БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)


Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2014-2016
в евро
Страни 2014 2015* 2016*
ЕС-28 27 635 29 033 29 148
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR,EE, ES, FR, IT, LU, NL,
AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV,LT)
30 049 31 014 31 710
Австрия 38 982 39 920 40 424
Белгия 35 805 36 520 37 454
България 5 920 6 309 6 752
Германия 36 211 37 260 38 139
Гърция 16 402 16 294 16 154
Дания 47 095 47 831 48 436
Естония 15 022 15 494 16 033
Ирландия 42 155 56 446 58 839
Испания 22 340 23 271 24 080
Италия 26 680 27 205 27 719
Кипър 20 652 20 931 21 282
Латвия 11 875 12 316 12 722
Литва 12 471 12 884 13 482
Люксембург 89 540 91 503 90 741
Малта 19 781 21 472 22 724
Нидерландия 39 317 40 365 41 259
Обединено кралство 35 279 39 965 36 454
Полша 10 680 11 183 11 085
Португалия 16 640 17 359 17 934
Румъния 7 549 8 089 8 607
Словакия 14 042 14 550 14 943
Словения 18 244 18 823 19 576
Унгария 10 700 11 253 11 589
Финландия 37 615 38 241 39 236
Франция 32 397 32 952 33 337
Хърватия 10 235 10 597 11 096
Чешка Република 14 885 15 980 16 712
Швеция 44 625 45 822 46 879
Исландия 39 824 46 126 54 546
Норвегия 73 321 67 118 64 077
Швейцария 65 325 73 912 72 196
Албания 3 450 3 547 3 728
Босна и Херцеговина 4 113 4 312 4 494
БЮР Македония 4 141 4 382 4 691
Сърбия 4 672 4 720 4 904
Турция 9 175 9 949 9 909
Черна Гора 5 563 5 827 6 355

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2017.
* - Предварителни данни.
БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2014-2016
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2014 2015* 2016*
ЕС-28 27 635 29 033 29 148
Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR,EE, ES, FR, IT, LU, NL,
AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV,LT)
29 455 30 888 31 003
Австрия 35 967 37 725 37 169
Белгия 32 977 34 414 34 302
България 12 904 13 679 14 162
Германия 34 707 36 102 35 982
Гърция 19 780 20 159 19 684
Дания 35 307 36 764 36 078
Естония 21 013 21 698 21 888
Ирландия 37 933 52 449 53 347
Испания 24 858 26 311 26 739
Италия 26 584 27 659 28 240
Кипър 22 393 23 804 24 072
Латвия 17 590 18 535 18 833
Литва 20 765 21 735 21 978
Люксембург 74 640 77 439 75 083
Малта 24 863 27 085 27 905
Нидерландия 35 827 37 416 37 196
Обединено кралство 30 009 31 406 31 334
Полша 18 638 19 837 19 914
Португалия 21 186 22 300 22 525
Румъния 15 184 16 281 16 944
Словакия 21 320 22 298 22 418
Словения 22 742 23 765 24 088
Унгария 18 812 19 752 19 651
Финландия 30 558 31 759 31 902
Франция 29 567 30 574 30 443
Хърватия 16 252 17 167 17 427
Чешка Република 23 780 25 280 25 577
Швеция 34 289 36 163 35 992
Исландия 32 806 35 826 37 215
Норвегия 48 656 46 600 43 269
Швейцария 45 622 48 061 47 020
Албания 8 298 8 520 8 493
Босна и Херцеговина 8 627 9 079 9 262
БЮР Македония 9 902 10 454 10 886
Сърбия 10 148 10 493 10 683
Турция 17 794 18 900 18 763
Черна Гора 11 334 12 188 12 979

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2017.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано ppp евро за страните от евро зоната)
* - Предварителни данни.
14.12.2017

Страници

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.

Страници