Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници


4.2. Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници
Проценти
Проценти
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 14.3 14.8 15.4 16.1 17.0 19.0 19.7 21.7 23.5 25.4 27.4 28.8 29.6
Белгия 1.7 2.4 3.1 3.6 4.6 6.2 7.1 9.1 11.3 12.5 13.4 15.5 15.8
България 9.1 9.3 9.3 9.4 10.0 11.3 12.7 12.9 16.1 18.9 18.9 19.1 19.2
Чехия 3.6 3.7 4.0 4.6 5.2 6.4 7.5 10.6 11.7 12.8 13.9 14.1 13.6
Дания 23.8 24.6 24.0 25.0 25.9 28.3 32.7 35.9 38.7 43.1 48.5 51.3 53.7
Германия 9.4 10.5 11.8 13.6 15.0 17.3 18.2 20.9 23.6 25.3 28.1 30.8 32.2
Естония 0.6 1.1 1.5 1.5 2.1 6.1 10.4 12.3 15.8 13.0 14.1 15.1 15.5
Ирландия 6.0 7.2 8.7 10.4 11.2 13.4 14.6 17.4 19.7 21.0 22.9 25.2 27.2
Гърция 7.8 8.2 8.9 9.3 9.6 11.0 12.3 13.8 16.4 21.2 21.9 22.1 23.8e
Испания 19.0 19.1 20.0 21.7 23.7 27.8 29.8 31.6 33.5 36.7 37.8 37.0 36.6
Франция 13.8 13.7 14.1 14.3 14.4 15.1 14.8 16.2 16.4 16.8 18.3 18.7 19.2
Хърватия 35.5 35.6 35.0 34.0 33.9 35.9 37.6 37.6 38.8 42.1 45.3 45.4 46.7
Италия 16.1 16.3 15.9 16.0 16.6 18.8 20.1 23.5 27.4 31.3 33.4 33.5 34.0
Кипър 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.4 3.4 4.9 6.6 7.4 8.4 8.6
Латвия 46.0 43.0 40.4 38.6 38.7 41.9 42.1 44.7 44.9 48.8 51.1 52.2 51.3
Литва 3.6 3.8 4.0 4.7 4.9 5.9 7.4 9.0 10.9 13.1 13.7 15.5 16.8
Люксембург 2.8 3.2 3.2 3.3 3.6 4.1 3.8 4.1 4.6 5.3 5.9 6.2 6.7
Унгария 2.2 4.4 3.5 4.2 5.3 7.0 7.1 6.4 6.1 6.6 7.3 7.3 7.2
Малта 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.6 3.3 4.2 5.6
Нидерландия 4.4 6.3 6.5 6.0 7.5 9.1 9.6 9.8 10.4 10.0 10.0 11.1 12.5
Австрия 61.6 61.9 62.0 64.0 65.1 67.8 65.7 66.0 66.5 68.0 70.1 70.3 72.6
Полша 2.2 2.7 3.0 3.5 4.4 5.8 6.6 8.2 10.7 10.7 12.4 13.4 13.4
Португалия 27.5 27.7 29.3 32.3 34.1 37.6 40.7 45.9 47.6 49.1 52.1 52.6 54.1
Румъния 25.0 26.9 28.1 28.1 28.1 30.9 30.4 31.1 33.6 37.5 41.7 43.2 42.7
Словения 29.3 28.7 28.2 27.7 30.0 33.8 32.2 31.0 31.6 33.1 33.9 32.7 32.1
Словакия 15.4 15.7 16.6 16.5 17.0 17.8 17.8 19.3 20.1 20.8 22.9 22.7 22.5
Финландия 26.7 26.9 26.4 25.5 27.3 27.3 27.7 29.4 29.5 30.9 31.4 32.5 32.9
Швеция 51.2 50.9 51.8 53.2 53.6 58.3 56.0 59.9 60.0 61.8 63.2 65.8 64.9
Великобритания 3.5 4.1 4.5 4.8 5.5 6.7 7.5 8.9 10.8 13.8 17.8 22.3 24.6
Исландия 93.1 94.9 93.5 113.7 90.8 92.9 92.4 93.9 95.4 96.7 97.1 93.1 95.3
Норвегия 97.3 96.8 100.2 98.5 99.6 104.7 97.6 105.2 103.9 106.3 109.5 106.0 104.7
Швейцария : : : : : : : : : : : : :
Черна гора : 39.1 37.7 37.6 38.3 46.6 45.7 41.6 42.8 49.1 51.4 49.6 51.0
Бивша Югославска Република Македония 14.5 14.0 14.0 13.7 13.9 15.5 15.8 14.8 16.7 18.2 19.3 21.7 24.1
Албания 63.0 72.1 74.2 79.6 73.3 70.7 74.6 66.1 72.4 62.7 71.0 79.2 86.0
Сърбия 18.7 22.4 23.6 24.8 26.3 28.7 28.5 27.7 28.6 28.5 29.9 28.7 29.2

База данни на Евростат
4.2. Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
Последно извличане - 12.04.2018 12:03

ДиаграмаСтраници