Разрешителни за строеж


3.3. Разрешителни за строеж - тримесечни данни
Разрешителни за строеж - брой на жилищата
Индекс 2010=100 (сезонно изгладени)
Географска единица Период от време
2012 Т1 2012 Т2 2012 Т3 2012 Т4 2013 Т1 2013 Т2 2013 Т3 2013 Т4 2014 Т1 2014 Т2 2014 Т3 2014 Т4
ЕС (28 държави) 88.61 86.47 87.47 83.32 84.73 79.38 81.75 78.98 87.14 85.31 84.58 :
Европейски съюз (27 страни) 88.61 86.49 87.50 83.40 84.79 79.46 81.83 79.03 87.22 85.38 84.67 :
Еврозона (19 страни) 88.48 87.29 85.79 78.95 81.75 71.25 72.00 68.84 77.17 73.91 71.00 :
Еврозона (18 страни) 88.44 87.27 85.77 78.88 81.70 71.14 71.94 68.80 77.12 73.84 70.93 :
Еврозона (17 страни) : : : : : : : : : : : :
Белгия 105.57ps 92.16ps 87.85ps 86.31ps 90.38ps 94.31ps 97.24ps 113.25ps 132.49ps 114.47ps 81.59ps :
България 78.05s 80.90s 79.21s 86.79s 77.96s 92.77s 109.45s 98.69s 118.20s 115.69s 118.42s 149.95s
Чехия 104.19s 81.14s 74.06s 77.85s 82.17s 79.14s 76.77s 72.63s 82.60s 89.92s 82.79s 82.36s
Дания 99.12ps 80.04ps 68.36ps 58.90ps 54.05ps 73.62ps 77.14ps 71.39ps 90.58ps 86.79ps 117.68ps 104.16ps
Германия 114.69s 130.94s 129.01s 131.56s 137.44s 140.66s 147.98s 144.40s 149.52s 145.88s 146.36s 150.58s
Естония 103.62s 109.46s 111.22s 131.75s 115.11s 120.65s 124.35s 131.79s 135.19s 166.51s 160.21s 157.19s
Ирландия 28.52s 30.48s 37.06s 39.87s 44.69s 41.30s 32.85s 34.72s 34.33s 35.89s 45.29s :
Гърция 47.49s 37.17s 22.25s 20.35s 19.61s 16.31s 16.07s 18.71s 15.25s 15.18s 14.76s 12.91s
Испания 68.76s 65.73s 66.42s 55.57s 49.66s 31.26s 33.24s 27.15s 43.06s 40.95s 29.34s :
Франция 102.52s 103.24s 104.06s 94.10s 110.09s 81.31s 78.07s 83.88s 83.90s 76.39s 80.32s 75.84s
Хърватия 87.34s 81.34s 77.95s 54.50s 63.96s 50.98s 52.55s 62.71s 59.77s 61.95s 55.53s 58.39s
Италия 80.41s 70.56s 62.98s 61.92s 49.89ps 44.80ps 46.45ps 38.85ps :cps :cps :cps :
Кипър 43.20s 39.75s 44.54s 37.42s 39.35s 23.88s 25.56s 25.58s 16.29s 22.26s 21.82s 20.17s
Латвия 43.07s 117.47s 120.32s 157.36s 256.83s 96.60s 138.50s 151.01s 92.65s 84.88s 99.53s 56.85s
Литва 124.47s 109.32s 112.06s 147.57s 133.33s 187.53s 133.43s 111.77s 132.59s 140.29s 145.48s 137.34s
Люксембург 123.76s 118.34s 115.53s 114.14s 103.15s 102.71s 104.34s 109.41s 115.66s 110.93s 107.37s :
Унгария 53.67s 58.05s 61.88s 54.20s 39.35s 44.10s 40.24s 42.78s 46.75s 51.46s 63.03s 54.49s
Малта 80.51 59.81 60.54 83.52 59.63 55.80 67.02 56.07 58.45 52.79 73.22 86.16
Нидерландия 69.74s 67.01s 73.15s 35.04s 53.66s 50.73s 45.19s 22.04s 66.87s 59.06s 74.71s 57.36s
Австрия 110.52s 104.54s 97.90s 108.98s 120.67s 120.73s 125.98s 118.61s 120.42s 127.10s 126.86s :
Полша 102.52s 102.00s 91.31s 88.52s 80.66s 81.46s 81.09s 81.81s 89.21s 90.09s 95.19s :
Португалия 58.03s 47.48s 43.94s 37.95s 31.11s 31.18s 32.97s 27.03s 27.80s 28.21s 28.16s 30.30s
Румъния 91.49s 96.11s 90.84s 88.86s 93.86s 87.90s 93.25s 93.20s 90.79s 92.63s 90.56s 92.68s
Словения 57.71s 63.96s 64.63s 77.72s 68.21s 70.35s 66.56s 57.31s 55.28ps 59.24ps 53.22ps 53.94ps
Словакия 75.55s 83.66s 90.40s 72.90s 57.08s 134.78s 90.62s 81.11s 96.09s 102.35s 101.24s 95.16s
Финландия 91.25s 84.72s 86.59s 79.29s 72.85s 70.69s 66.58s 64.29s 65.15s 60.30s 51.26s :
Швеция 75.99 90.64 90.22 94.22 110.52 101.45 118.77 121.06 111.81 113.45 170.26 120.09
Великобритания 89.52s 81.06s 99.49s 105.82s 98.64ps 115.26ps 122.99ps 119.62ps 131.62ps 135.08ps 127.28ps :
Исландия : : : : : : : : : : : :
Лихтенщайн : : : : : : : : : : : :
Норвегия 126.33s 139.09s 133.76s 146.48s 134.45s 144.30s 138.02s 132.39s 122.67s 143.35s 119.74s 135.27s
Швейцария : : : : : : : : : : : :
Черна гора 116.05s 157.94s 119.07s 125.18s 93.21s 143.01s 123.49s 119.85s 129.61s 96.79s : :
Бивша Югославска Република Македония 115.44s 126.28s 177.02s 116.88s 122.21s 75.53s 76.98s 73.88s 112.80s 96.52s 71.12s 102.75s
Сърбия : : : : : : : : : : : :
Турция 79.26s 89.83s 84.90s 96.09s 82.93s 98.34s 97.61s 104.07s 141.50s 113.74s 114.18s 94.16s

База данни на Евростат
3.3. Разрешителни за строеж - тримесечни данни
: = Липсват данни/ няма налични данни
p = Временна стойност
s = Оценка на Евростат (преустановена)
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.09.2015 12:03

Диаграма
3.3. Разрешителни за строеж - тримесечни данни
Разрешителни за строеж - m2 полезна площ
Индекс 2010=100 (сезонно изгладени)
Географска единица Период от време
2012 Т1 2012 Т2 2012 Т3 2012 Т4 2013 Т1 2013 Т2 2013 Т3 2013 Т4 2014 Т1 2014 Т2 2014 Т3 2014 Т4
ЕС (28 държави) 88.91 87.66 89.74 84.80 85.96 80.15 83.27 75.99 84.23 81.76 81.61 :
Европейски съюз (27 страни) 88.95 87.72 89.81 84.90 86.05 80.25 83.35 76.05 84.32 81.84 81.71 :
Еврозона (19 страни) 89.62 88.20 87.81 79.81 82.26 71.70 73.94 68.61 76.61 73.58 72.22 :
Еврозона (18 страни) 89.61 88.19 87.80 79.77 82.21 71.63 73.89 68.57 76.57 73.54 72.17 :
Еврозона (17 страни) : : : : : : : : : : : :
Белгия 101.05ps 88.84ps 88.87ps 85.41ps 84.63ps 87.90ps 92.43ps 105.09ps 119.14ps 96.61ps 75.59ps :
България 83.50s 86.18s 77.79s 84.52s 79.11s 90.26s 108.09s 96.88s 114.84s 112.91s 114.77s 144.76s
Чехия 94.54s 79.64s 75.62s 79.65s 79.00s 76.52s 78.37s 73.07s 77.71s 86.11s 79.57s 85.00s
Дания 83.60ps 68.83ps 67.96ps 70.31ps 60.34ps 72.18ps 70.48ps 64.27ps 79.10ps 77.56ps 93.39ps 85.20ps
Германия 118.00s 134.43s 134.87s 126.94s 132.62s 142.81s 148.34s 135.55s 146.21s 142.69s 144.74s 140.24s
Естония 110.47s 98.82s 110.74s 127.67s 116.25s 120.94s 123.27s 130.28s 123.50s 149.70s 157.70s 134.63s
Ирландия 38.18s 38.61s 42.80s 48.90s 53.50s 45.60s 38.81s 44.25s 45.48s 40.74s 50.32s :
Гърция 50.80s 37.90s 23.57s 20.86s 19.90s 17.65s 16.85s 19.16s 15.71s 15.53s 14.77s 13.43s
Испания 71.33s 69.34s 73.56s 59.08s 50.79s 36.80s 45.40s 35.83s 45.60s 48.20s 38.85s :
Франция 104.25s 99.94s 101.38s 92.51s 114.12s 77.12s 76.44s 78.16s 81.14s 73.42s 76.85s 69.83s
Хърватия 75.79s 68.77s 66.45s 48.59s 56.76s 45.49s 52.41s 56.41s 54.76s 53.20s 47.14s 49.17s
Италия 82.02s 72.55s 65.69s 64.69s 52.17ps 47.50ps 50.48ps 42.37ps :cps :cps :cps :
Кипър 52.04s 45.29s 52.99s 42.13s 45.47s 30.40s 29.26s 28.66s 20.68s 26.57s 25.29s 25.24s
Латвия 64.56s 118.62s 114.55s 158.54s 222.91s 140.46s 164.83s 152.22s 114.77s 109.06s 129.21s 81.38s
Литва 104.75s 101.88s 100.41s 124.78s 131.05s 145.91s 124.11s 101.65s 110.84s 114.61s 121.88s 116.81s
Люксембург 123.01s 122.86s 125.94s 117.49s 111.96s 97.14s 102.36s 99.89s 123.78s 108.37s 94.48s :
Унгария 65.37s 67.50s 66.83s 67.65s 45.87s 51.54s 50.17s 51.19s 52.08s 59.08s 68.86s 64.79s
Малта 74.75 82.35 93.12 100.08 52.77 112.69 95.43 77.06 82.36 78.87 92.40 132.33p
Нидерландия 64.59s 66.08s 63.75s 36.05s 49.36s 48.22s 38.48s 28.61s 64.20s 55.98s 67.96s 53.46s
Австрия 104.81s 100.80s 99.52s 118.09s 115.94s 114.09s 117.04s 104.91s 110.16s 116.39s 131.07s :
Полша 98.99s 93.82s 84.54s 83.02s 78.09s 76.64s 78.48s 79.66s 81.92s 83.29s 84.96s :
Португалия 57.38s 50.83s 45.90s 42.77s 38.59s 36.12s 34.35s 31.43s 31.33s 31.42s 31.44s 32.53s
Румъния 90.87s 97.16s 88.98s 83.63s 91.42s 91.12s 98.42s 94.78s 96.71s 91.60s 96.62s 107.29s
Словения 57.13s 61.38s 61.26s 78.05s 66.35s 65.56s 70.14s 62.40s 58.53ps 56.55ps 55.32ps 56.40ps
Словакия 78.53s 81.83s 88.01s 78.66s 77.35s 109.30s 86.09s 81.30s 90.34s 88.28s 92.79s 96.49s
Финландия 93.49s 90.84s 92.58s 86.58s 78.32s 71.69s 66.36s 77.40s 81.28s 67.83s 64.86s :
Швеция 73.29p 87.67p 81.74p 85.49p 97.68p 89.43p 101.36p 105.33p 98.90p 104.46p 144.27p 108.85p
Великобритания 89.41s 87.16s 107.70s 113.10ps 107.60ps 121.81ps 127.46ps 105.00ps 119.92ps 117.10ps 110.53ps :
Исландия : : : : : : : : : : : :
Лихтенщайн : : : : : : : : : : : :
Норвегия 111.72s 124.77s 119.95s 128.10s 123.71s 129.11s 118.18s 119.94s 112.19s 119.84s 105.68s 116.42s
Швейцария : : : : : : : : : : : :
Черна гора 108.50s 137.46s 108.29s 119.35s 91.94s 137.70s 119.36s 113.49s 122.31s 91.71s : :
Бивша Югославска Република Македония 112.06s 119.98s 165.84s 114.30s 112.79s 84.18s 80.38s 78.76s 112.31s 98.55s 77.80s 105.22s
Сърбия : : : : : : : : : : : :
Турция 81.86s 85.06s 84.93s 87.49s 84.24s 94.30s 101.57s 111.32s 124.11s 118.68s 117.16s 111.04s

База данни на Евростат
3.3. Разрешителни за строеж - тримесечни данни
: = Липсват данни/ няма налични данни
p = Временна стойност
s = Оценка на Евростат (преустановена)
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.09.2015 12:03

Диаграма
Страници