Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06
Еврозона (19 страни) 104.7 106.0 105.8 105.8 107.3 107.2 106.6 105.7 106.1 105.2 106.7 106.0s
ЕС (28 държави) 104.7 106.1 105.9 106.0 107.3 107.3 106.9 106.2 106.6 105.7 107.1 106.7s
Белгия 112.0p 111.3p 108.2p 107.6p 109.2p 107.9p 109.2p 106.9p 109.4p 108.5p 109.9p :
България 107.1 106.8 107.3 106.5 106.7 107.7 107.2 106.0 107.8 106.0 108.7 109.8p
Чехия 105.9 111.9 112.7 109.6 113.0 113.3 113.3 111.5 112.2 111.2 114.5 116.2
Дания 104.3 108.5 103.4 105.5 106.0 107.3 107.7 106.4 108.0 107.7 105.1 105.2
Германия 103.9 106.3 105.4 104.0 107.4 107.0 106.6 105.2 106.8 104.9 107.4 106.8
Естония 108.7 108.7 110.8 112.8 112.0 114.0 116.1 114.1 117.7 116.0 115.9 114.9
Ирландия 99.9 96.2 105.5 109.8 107.3 98.6 106.0 95.8 87.4 97.0 101.5 92.5p
Гърция 106.5p 108.9p 106.1p 107.7p 107.7p 109.5p 109.5p 107.4p 110.1p 106.7p 107.7p 107.0p
Испания 104.4p 105.6p 105.4p 106.2p 107.1p 108.2p 105.1p 106.4p 107.7p 105.7p 106.6p 105.9p
Франция 102.7 103.2 103.5 105.0 104.7 104.9 102.8 104.1 103.6 103.1 102.9 103.5
Хърватия 106.4 106.9 107.8 109.2 107.2 108.7 106.7 108.4 105.3 104.4 106.3 111.1
Италия 105.5 108.6 105.5 106.0 106.8 109.0 107.0 106.5 107.7 106.4 107.2 107.7
Кипър 119.1 117.8 117.5 119.4 120.4 122.4 120.6 120.0 122.1 122.9 124.2 :c
Латвия 114.1 115.3 116.7 114.2 114.7 116.0 114.2 118.5 114.2 114.4 114.3 114.9
Литва 110.6 113.3 113.4 111.6 115.8 116.2 115.1 110.5 112.8 103.6 115.5 116.3
Люксембург 102.1s 104.7s 105.2s 102.2ps 107.3ps 107.2ps 105.7ps 105.2ps 107.2ps 104.2ps 106.4ps 106.6ps
Унгария 101.9 107.1 106.2 108.1 105.9 107.6 109.1 109.5 108.8 108.9 110.9 109.6
Малта 95.6p 100.9p 103.0p 96.1p 99.6p 97.7p 98.5p 96.1p 96.4p 95.7p 97.8p 98.1p
Нидерландия 104.3p 102.1p 104.9p 103.5p 106.5p 107.9p 105.1p 108.2p 106.3p 102.3p 102.8p 101.5p
Австрия 108.7 108.8 108.9 109.2 110.4 111.1 110.3 111.7 111.4 111.4 113.6p :
Полша 108.4 112.0 110.5 112.4 111.9 113.9 113.2 114.5 114.1 115.0 117.0 117.1
Португалия 108.8 113.7 106.9 106.0 106.4 104.5 107.4 105.0 109.6 106.4 104.3 105.4
Румъния 112.1 114.2 114.1 114.4 115.5 120.5 116.4 115.6 116.4 119.1 118.6 120.6p
Словения 115.2 116.6 119.2 119.2 120.1 123.3 120.9p 120.6p 121.2p 121.1p 122.1p 121.5p
Словакия 104.5 106.8 107.7 109.2 109.2 107.7 107.8 107.2 107.8 108.1p 109.1p 109.1p
Финландия 107.6 108.3 108.9 108.4 110.2 112.5 112.0 110.2 112.8 110.9 111.3 113.0
Швеция 105.4 103.9 106.5 107.4 109.2 110.2 109.7 109.4 110.0 106.2p 111.5p 111.9p
Великобритания 102.9 103.0 103.8 104.1 104.4 103.4 104.3 104.6 104.3 103.5 103.3 103.7
Норвегия 102.0 101.8 100.0 98.9 99.3 99.1 102.3 102.0 101.0 99.7 98.7 103.4
Черна гора 98.3s 105.5s 94.3s 98.4s 102.0s 95.6s 110.5s 118.7s 120.1s 108.7s 105.2s 119.2s
Бивша Югославска Република Македония 101.8 101.7 105.4 104.2 105.6 103.7 107.2 106.8 107.4 104.1 107.9 113.4
Сърбия 109.0 113.0 113.9 109.2 110.5 109.9 116.5 110.9 112.1 107.6 112.2 113.9
Турция 112.8 115.1 115.7 115.4 116.2 118.7 117.6 117.4 117.6 118.7 116.8 114.5

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06
Еврозона (19 страни) 1.1 1.2 -0.2 0.0 1.4 -0.1 -0.6 -0.8 0.4 -0.8 1.4 -0.7s
ЕС (28 държави) 0.6 1.3 -0.2 0.1 1.2 0.0 -0.4 -0.7 0.4 -0.8 1.3 -0.4s
Белгия 3.2p -0.6p -2.8p -0.6p 1.5p -1.2p 1.2p -2.1p 2.3p -0.8p 1.3p :
България 0.4 -0.3 0.5 -0.7 0.2 0.9 -0.5 -1.1 1.7 -1.7 2.5 1.0p
Чехия -2.7 5.7 0.7 -2.8 3.1 0.3 0.0 -1.6 0.6 -0.9 3.0 1.5
Дания -2.9 4.0 -4.7 2.0 0.5 1.2 0.4 -1.2 1.5 -0.3 -2.4 0.1
Германия 0.1 2.3 -0.8 -1.3 3.3 -0.4 -0.4 -1.3 1.5 -1.8 2.4 -0.6
Естония -3.0 0.0 1.9 1.8 -0.7 1.8 1.8 -1.7 3.2 -1.4 -0.1 -0.9
Ирландия 16.7 -3.7 9.7 4.1 -2.3 -8.1 7.5 -9.6 -8.8 11.0 4.6 -8.9p
Гърция 0.9p 2.3p -2.6p 1.5p 0.0p 1.7p 0.0p -1.9p 2.5p -3.1p 0.9p -0.6p
Испания -0.6p 1.1p -0.2p 0.8p 0.8p 1.0p -2.9p 1.2p 1.2p -1.9p 0.9p -0.7p
Франция 1.1 0.5 0.3 1.4 -0.3 0.2 -2.0 1.3 -0.5 -0.5 -0.2 0.6
Хърватия -1.3 0.5 0.8 1.3 -1.8 1.4 -1.8 1.6 -2.9 -0.9 1.8 4.5
Италия -0.4 2.9 -2.9 0.5 0.8 2.1 -1.8 -0.5 1.1 -1.2 0.8 0.5
Кипър 2.4 -1.1 -0.3 1.6 0.8 1.7 -1.5 -0.5 1.7 0.7 1.1 :c
Латвия -0.1 1.1 1.2 -2.1 0.4 1.1 -1.6 3.8 -3.6 0.2 -0.1 0.5
Литва 0.4 2.4 0.1 -1.6 3.8 0.3 -0.9 -4.0 2.1 -8.2 11.5 0.7
Люксембург -0.6s 2.5s 0.5s -2.9ps 5.0ps -0.1ps -1.4ps -0.5ps 1.9ps -2.8ps 2.1ps 0.2ps
Унгария -4.1 5.1 -0.8 1.8 -2.0 1.6 1.4 0.4 -0.6 0.1 1.8 -1.2
Малта -1.9p 5.5p 2.1p -6.7p 3.6p -1.9p 0.8p -2.4p 0.3p -0.7p 2.2p 0.3p
Нидерландия -0.4p -2.1p 2.7p -1.3p 2.9p 1.3p -2.6p 2.9p -1.8p -3.8p 0.5p -1.3p
Австрия 1.7 0.1 0.1 0.3 1.1 0.6 -0.7 1.3 -0.3 0.0 2.0p :
Полша -1.3 3.3 -1.3 1.7 -0.4 1.8 -0.6 1.1 -0.3 0.8 1.7 0.1
Португалия 2.3 4.5 -6.0 -0.8 0.4 -1.8 2.8 -2.2 4.4 -2.9 -2.0 1.1
Румъния -0.9 1.9 -0.1 0.3 1.0 4.3 -3.4 -0.7 0.7 2.3 -0.4 1.7p
Словения 0.5 1.2 2.2 0.0 0.8 2.7 -1.9p -0.2p 0.5p -0.1p 0.8p -0.5p
Словакия -0.9 2.2 0.8 1.4 0.0 -1.4 0.1 -0.6 0.6 0.3p 0.9p 0.0p
Финландия 0.2 0.7 0.6 -0.5 1.7 2.1 -0.4 -1.6 2.4 -1.7 0.4 1.5
Швеция -0.5 -1.4 2.5 0.8 1.7 0.9 -0.5 -0.3 0.5 -3.5p 5.0p 0.4p
Великобритания 0.3 0.1 0.8 0.3 0.3 -1.0 0.9 0.3 -0.3 -0.8 -0.2 0.4
Норвегия 1.1 -0.2 -1.8 -1.1 0.4 -0.2 3.2 -0.3 -1.0 -1.3 -1.0 4.8
Черна гора 7.8s 7.3s -10.6s 4.3s 3.7s -6.3s 15.6s 7.4s 1.2s -9.5s -3.2s 13.3s
Бивша Югославска Република Македония -1.7 -0.1 3.6 -1.1 1.3 -1.8 3.4 -0.4 0.6 -3.1 3.7 5.1
Сърбия 0.2 3.7 0.8 -4.1 1.2 -0.5 6.0 -4.8 1.1 -4.0 4.3 1.5
Турция 1.7 2.0 0.5 -0.3 0.7 2.2 -0.9 -0.2 0.2 0.9 -1.6 -2.0

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06
Еврозона (19 страни) 3.9 4.2 4.2 2.7 4.8 5.2 3.6 2.6 3.2 1.6 2.6 2.5s
ЕС (28 държави) 3.6 4.2 4.3 3.2 4.4 4.7 3.6 2.9 3.1 1.9 2.6 2.6s
Белгия 4.2p 4.8p 5.0p 3.5p 4.3p -2.2p 5.2p -0.5p 3.9p 1.6p 3.0p :
България 4.6 4.1 3.3 2.8 2.0 2.3 4.3 -1.0 1.7 -0.7 0.5 3.6p
Чехия 5.0 6.2 8.7 4.4 8.2 10.5 5.1 2.8 4.1 -0.2 1.4 6.9
Дания -2.9 2.5 9.1 -2.6 -1.5 -1.6 4.4 0.2 -0.2 1.2 -2.9 -1.2
Германия 4.2 4.7 4.1 1.9 6.1 7.1 5.0 2.5 4.4 1.7 3.0 2.9
Естония 5.0 4.8 3.2 5.5 2.7 6.7 7.4 2.9 6.3 2.2 3.4 2.6
Ирландия -0.8 1.4 9.1 -3.5 6.0 -0.5 7.5 -3.2 -14.9 -4.9 10.7 7.7p
Гърция 3.4p 5.9p 4.2p 1.7p 2.4 1.5 -1.0p -1.8p 1.3p 2.1p 1.9p 1.2p
Испания 2.5p 3.0p 3.7p 4.3p 4.9p 7.0p 0.2p 2.7p 5.6p 1.9p 1.5p 0.6p
Франция 3.6 2.1 3.5 5.5 2.7 4.0 0.6 4.5 2.3 2.2 -0.4 1.6
Хърватия 2.5 3.1 3.0 4.3 -1.6 -2.4 -0.4 3.3 -1.7 -1.3 -0.6 3.1
Италия 4.4 7.1 3.2 3.1 3.7 5.4 4.4 2.5 3.5 1.9 2.2 1.7
Кипър 9.7 6.4 6.3 6.4 7.9 7.7 3.8 2.2 3.7 6.3 6.4 :c
Латвия 8.8 12.5 12.9 5.6 3.6 5.5 4.8 8.9 0.6 0.9 -0.9 0.4
Литва 5.5 13.3 7.5 5.1 9.0 6.8 5.6 2.1 11.8 2.8 5.2 5.1
Люксембург 2.1 7.3 6.6 1.9p 8.7p 5.0p 7.8p 5.0p 4.2p 2.6p 4.9p 3.8p
Унгария 0.3 5.9 6.9 7.9 3.7 5.3 7.0 4.2 2.8 2.9 3.8 3.1
Малта 0.1p 6.3p 9.7p 0.2p 2.4p 0.0p 0.5p -6.0p -3.7p -4.4p -2.7p 0.7p
Нидерландия 4.8p -0.1p 1.8p 0.5p 1.7p 3.8p -1.5p 4.9p 5.9p 0.9p 0.9p -0.2p
Австрия 7.3 5.9 5.8 5.1 5.7 6.6 7.1 6.4 5.5 4.7 7.3p :
Полша 6.3 9.0 6.9 9.9 6.8 7.7 6.3 7.5 5.0 6.0 7.6 6.7
Португалия 5.6 8.4 3.2 4.6 3.1 -0.6 2.1 1.5 2.5 4.5 -2.5 -1.0
Румъния 7.7 7.6 9.5 8.7 8.9 14.2 8.2 6.0 3.6 6.5 3.4 7.0p
Словения 6.7 8.2 10.2 10.4 10.1 12.3 11.5p 7.1p 6.3p 6.8p 6.2p 5.8p
Словакия 6.4 0.4 2.8 5.5 5.0 0.2 1.8 1.2 -1.8 4.0p 2.9p 2.1p
Финландия 0.9 3.9 3.3 1.4 4.6 9.2 5.9 2.3 6.9 3.8 2.4 5.4
Швеция 4.3 6.1 1.6 5.6 6.8 8.5 5.5 4.5 4.6 1.2p 5.7p 5.7p
Великобритания 1.2 1.4 2.9 3.5 1.8 0.7 1.6 2.6 2.0 2.8 1.4 1.3
Норвегия 0.4 6.9 12.4 -2.0 -1.3 0.3 1.9 1.6 0.3 -1.9 -1.5 2.9
Черна гора 0.3s 2.7s -7.0s 2.2s 3.9s 1.6s 52.4s 29.6s 38.4s 35.8s 6.4s 30.8s
Бивша Югославска Република Македония -2.2 -5.3 0.3 1.3 4.2 -2.6 8.4 3.2 4.6 1.5 1.1 12.2
Сърбия 3.3 9.3 10.1 3.7 4.2 2.0 11.6 3.4 6.1 0.5 0.4 4.7
Турция 14.6 9.7 14.3 8.6 9.8 13.8 12.0 10.3 7.8 6.3 6.5 3.1

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма


Страници