Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06
Еврозона (19 страни) 105.2 106.5 106.0 105.9 104.6 103.6 105.4 105.4 105.2 104.7 105.5 103.8s
ЕС (28 държави) 106.0 107.0 106.6 106.6 105.6 105.1 106.4 106.5 106.6 105.8 106.7 105.1s
Белгия 108.5 112.0 107.0 107.7 112.5 107.8 112.8 112.2 110.3 114.1 112.6 118.9
България 108.2 108.5 107.7 108.1 108.6 106.4 110.2 112.0 111.1 109.4 109.0 106.9p
Чехия 115.4 113.1 114.3 113.5 115.1 113.7 112.8 113.1 113.1 114.0 115.4 112.2
Дания 108.6 105.9 109.0 109.3 109.1 120.4 110.9 109.7 113.3 112.6 119.4 110.3
Германия 105.0 105.5 105.0 104.2 103.1 103.9 102.8 102.8 103.5 101.1 101.8 100.0
Естония 108.8 110.1 110.9 111.1 115.9 115.8 116.1 114.1 114.5 113.2 113.6 113.6
Ирландия 98.0 106.2 108.8 106.9 97.7 84.6 99.1 99.2 101.0 104.6 107.7 98.2p
Гърция 109.7p 108.7p 109.2p 107.7p 111.8p 110.8p 112.0p 109.7p 108.3p 109.3p 108.1p 109.4p
Испания 105.3p 106.2p 105.2p 106.5p 104.6p 103.3p 107.2p 106.2p 104.9p 106.7p 107.1p 106.9p
Франция 103.8 104.0 102.7 103.6 102.8 103.0 104.5 104.8 103.4 103.9 106.0 103.6
Хърватия 105.8 106.2 105.4 106.0 105.9 102.8 111.3 108.5 108.4 108.2 106.4 104.1
Италия 104.9 106.8 106.6 106.5 104.7 104.0 106.0 106.7 105.6 104.8 105.8 105.6
Кипър 124.4 124.7 127.2 128.3 127.7 126.2 128.4 128.1 128.8 127.5 127.7 :c
Латвия 116.6 119.2 115.2 114.4 115.2 118.7 114.8 115.7 116.7 114.6 117.3 119.1
Литва 116.0 117.8 114.0 121.2 119.5 121.0 120.3 114.6 118.9 118.0 117.7 119.8
Люксембург 101.7s 102.8s 101.3s 104.0s 102.2s 102.0ps 102.5ps 101.3ps 100.9ps 102.3ps 101.6ps 101.7ps
Унгария 107.2 111.5 109.5 111.3 110.2 114.1 114.1 115.4 116.6 115.1 116.6 114.5
Малта 101.2p 103.4p 100.8p 103.1p 108.8p 100.1p 100.7p 99.5p 97.2p 100.0p 100.9p 102.7p
Нидерландия 101.6 102.7 102.8 103.2 103.5 100.8 104.4p 103.5p 102.6p 101.7p 102.1p 101.5p
Австрия 113.1 112.2 112.2 114.2 113.1 113.5 115.3 117.4 116.9 113.3 112.1p :
Полша 116.8 117.3 116.5 117.9 118.0 117.8 120.0 122.0 122.6 122.6 122.4 119.8
Португалия 107.8 109.4 106.7 106.5 103.1 103.1 104.6 103.0 102.7 105.3 104.9 100.2
Румъния 118.2 120.5 120.9 120.5 120.3 119.2p 116.8 117.7 118.2 119.0 116.5 115.3p
Словения 121.7 122.8 121.2 123.5 123.0 120.3 127.4p 125.6p 125.2p 127.1p 126.1p 124.1p
Словакия 113.0 114.4 114.6 115.6 115.0 114.8 116.1 116.1 117.3 116.8p 116.9p 115.3p
Финландия 110.0 111.1 113.1 111.6 111.6 113.2 113.2 112.3 112.3 115.2 112.2 113.6
Швеция 106.5 107.7 108.8 110.7 110.1 111.4 111.5 111.2 109.7 110.4p 110.8p 110.9p
Великобритания 104.2 104.2 103.7 103.4 103.2 102.9 103.6 103.9 105.4 102.0 103.3 103.2
Норвегия 101.6 103.2 100.7 103.2 101.5 100.6 98.4 96.7 95.4 95.8 96.4 94.9
Швейцария 109.3 108.9 108.1 114.4 114.9 112.0 114.9 114.8 114.9 115.6 116.7 118.6
Черна гора 105.4s 109.0s 115.4s 112.1s 117.4s 113.8s 103.5s 103.2s 97.0s 84.4s 101.3s 121.0s
North Macedonia 110.5 106.7 110.6 111.3 111.4 112.4 115.6 113.3 114.4 111.4 111.1 111.1
Сърбия 110.1 109.1 112.2 111.4 110.1 104.5 110.6 111.4 108.8 108.3 109.9 108.3
Турция 117.4 115.4 112.9 110.3 110.0 108.7 109.7 111.1 113.5 112.4 113.8 109.6

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.08.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06
Еврозона (19 страни) -1.0 1.2 -0.5 -0.1 -1.2 -1.0 1.7 0.0 -0.2 -0.5 0.8 -1.6s
ЕС (28 държави) -0.7 0.9 -0.4 0.0 -0.9 -0.5 1.2 0.1 0.1 -0.8 0.9 -1.5s
Белгия 1.9 3.2 -4.5 0.7 4.5 -4.2 4.6 -0.5 -1.7 3.4 -1.3 5.6
България -1.2 0.3 -0.7 0.4 0.5 -2.0 3.6 1.6 -0.8 -1.5 -0.4 -1.9p
Чехия -0.1 -2.0 1.1 -0.7 1.4 -1.2 -0.8 0.3 0.0 0.8 1.2 -2.8
Дания 3.1 -2.5 2.9 0.3 -0.2 10.4 -7.9 -1.1 3.3 -0.6 6.0 -7.6
Германия -1.5 0.5 -0.5 -0.8 -1.1 0.8 -1.1 0.0 0.7 -2.3 0.7 -1.8
Естония -1.1 1.2 0.7 0.2 4.3 -0.1 0.3 -1.7 0.4 -1.1 0.4 0.0
Ирландия -1.9 8.4 2.4 -1.7 -8.6 -13.4 17.1 0.1 1.8 3.6 3.0 -8.8p
Гърция 1.2p -0.9p 0.5p -1.4p 3.8p -0.9p 1.1p -2.1p -1.3p 0.9p -1.1p 1.2p
Испания -0.1p 0.9p -0.9p 1.2p -1.8p -1.2p 3.8p -0.9p -1.2p 1.7p 0.4p -0.2p
Франция 0.1 0.2 -1.3 0.9 -0.8 0.2 1.5 0.3 -1.3 0.5 2.0 -2.3
Хърватия -4.3 0.4 -0.8 0.6 -0.1 -2.9 8.3 -2.5 -0.1 -0.2 -1.7 -2.2
Италия -1.9 1.8 -0.2 -0.1 -1.7 -0.7 1.9 0.7 -1.0 -0.8 1.0 -0.2
Кипър -2.0 0.2 2.0 0.9 -0.5 -1.2 1.7 -0.2 0.5 -1.0 0.2 :c
Латвия 1.8 2.2 -3.4 -0.7 0.7 3.0 -3.3 0.8 0.9 -1.8 2.4 1.5
Литва -0.9 1.6 -3.2 6.3 -1.4 1.3 -0.6 -4.7 3.8 -0.8 -0.3 1.8
Люксембург -0.6s 1.1s -1.5s 2.7s -1.7s -0.2ps 0.5ps -1.2ps -0.4ps 1.4ps -0.7ps 0.1ps
Унгария -2.4 4.0 -1.8 1.6 -1.0 3.5 0.0 1.1 1.0 -1.3 1.3 -1.8
Малта 0.0p 2.2p -2.5p 2.3p 5.5p -8.0p 0.6p -1.2p -2.3p 2.9p 0.9p 1.8p
Нидерландия -1.6 1.1 0.1 0.4 0.3 -2.6 3.6p -0.9p -0.9p -0.9p 0.4p -0.6p
Австрия 0.1 -0.8 0.0 1.8 -1.0 0.4 1.6 1.8 -0.4 -3.1 -1.1p :
Полша -0.1 0.4 -0.7 1.2 0.1 -0.2 1.9 1.7 0.5 0.0 -0.2 -2.1
Португалия 1.4 1.5 -2.5 -0.2 -3.2 0.0 1.5 -1.5 -0.3 2.5 -0.4 -4.5
Румъния -1.7 1.9 0.3 -0.3 -0.2 -0.9p -2.0p 0.8 0.4 0.7 -2.1 -1.0p
Словения -0.7 0.9 -1.3 1.9 -0.4 -2.2 5.9p -1.4p -0.3p 1.5p -0.8p -1.6p
Словакия -1.3 1.2 0.2 0.9 -0.5 -0.2 1.1 0.0 1.0 -0.4p 0.1p -1.4p
Финландия -0.5 1.0 1.8 -1.3 0.0 1.4 0.0 -0.8 0.0 2.6 -2.6 1.2
Швеция -3.0 1.1 1.0 1.7 -0.5 1.2 0.1 -0.3 -1.3 0.6p 0.4p 0.1p
Великобритания 0.4 0.0 -0.5 -0.3 -0.2 -0.3 0.7 0.3 1.4 -3.2 1.3 -0.1
Норвегия -2.4 1.6 -2.4 2.5 -1.6 -0.9 -2.2 -1.7 -1.3 0.4 0.6 -1.6
Швейцария -2.8 -0.4 -0.7 5.8 0.4 -2.5 2.6 -0.1 0.1 0.6 1.0 1.6
Черна гора -8.5s 3.4s 5.9s -2.9s 4.7s -3.1s -9.1s -0.3s -6.0s -13.0s 20.0s 19.4s
North Macedonia -3.2 -3.4 3.7 0.6 0.1 0.9 2.8 -2.0 1.0 -2.6 -0.3 0.0
Сърбия -3.8 -0.9 2.8 -0.7 -1.2 -5.1 5.8 0.7 -2.3 -0.5 1.5 -1.5
Турция 3.0 -1.7 -2.2 -2.3 -0.3 -1.2 0.9 1.3 2.2 -1.0 1.2 -3.7

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.08.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06
Еврозона (19 страни) 0.0 0.9 0.6 1.1 -2.9 -4.2 -0.6 -0.2 -0.7 -0.7 -0.8 -2.6s
ЕС (28 държави) 0.9 1.3 0.9 1.3 -1.9 -2.7 -0.1 0.3 0.4 -0.2 0.1 -1.9s
Белгия -2.3 2.1 -1.2 -0.2 3.7 -0.4 3.9 5.2 0.6 5.6 1.8 11.7
България 1.3 1.9 0.0 1.2 1.8 -2.9 2.5 6.9 2.8 2.7 0.9 -3.5p
Чехия 7.3 2.0 2.3 3.2 1.9 0.8 -0.9 1.4 0.2 3.3 3.2 -3.8
Дания 4.4 -2.6 5.1 3.7 2.9 12.8 2.9 2.3 5.7 5.1 13.0 4.2
Германия 0.8 -0.7 -0.5 0.7 -4.5 -3.1 -3.1 -2.1 -2.7 -4.1 -5.0 -6.2
Естония 3.5 4.9 3.0 1.8 8.1 5.6 4.2 3.9 2.0 -0.3 1.2 7.4
Ирландия -5.7 15.9 9.8 6.1 -8.9 -19.6 -6.2 -1.0 22.4 7.0 9.8 -3.9p
Гърция 3.8 -0.1 3.5 0.1 5.4 2.4 4.2p 1.7p -0.5p 2.5p -0.1p 0.3p
Испания 0.8p 1.1p -0.6p 1.1p -3.4p -6.7p 3.3p 0.0p -3.5p 1.4p 1.3p 1.5p
Франция 0.8 1.1 -1.2 -0.8 -1.9 -2.7 2.5 0.1 -0.9 1.1 3.7 -0.4
Хърватия -1.0 -1.1 -2.6 -2.5 -0.9 -6.6 4.7 0.6 3.0 3.0 0.1 -5.6
Италия -1.4 -1.2 1.4 0.8 -2.8 -5.7 -0.8 0.8 -1.6 -1.5 -0.6 -1.2
Кипър 4.2 5.4 8.9 9.8 6.4 2.9 6.3 5.2 5.5 1.9 -0.7 :c
Латвия 3.6 6.8 -1.3 -1.2 -0.3 4.4 -1.2 -2.9 1.6 -2.3 2.0 4.4
Литва 4.7 3.9 0.1 8.9 3.4 4.7 5.2 3.2 5.8 13.8 1.3 1.6
Люксембург -1.5 -2.5 -3.9 2.4 -4.4 -4.6p -2.2p -1.1p -1.2p 1.1p -0.9p -0.5p
Унгария 3.6 4.4 2.3 2.6 3.2 6.6 4.9 6.3 8.2 6.2 6.4 4.1
Малта 3.2p -1.3p -7.4p 2.1p 11.0p -1.3p -0.1p -2.0p -4.0p 1.8p -2.4p 1.6p
Нидерландия -0.7p 1.1p 0.1p -0.1p -0.5p -4.2p -0.4p -1.0p -2.2p -1.7p -1.2p -1.9p
Австрия 3.1 2.1 2.0 4.3 1.6 1.2 4.9 5.7 5.9 1.4 -2.4p :
Полша 7.7 5.0 5.1 4.9 5.3 2.8 6.0 6.8 8.0 6.6 5.1 1.9
Португалия -0.3 -3.9 0.0 0.5 -3.0 -1.7 -2.7 -2.4 -7.0 -1.5 -0.5 -5.6
Румъния 5.3 4.5 3.9 0.5 3.9 0.3p -0.1 1.9 1.5 -0.6 -2.1 -3.2p
Словения 5.0 5.2 0.9 3.6 2.3 -3.8 6.0p 4.1p 3.2p 5.0p 3.1p 1.1p
Словакия 5.2 7.3 5.6 6.6 3.0 4.2 7.2 5.7 7.3 6.9p 4.7p -2.1p
Финландия 0.5 2.6 6.1 2.7 1.3 2.2 2.2 0.8 -1.2 7.2 0.2 2.6
Швеция -0.5 0.9 1.3 3.3 1.1 1.8 2.4 2.1 -0.4 3.8p 0.9p 1.1p
Великобритания 1.6 1.6 -0.4 -0.2 -1.0 -1.0 -0.6 -0.6 2.2 -2.9 0.2 -1.2
Норвегия -0.8 2.3 0.6 4.4 2.7 1.2 -3.4 -5.8 -6.5 -4.2 -2.4 -8.6
Швейцария 1.9 0.6 -1.3 8.7 6.5 -1.7 5.5 3.4 4.5 3.9 4.9 5.7
Черна гора 7.6s 4.9s 24.0s 15.3s 18.2s 19.2s -9.0s -12.9s -20.1s -27.6s -4.8s 5.6s
North Macedonia 8.4 2.1 4.6 6.5 4.9 7.9 12.0 7.3 7.5 5.5 1.2 -2.7
Сърбия 0.3 -4.4 -0.3 2.5 -0.4 -5.5 -4.3 1.2 -3.1 -0.9 -0.6 -5.4
Турция 5.2 1.0 -3.4 -6.2 -7.0 -10.0 -7.4 -5.1 -2.0 -3.8 -1.3 -3.9

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.08.2019 12:03

ДиаграмаСтраници