Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02
Еврозона (19 страни) 106.0 105.3 106.7 106.1 105.2 106.5 106.0 106.0 104.5 103.6 105.6s 105.4s
ЕС (28 държави) 106.4 105.8 107.0 106.7 106.0 107.0 106.6 106.6 105.5 105.1 106.5s 106.5s
Белгия 109.1 108.2 110.2 107.3 108.8 112.2 107.0 107.6 112.3 108.1 : :
България 108.4 106.1 108.3 109.5 108.2 108.5 107.7 108.1 108.6 106.4 110.2 111.9p
Чехия 112.7 110.5 113.9 115.2 115.5 113.3 114.5 113.7 115.5 114.3 112.9 113.4
Дания 107.5 108.0 105.3 105.3 108.8 105.5 108.7 109.0 108.8 120.3 110.9 109.5
Германия 106.8 105.5 107.4 106.7 104.9 105.5 105.0 104.4 102.9 103.8 103.6 103.2
Естония 113.4 112.1 112.1 110.0 108.8 110.1 110.7 111.2 116.0 115.7 116.1 114.8
Ирландия 86.5 98.5 103.3 97.2 97.6 105.9 108.6 106.7 97.1 84.9 98.0 97.9p
Гърция 110.1p 106.9p 107.9p 107.3p 108.6p 110.1p 109.0p 107.6p 111.9p 110.8p 113.0p 109.9p
Испания 107.8p 105.4p 106.2p 105.5p 105.4p 106.2p 105.2p 106.5p 104.5p 103.2p 107.0p 105.8p
Франция 104.2 102.9 102.7 103.6 104.0 104.1 102.8 103.8 102.9 103.0 104.3 104.7
Хърватия 105.5 104.0 106.4 110.5 105.9 106.2 105.3 105.8 105.4 102.3 112.1 109.5
Италия 107.3 105.9 106.5 106.7 104.8 106.8 106.6 106.5 104.8 104.1 106.1 106.9
Кипър 122.2 123.2 127.0 127.3 124.4 124.6 127.2 128.3 127.7 126.1 128.7 :c
Латвия 114.7 114.9 114.7 115.2 117.0 119.5 115.3 114.4 115.1 118.6 114.2 115.2
Литва 112.4 103.9 116.2 117.0 116.0 117.8 114.0 121.2 119.5 121.0 120.9 115.2
Люксембург 102.8s 99.5s 102.1s 101.5s 101.1s 102.5ps 101.1ps 103.5ps 101.3ps 101.7ps 102.5ps 102.3ps
Унгария 108.5 108.5 110.5 109.5 107.3 111.6 109.4 111.7 110.6 113.5 114.2 115.3
Малта 100.1p 97.7p 103.5p 102.0p 101.4p 103.6p 101.2p 103.3p 109.2p 100.8p 101.3p 99.5p
Нидерландия 104.6p 103.0p 103.5p 103.5p 101.7p 102.7p 102.6p 103.4p 103.5p 100.9p 104.9p 104.2p
Австрия 111.0 111.1 114.4 112.7 112.9 112.0 112.2 114.2 113.2 113.7 116.5p :
Полша 113.8 115.2 116.9 116.9 116.8 117.3 116.5 117.9 118.0 117.8 120.0 122.0
Португалия 109.6 106.4 104.2 106.2 107.7 109.4 106.4 106.1 102.7 102.7 103.9 102.4
Румъния 116.4 119.1 118.6 120.2 118.2 120.5 120.9 120.5 120.3 119.2p 116.8 117.7p
Словения 120.9p 121.1p 122.0p 121.2p 121.2p 122.4p 120.6p 123.2p 122.7p 119.7p 127.1p 125.7p
Словакия 110.5 112.1 112.3 113.1 112.6 114.0 114.2 115.3 114.9 114.9 116.2p 116.5p
Финландия 112.9 108.6 110.5 110.2 109.6 110.7 112.6 111.0 111.1 112.7 112.9 111.8
Швеция 109.7 105.8 110.3 111.0 106.7 108.7 109.6 109.6 109.6 111.4 110.8p 111.0p
Великобритания 103.9 103.5 102.8 103.8 104.2 104.2 103.7 103.4 103.2 102.9 103.6 104.3
Норвегия 101.2 100.0 99.1 103.8 101.6 103.2 100.8 103.3 101.7 100.8 98.6 96.9
Швейцария 110.8 110.6 111.4 115.5 110.1 109.1 107.6 113.3 115.8 112.7 : :
Черна гора 120.3s 108.6s 105.1s 119.0s 106.4s 110.8s 116.3s 113.3s 119.4s 113.5s 101.5s 104.1s
North Macedonia 107.5 104.8 108.6 113.2 110.3 106.6 110.6 111.5 111.7 112.8 116.1 114.0
Сърбия 112.3 108.5 111.1 113.6 110.7 108.7 111.9 111.8 110.6 105.3 110.3 112.0
Турция 117.1 117.4 115.9 113.2 117.3 115.3 112.8 110.2 109.8 108.4 109.5 110.9

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.04.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02
Еврозона (19 страни) 0.5 -0.7 1.3 -0.6 -0.8 1.2 -0.5 0.0 -1.4 -0.9 1.9s -0.2s
ЕС (28 държави) 0.3 -0.6 1.1 -0.3 -0.7 0.9 -0.4 0.0 -1.0 -0.4 1.3s 0.0s
Белгия 2.4 -0.8 1.8 -2.6 1.4 3.1 -4.6 0.6 4.4 -3.7 : :
България 2.3 -2.1 2.1 1.1 -1.2 0.3 -0.7 0.4 0.5 -2.0 3.6 1.5p
Чехия 1.4 -2.0 3.1 1.1 0.3 -1.9 1.1 -0.7 1.6 -1.0 -1.2 0.4
Дания 0.8 0.5 -2.5 0.0 3.3 -3.0 3.0 0.3 -0.2 10.6 -7.8 -1.3
Германия 1.4 -1.2 1.8 -0.7 -1.7 0.6 -0.5 -0.6 -1.4 0.9 -0.2 -0.4
Естония 3.1 -1.1 0.0 -1.9 -1.1 1.2 0.5 0.5 4.3 -0.3 0.3 -1.1
Ирландия -10.9 13.9 4.9 -5.9 0.4 8.5 2.5 -1.7 -9.0 -12.6 15.4 -0.1p
Гърция 2.5p -2.9p 0.9p -0.6p 1.2p 1.4p -1.0p -1.3p 4.0p -1.0p 2.0p -2.7p
Испания 1.4p -2.2p 0.8p -0.7p -0.1p 0.8p -0.9p 1.2p -1.9p -1.2p 3.7p -1.1p
Франция 0.2 -1.2 -0.2 0.9 0.4 0.1 -1.2 1.0 -0.9 0.1 1.3 0.4
Хърватия -3.1 -1.4 2.3 3.9 -4.2 0.3 -0.8 0.5 -0.4 -2.9 9.6 -2.3
Италия 1.1 -1.3 0.6 0.2 -1.8 1.9 -0.2 -0.1 -1.6 -0.7 1.9 0.8
Кипър 0.4 0.8 3.1 0.2 -2.3 0.2 2.1 0.9 -0.5 -1.3 2.1 :c
Латвия -3.7 0.2 -0.2 0.4 1.6 2.1 -3.5 -0.8 0.6 3.0 -3.7 0.9
Литва 1.7 -7.6 11.8 0.7 -0.9 1.6 -3.2 6.3 -1.4 1.3 -0.1 -4.7
Люксембург 0.9s -3.2s 2.6s -0.6s -0.4s 1.4ps -1.4ps 2.4ps -2.1ps 0.4ps 0.8ps -0.2ps
Унгария -0.5 0.0 1.8 -0.9 -2.0 4.0 -2.0 2.1 -1.0 2.6 0.6 1.0
Малта -1.1p -2.4p 5.9p -1.4p -0.6p 2.2p -2.3p 2.1p 5.7p -7.7p 0.5p -1.8p
Нидерландия 0.2p -1.5p 0.5p 0.0p -1.7p 1.0p -0.1p 0.8p 0.1p -2.5p 4.0p -0.7p
Австрия -0.5 0.1 3.0 -1.5 0.2 -0.8 0.2 1.8 -0.9 0.4 2.5p :
Полша -0.7 1.2 1.5 0.0 -0.1 0.4 -0.7 1.2 0.1 -0.2 1.9 1.7
Португалия 4.4 -2.9 -2.1 1.9 1.4 1.6 -2.7 -0.3 -3.2 0.0 1.2 -1.4
Румъния 0.7 2.3 -0.4 1.3 -1.7 1.9 0.3 -0.3 -0.2 -0.9p -2.0p 0.8p
Словения 0.3p 0.2p 0.7p -0.7p 0.0p 1.0p -1.5p 2.2p -0.4p -2.4p 6.2p -1.1p
Словакия 0.2 1.4 0.2 0.7 -0.4 1.2 0.2 1.0 -0.3 0.0 1.1p 0.3p
Финландия 1.9 -3.8 1.7 -0.3 -0.5 1.0 1.7 -1.4 0.1 1.4 0.2 -1.0
Швеция 0.4 -3.6 4.3 0.6 -3.9 1.9 0.8 0.0 0.0 1.6 -0.5p 0.2p
Великобритания -0.2 -0.4 -0.7 1.0 0.4 0.0 -0.5 -0.3 -0.2 -0.3 0.7 0.7
Норвегия -1.2 -1.2 -0.9 4.7 -2.1 1.6 -2.3 2.5 -1.5 -0.9 -2.2 -1.7
Швейцария -0.4 -0.2 0.7 3.7 -4.7 -0.9 -1.4 5.3 2.2 -2.7 : :
Черна гора 0.7s -9.7s -3.2s 13.2s -10.6s 4.1s 5.0s -2.6s 5.4s -4.9s -10.6s 2.6s
North Macedonia 0.6 -2.5 3.6 4.2 -2.6 -3.4 3.8 0.8 0.2 1.0 2.9 -1.8
Сърбия 1.9 -3.4 2.4 2.3 -2.6 -1.8 2.9 -0.1 -1.1 -4.8 4.7 1.5
Турция 0.3 0.3 -1.3 -2.3 3.6 -1.7 -2.2 -2.3 -0.4 -1.3 1.0 1.3

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.04.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07 2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02
Еврозона (19 страни) 3.1 1.7 2.8 2.5 0.0 0.9 0.6 1.1 -2.9 -4.2 -0.7s -0.3s
ЕС (28 държави) 2.9 1.9 2.6 2.6 0.9 1.3 0.9 1.2 -1.9 -2.8 -0.2s 0.3s
Белгия 3.6 1.8 3.6 -1.2 -2.3 2.1 -1.2 -0.2 3.7 0.4 : :
България 1.9 -0.7 0.7 4.1 1.3 1.9 0.0 1.2 1.8 -2.9 2.5 6.6p
Чехия 4.3 -0.1 1.0 6.4 7.4 2.2 2.3 3.6 2.1 1.0 -1.0 1.6
Дания -0.5 1.3 -2.8 -0.9 4.5 -2.4 4.9 3.9 2.8 13.0 3.2 2.2
Германия 4.4 2.2 3.5 3.4 0.9 -0.7 -0.5 0.6 -4.5 -3.2 -2.8 -2.0
Естония 5.5 2.0 3.8 1.4 3.6 4.8 2.9 1.9 8.2 5.4 4.1 4.5
Ирландия -14.9 -4.9 10.7 9.2 -5.7 15.9 9.8 6.1 -8.9 -19.6 -6.2 -1.1p
Гърция 1.3p 2.1p 1.9p 1.2p 2.1p 1.2p 2.0p -0.6p 4.2 1.3 4.2 2.4p
Испания 5.6p 2.0p 1.5p 0.5p 0.8p 1.1p -0.6p 1.1p -3.4p -6.7p 3.1p -0.4p
Франция 3.0 1.4 -0.8 1.2 0.9 1.3 -1.0 -0.6 -1.8 -2.8 2.1 0.0
Хърватия -1.4 -1.3 -0.5 3.2 -0.9 -1.1 -2.6 -2.5 -0.9 -6.6 4.6 0.6
Италия 3.3 1.9 2.1 1.3 -1.4 -1.2 1.4 0.8 -2.8 -5.7 -0.8 0.9
Кипър 5.6 7.5 11.4 11.8 4.3 5.2 8.8 9.8 6.1 2.4 6.4 :c
Латвия 0.5 1.0 -0.9 0.4 3.6 6.8 -1.3 -1.2 -0.4 4.4 -1.8 -3.1
Литва 11.7 3.3 6.3 5.9 4.7 3.9 0.1 8.9 3.4 4.7 5.8 3.9
Люксембург 0.0 -2.6 0.5 -1.4 -1.1 -1.9p -3.2p 2.5p -4.9p -4.4p -1.5p 0.3p
Унгария 2.9 2.8 3.8 3.2 3.8 4.7 2.2 3.3 3.6 5.8 5.0 5.9
Малта 1.6p -3.0p 2.6p 2.7p 3.2p -1.3p -7.4p 2.2p 11.5p -0.3p 0.9p -1.8p
Нидерландия 2.2p 1.5p 2.0p 1.1p -0.7p 1.1p 0.1p 0.0p -0.5p -4.3p -1.0p -0.2p
Австрия 3.9 3.8 7.3 4.3 3.1 2.1 2.0 4.3 1.6 1.2 5.8p :
Полша 4.1 6.8 7.6 6.8 7.7 5.0 5.1 4.9 5.3 2.8 6.0 6.8
Португалия 2.5 4.5 -2.6 -0.2 -0.3 -3.9 -0.5 0.1 -3.5 -2.1 -3.3 -2.9
Румъния 3.6 6.5 3.4 6.2 5.3 4.5 3.9 0.5 3.9 0.3p -0.1 1.9p
Словения 6.1p 7.1p 6.2p 6.0p 4.8p 5.1p 0.5p 3.3p 2.0p -4.2p 6.2p 4.3p
Словакия -0.2 6.3 5.1 6.0 5.2 7.3 5.5 6.5 2.8 4.3 7.2p 5.6p
Финландия 8.3 1.0 3.3 2.4 0.1 2.3 5.7 2.1 1.0 1.8 2.4 0.7
Швеция 4.8 1.2 4.7 4.9 0.0 2.6 2.4 1.7 0.3 1.8 1.3p 1.7p
Великобритания 1.5 2.9 0.9 1.3 1.6 1.6 -0.4 -0.2 -1.0 -1.0 -0.5 0.0
Норвегия 0.3 -1.9 -1.6 2.9 -0.7 2.3 0.7 4.4 2.7 1.2 -3.4 -5.7
Швейцария 7.1 9.7 8.3 10.6 2.8 0.9 -0.8 9.1 6.7 -0.9 : :
Черна гора 38.4s 35.8s 6.4s 30.8s 7.6s 4.9s 24.0s 15.3s 18.2s 19.2s -9.0s -12.9s
North Macedonia 4.6 1.5 1.1 12.2 8.4 2.1 4.6 6.5 4.9 7.9 12.0 7.3
Сърбия 6.8 0.9 0.9 4.0 1.1 -4.2 -0.6 1.6 -0.2 -5.1 -4.0 1.7
Турция 7.4 5.6 5.9 2.2 5.3 0.7 -3.4 -6.2 -7.0 -10.0 -7.3 -5.1

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 23.04.2019 12:03

ДиаграмаСтраници