Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2010=100 (SCA)
Географска единица Период от време
I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017
Еврозона (19 страни) 105.9 105.8 106.3 106.5 108.1 107.5 107.9 109.5 108.9 109.3 110.7 111.1s
ЕС (28 държави) 107.1 107.0 107.5 107.6 109.1 108.6 108.5 110.3 109.9 110.3 111.6 111.9s
Белгия 108.5p 112.1p 110.4p 110.4p 110.7p 112.7p 115.7p 114.7p 112.3p 114.0p 116.0p :
България 112.4 116.7 117.9 117.0 119.9 117.8 118.3 118.0 118.3 116.9 117.8 118.6p
Чехия 124.2 124.9 124.4 125.9 129.5 125.1 113.7 129.4 128.8 126.8 131.3 129.3
Дания 108.3 109.4 111.8 109.1 111.3 108.4 106.0 109.8 104.9 107.1 109.0 110.3
Германия 110.7 111.3 111.4 112.3 113.9 112.8 112.7 116.2 114.6 113.2 117.1 116.5
Естония 140.4 142.8 146.1 147.0 145.4 145.5 140.9 141.0 144.9 147.2 145.2 148.8
Ирландия 163.5 144.4 146.0 156.5 161.3 149.3 151.3 153.5 156.1 174.1 157.5 162.2p
Гърция 97.3p 96.7p 95.5p 92.6p 93.2p 92.8p 93.2p 95.9p 93.0p 94.2p 94.9p 95.7p
Испания 97.3p 97.1p 96.9p 96.8p 98.5p 98.4p 98.2p 99.5p 99.7p 100.4p 101.5p 102.4p
Франция 102.0 100.2 102.6 102.0 103.9 102.7 103.7 103.4 104.3 106.1 105.7 106.3
Хърватия 101.8 100.9 101.6 99.1 101.8 102.6 101.3 101.7 102.8 104.2 102.5 104.1
Италия 94.0 95.0 95.5 95.1 95.8 96.9 97.0 98.2 96.9 97.5 97.7 99.3
Кипър 83.6p 84.4p 85.6p 83.5p 84.9p 85.0p 86.9p 86.2p 86.3p 87.3p 89.3p :
Латвия 127.6 131.8 133.1 132.7 135.0 134.5 134.6 136.2 138.1 135.4 136.2 138.0
Литва 126.4 127.0 126.4 117.8 129.8 131.1 127.5 133.3 136.2 138.7 144.1 140.4
Люксембург 94.0s 96.5s 100.2s 98.9s 98.4s 100.3s 101.0s 99.1s 99.0s 96.8s 96.7ps 99.1ps
Унгария 124.5 128.2 129.2 128.2 130.8 129.0 123.6 130.3 129.4 131.0 128.2 129.8
Малта 100.7p 102.9p 100.0p 100.3p 101.3p 98.6p 96.7p 102.8p 102.8p 96.4p 98.6p 99.3p
Нидерландия 96.6p 96.5p 94.1p 94.8p 95.9p 96.6p 96.9p 95.0p 97.8p 96.6p 99.7p 100.9p
Австрия 112.7 116.4 117.1 117.3 117.4 118.1 119.6 120.5 120.0 120.3 121.0p :
Полша 127.2 128.2 130.6 129.1 130.7 131.4 130.1 134.1 132.5 134.7 134.2 136.7
Португалия 101.9 100.0 103.3 98.4 103.4 103.3 105.7 110.5 104.1 103.0 103.4 102.9
Румъния 136.9 138.7 142.5 143.3 148.0 145.6 143.9 146.0 145.1 147.0 148.5 154.1p
Словения 116.3p 120.3p 121.6p 120.6p 122.8p 122.1p 123.0p 124.8p 127.3p 127.6p 128.7p 132.2p
Словакия 142.5 141.2 146.4 138.5 143.7 143.1 138.6 141.9 143.2 145.1p 146.3p 142.4p
Финландия 96.8 96.5 97.7 97.8 99.8 99.3 99.6 99.4 99.7 99.9 100.6 100.7
Швеция 102.5 102.9 103.6 101.8 103.9 104.2 103.5 101.4 104.6 105.8 107.5 108.5
Великобритания 102.0 101.1 100.4 100.7 101.1 101.8 102.2 102.5 103.2 103.4 103.7 102.3
Норвегия 98.6 98.0 98.0 98.7 98.1 98.6 99.6 99.4 97.6 96.3 96.6 96.3
Черна гора 64.6s 81.1s 76.4s 71.3s 86.3s 81.0s 85.8s 91.7s 82.8s 86.2s 88.7s 84.0s
Бивша Югославска Република Македония 120.0s 125.0s 121.8s 118.7s 127.4s 121.6s 119.4s 119.8s 124.5s 122.8s 124.1s 122.1s
Сърбия 111.0 114.4 112.7 114.7 119.2 116.2 116.2 118.7 119.5 115.6 116.4 114.9
Турция 130.0 129.5 131.4 134.3 132.3 132.1 135.3 135.3 136.1 137.3 137.6 138.9

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат (преустановена)
p = Временна стойност
Последно извличане - 20.02.2018 12:03

Диаграма


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017
Еврозона (19 страни) 0.3 -0.1 0.5 0.2 1.5 -0.6 0.4 1.5 -0.5 0.4 1.3 0.4s
ЕС (28 държави) 0.3 -0.1 0.5 0.1 1.4 -0.5 -0.1 1.7 -0.4 0.4 1.2 0.3s
Белгия -4.6p 3.3p -1.5p 0.0p 0.3p 1.8p 2.7p -0.9p -2.1p 1.5p 1.8p :
България -3.1 3.8 1.0 -0.8 2.5 -1.8 0.4 -0.3 0.3 -1.2 0.8 0.7p
Чехия 3.8 0.6 -0.4 1.2 2.9 -3.4 -9.1 13.8 -0.5 -1.6 3.5 -1.5
Дания -3.9 1.0 2.2 -2.4 2.0 -2.6 -2.2 3.6 -4.5 2.1 1.8 1.2
Германия 1.7 0.5 0.1 0.8 1.4 -1.0 -0.1 3.1 -1.4 -1.2 3.4 -0.5
Естония 1.1 1.7 2.3 0.6 -1.1 0.1 -3.2 0.1 2.8 1.6 -1.4 2.5
Ирландия 3.8 -11.7 1.1 7.2 3.1 -7.4 1.3 1.5 1.7 11.5 -9.5 3.0p
Гърция 2.6p -0.6p -1.2p -3.0p 0.6p -0.4p 0.4p 2.9p -3.0p 1.3p 0.7p 0.8p
Испания 0.7p -0.2p -0.2p -0.1p 1.8p -0.1p -0.2p 1.3p 0.2p 0.7p 1.1p 0.9p
Франция 0.3 -1.8 2.4 -0.6 1.9 -1.2 1.0 -0.3 0.9 1.7 -0.4 0.6
Хърватия -4.9 -0.9 0.7 -2.5 2.7 0.8 -1.3 0.4 1.1 1.4 -1.6 1.6
Италия -1.7 1.1 0.5 -0.4 0.7 1.1 0.1 1.2 -1.3 0.6 0.2 1.6
Кипър 0.7p 1.0p 1.4p -2.5p 1.7p 0.1p 2.2p -0.8p 0.1p 1.2p 2.3p :
Латвия -2.4 3.3 1.0 -0.3 1.7 -0.4 0.1 1.2 1.4 -2.0 0.6 1.3
Литва -1.3 0.5 -0.5 -6.8 10.2 1.0 -2.7 4.5 2.2 1.8 3.9 -2.6
Люксембург -7.4s 2.7s 3.8s -1.3s -0.5s 1.9s 0.7s -1.9s -0.1s -2.2s -0.1ps 2.5ps
Унгария 0.3 3.0 0.8 -0.8 2.0 -1.4 -4.2 5.4 -0.7 1.2 -2.1 1.2
Малта 0.9p 2.2p -2.8p 0.3p 1.0p -2.7p -1.9p 6.3p 0.0p -6.2p 2.3p 0.7p
Нидерландия -0.9p -0.1p -2.5p 0.7p 1.2p 0.7p 0.3p -2.0p 2.9p -1.2p 3.2p 1.2p
Австрия -2.5 3.3 0.6 0.2 0.1 0.6 1.3 0.8 -0.4 0.2 0.6p :
Полша 0.0 0.8 1.9 -1.1 1.2 0.5 -1.0 3.1 -1.2 1.7 -0.4 1.9
Португалия 0.3 -1.9 3.3 -4.7 5.1 -0.1 2.3 4.5 -5.8 -1.1 0.4 -0.5
Румъния -0.3p 1.3 2.7 0.6 3.3 -1.6 -1.2 1.5 -0.6 1.3 1.0 3.8p
Словения -1.7p 3.4p 1.1p -0.8p 1.8p -0.6p 0.7p 1.5p 2.0p 0.2p 0.9p 2.7p
Словакия -0.5 -0.9 3.7 -5.4 3.8 -0.4 -3.1 2.4 0.9 1.3p 0.8p -2.7p
Финландия 0.4 -0.3 1.2 0.1 2.0 -0.5 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.7 0.1
Швеция 2.6 0.4 0.7 -1.7 2.1 0.3 -0.7 -2.0 3.2 1.1 1.6 0.9
Великобритания -0.4 -0.9 -0.7 0.3 0.4 0.7 0.4 0.3 0.7 0.2 0.3 -1.4
Норвегия 3.5 -0.6 0.0 0.7 -0.6 0.5 1.0 -0.2 -1.8 -1.3 0.3 -0.3
Черна гора -20.8s 25.5s -5.8s -6.7s 21.0s -6.1s 5.9s 6.9s -9.7s 4.1s 2.9s -5.3s
Бивша Югославска Република Македония -4.2s 4.2s -2.6s -2.5s 7.3s -4.6s -1.8s 0.3s 3.9s -1.4s 1.1s -1.6s
Сърбия -2.1 3.1 -1.5 1.8 3.9 -2.5 0.0 2.2 0.7 -3.3 0.7 -1.3
Турция 1.6 -0.4 1.5 2.2 -1.5 -0.2 2.4 0.0 0.6 0.9 0.2 0.9

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат (преустановена)
p = Временна стойност
Последно извличане - 20.02.2018 12:03

Диаграма


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017
Еврозона (19 страни) 0.4 1.3 2.2 1.2 4.1 2.9 3.7 3.9 3.4 3.9 3.7 5.2s
ЕС (28 държави) 1.4 2.1 2.8 1.2 4.2 3.2 3.5 4.2 3.7 4.2 3.8 4.8s
Белгия -1.4p 3.7p 2.5p 1.7p 4.2p 4.7p 4.9p 4.4p 4.5p 5.4p 6.3p :
България -0.9 4.7 6.5 5.1 9.5 3.3 4.6 4.1 3.4 2.9 2.0 2.0p
Чехия 4.9 6.1 3.8 6.8 10.8 3.0 4.2 5.7 7.6 5.1 8.5 8.0
Дания 0.7 3.2 6.1 1.6 4.8 1.2 -4.6 1.6 3.3 -3.8 -2.7 -2.2
Германия 0.0 1.2 1.8 2.3 4.7 2.4 4.1 4.7 4.0 2.6 5.6 6.8
Естония 7.5 8.8 14.5 10.1 11.4 11.9 4.5 4.6 4.4 5.9 2.7 7.1
Ирландия -8.5 -10.2 1.7 -1.2 6.7 -7.9 -8.9 0.6 -1.3 14.2 -10.9 3.8p
Гърция 7.3p 11.4p 10.4p 1.0p 6.6p 2.3p 2.4p 6.1p 3.4p 0.8 2.2 0.3p
Испания 2.9p 2.6p 0.5p -0.2p 3.8p 2.9p 2.1p 2.6p 3.6p 4.3p 4.8p 6.5p
Франция 0.7 -0.9 2.5 -0.3 3.1 2.3 3.7 1.3 3.3 5.8 2.7 4.6
Хърватия 4.3 3.1 0.4 -0.4 3.7 4.2 2.5 3.2 3.0 4.3 -1.7 -2.5
Италия -0.2 2.0 2.9 1.0 2.7 5.2 4.6 5.8 2.1 3.1 2.3 4.9
Кипър 8.1p 8.7p 10.0p 3.0p 7.8p 5.0p 8.5p 6.6p 7.4p 6.9p 11.3p :
Латвия 5.0 10.8 9.9 9.6 10.5 7.8 8.8 12.4 12.9 5.5 3.7 5.5
Литва 6.9 6.5 4.4 4.5 7.3 8.2 5.3 13.2 8.1 4.4 8.4 7.6
Люксембург -8.3 -5.1 1.3 -0.5 -0.4 0.3 2.6 3.2 0.5 -0.5 -1.3p -2.3p
Унгария 2.2 7.5 10.4 2.9 6.4 6.6 0.2 6.8 8.0 7.8 3.6 4.5
Малта 8.2p 8.9p 5.1p 4.1p 5.7p 2.3p -0.4p 7.5p 6.8p -0.5p 0.4p -0.3p
Нидерландия 4.9p 5.4p -2.8p -1.6p 2.4p 3.4p 4.8p -0.1p 1.8p 0.5p 1.7p 3.4p
Австрия -1.6 3.4 3.9 3.3 2.9 4.7 6.6 6.0 5.5 4.8 4.3p :
Полша 4.3 4.8 8.7 4.1 6.8 6.9 6.4 8.8 6.7 10.0 6.7 7.7
Португалия 4.4 0.1 5.5 -2.8 5.8 4.0 5.6 8.6 3.5 4.7 3.1 0.6
Румъния 5.5 5.9 10.8 1.3 14.7 11.8 7.6 10.1 6.8 9.2 9.0 13.5p
Словения 2.0p 7.7p 9.1p 6.7p 8.2p 6.4p 6.3p 8.0p 9.5p 10.0p 9.9p 12.2p
Словакия 7.4 2.6 12.8 -3.0 5.0 3.4 9.3 -0.4 2.3 5.4p 6.2p -1.0p
Финландия 3.0 0.1 3.9 2.3 6.6 3.8 3.5 5.2 3.3 2.9 3.9 4.3
Швеция 2.9 3.2 3.7 0.5 5.8 8.4 4.3 6.2 1.7 5.9 6.9 8.5
Великобритания 5.0 4.1 1.9 -0.1 0.8 1.7 2.1 2.6 3.4 4.4 2.6 0.7
Норвегия 1.4 1.3 1.1 1.0 0.5 5.5 0.5 6.9 12.4 -1.9 -1.4 0.3
Черна гора -19.5s 6.1s -17.4s -8.6s 0.7s -12.4s 1.9s 4.6s -5.3s 4.2s 5.5s 2.9s
Бивша Югославска Република Македония -2.6 -1.2 -0.9 -1.9 9.2 4.0 -2.2 -5.3 0.2 1.3 4.1 -2.5
Сърбия 0.0 2.9 0.3 -2.2 8.6 5.6 4.1 7.6 8.1 3.5 4.3 1.5
Турция 2.8 1.1 3.1 7.0 3.6 3.7 14.8 5.5 10.6 7.5 7.1 8.7

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат (преустановена)
p = Временна стойност
Последно извличане - 20.02.2018 12:03

Диаграма


Страници