Население по възрастови групи


2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 0-14 години
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 16.3 16.0 15.9 15.8 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6bp 15.6bp 15.6bp
Европейски съюз (27 страни) 16.3 16.1 15.9 15.8 15.7 15.7b 15.7b 15.7b 15.7 15.6bp 15.6bp 15.6bp
Еврозона (19 страни) 15.8 15.7 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.3bp 15.3bp 15.2bp
Еврозона (18 страни) 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4b 15.4b 15.3 15.2bp 15.2bp 15.2bp
Белгия 17.2 17.1 17.0 16.9 16.9 16.9 17.0b 17.0 17.0 17.0b 17.0 17.0
България 13.7 13.4 13.2 13.1 13.1 13.2 13.2 13.4 13.6 13.7 13.9 14.0
Чехия 14.9 14.6 14.4 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 15.4
Дания 18.8 18.7 18.6 18.4 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4 17.2 17.0 16.8
Германия 14.5 14.1 13.9 13.7 13.6 13.5 13.6b 13.4 13.3 13.2b 13.2 13.2
Естония 15.4 15.0 14.9 14.8 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7 15.8 15.9b 16.1
Ирландия 20.7 20.5 20.3 20.4 20.6 21.0 21.3 21.6 21.9 22.0p 22.1p 21.9b
Гърция 15.1 14.9 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4
Испания 14.5 14.5 14.6 14.6 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.2 15.2 15.1
Франция 18.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6b 18.6 18.5 18.6bp 18.5p
Франция (метрополия) 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 : : :
Хърватия 15.9 15.8 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.7 14.6
Италия 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7
Кипър 19.9 19.4 18.9 18.2 17.7 17.2 16.8 16.5 16.4 16.3 16.4 16.4
Латвия 15.0 14.5 14.2 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.7 15.0 15.2
Литва 17.1 16.6 16.0 15.5 15.1 15.0 14.9 14.8 14.7 14.6 14.6 14.7
Люксембург 18.6 18.4 18.3 18.2 18.0 17.7 17.6 17.1b 17.0 16.8 16.7 16.5
Унгария 15.6 15.4 15.2 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5b 14.4 14.4 14.5 14.5
Малта 17.6 17.1 16.6 16.1 15.6 15.3 15.0 14.8 14.6 14.4 14.3 14.2
Нидерландия 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2 16.9 16.7 16.5
Австрия 16.1 15.9 15.6 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.3 14.3
Полша 16.7 16.2 15.8 15.5 15.3 15.3b 15.3 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0
Португалия 16.0 15.9 15.7 15.6 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8 14.6 14.4e 14.1e
Румъния 17.5 16.9 16.9 16.3 15.8 15.8 15.8 15.8 15.7 15.5e 15.5e 15.5
Словения 14.4 14.1 14.0 13.9b 14.0 14.0 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8 14.8
Словакия 17.1 16.7 16.2 15.9 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.3
Финландия 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.3
Швеция 17.6 17.3 17.0 16.8 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9 17.1 17.3 17.4
Великобритания 18.1 18.0 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7e 17.7e
Исландия 22.3 21.8 21.3 20.9 20.8 20.9 20.9 20.7 20.7 20.5 20.4 20.0
Лихтенщайн 17.6 17.4 17.1 16.8 16.4 16.4 16.0 15.8 15.5 15.2 15.1 14.9
Норвегия 19.7 19.5 19.4 19.2 19.0 18.9 18.7 18.5 18.4 18.2 18.0 17.9
Швейцария 16.3 16.0 15.8 15.5 15.3 15.2 15.1b 15.0 14.9 14.9 14.9 14.9
Черна гора 20.8 20.4 20.1 19.8 19.6 19.5 19.2 19.0 18.8 18.6 18.5 18.3
Бивша Югославска Република Македония 20.0 19.5 18.9 18.5 18.1 17.7 17.5 17.2 17.0 16.9 16.8 16.7
Албания 26.5 25.7 24.9 : : : : : : 19.2e 18.5 17.7
Сърбия 15.8 15.7 15.6 15.4 15.3 15.2 14.4b 14.4 14.4 14.3 14.4 14.4
Турция 27.5 27.0 26.6 26.4 26.3 26.0 25.6 25.3 24.9 24.6 24.3 24.0
Андора 14.8 15.1 14.9 14.6 14.5 14.5 15.5 15.5 15.5 : : :
Беларус : 15.2 14.9 14.7 14.6 : 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : : 27.3
Молдова : 18.3 18.2 17.6 17.1 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 16.0 :
Русия : 14.9 14.7 14.7 14.9 15.1 15.2 : : 16.3 : :
Сан Марино : : : : : : : 15.2 15.1 : : :
Украйна : 14.5 14.2 14.1 14.1 14.2 14.2 14.4 14.6 14.8 15.1 15.2
Армения : 20.6 19.7 19.0 18.6 18.3 : : : : 19.4 19.6
Азарбайджан : 24.5 23.8 23.2 22.6 22.6 22.3 22.2 22.3 22.4 22.4 22.5
Грузия : 18.4 17.7 17.2 17.1 17.1 17.0 16.9 : 17.1 17.4 19.1

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 18.01.2018 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 15-24 години
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 12.8 12.6 12.5 12.4 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3bp 11.2bp 11.1bp
Европейски съюз (27 страни) 12.8 12.6 12.5 12.4 12.2 12.0b 11.8b 11.7b 11.5 11.3bp 11.2bp 11.1bp
Еврозона (19 страни) 12.1 12.0 11.9 11.8 11.6 11.5 11.3b 11.2b 11.0 10.9bp 10.8bp 10.8bp
Еврозона (18 страни) 12.0 11.9 11.7 11.6 11.5 11.3 11.2b 11.0b 10.9 10.8bp 10.7bp 10.7bp
Белгия 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1b 12.1 12.0 11.9b 11.8 11.7
България 13.4 13.3 13.1 12.8 12.5 12.2 11.8 11.4 10.9 10.4 10.0 9.6
Чехия 13.3 13.1 12.9 12.8 12.7 12.4 12.0 11.5 11.1 10.7 10.3 9.9
Дания 11.0 11.2 11.4 11.7 12.0 12.2 12.5 12.7 12.8 12.9 12.9 12.9
Германия 11.7 11.8 11.7 11.6 11.4 11.3 11.1b 11.0 10.9 10.8b 10.7 10.7
Естония 14.8 14.8 14.7 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 11.8 11.2 10.7b 10.2
Ирландия 15.4 15.1 15.1 15.0 14.5 13.7 12.9 12.2 11.7 11.4p 11.2p 11.2b
Гърция 13.0 12.6 12.3 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1
Испания 12.3 11.8 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.9 9.7 9.6 9.6
Франция 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6 12.4 12.3 12.1b 12.0 11.9 11.8bp 11.8p
Франция (метрополия) 13.0 13.0 12.8 12.6 12.5 12.4 12.3 12.1 11.9 : : :
Хърватия 12.8 12.6 12.5 12.3 12.2 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 11.6 11.4
Италия 10.4 10.2 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8
Кипър 15.9 16.0 16.0 16.2 16.2 16.1 16.0 15.5 15.0 14.3 14.1 13.8
Латвия 15.6 15.6 15.6 15.4 14.9 14.1 13.4 12.7 12.0 11.3 10.7 10.1
Литва 14.8 14.7 14.8 14.9 14.9 14.6 14.2 13.9 13.5 13.3 12.9 12.4
Люксембург 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 12.1b 12.2 12.0 12.0 11.9
Унгария 13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 12.3 12.2b 12.1 11.9 11.6 11.4
Малта 14.5 14.3 14.2 14.0 13.9 13.8 13.5 13.3 13.2 12.9 12.5 12.2
Нидерландия 12.0 12.0 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3
Австрия 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 11.9 11.7 11.7
Полша 16.5 16.2 15.9 15.5 14.9 14.2b 13.7 13.3 12.8 12.4 11.9 11.5
Португалия 12.4 12.1 11.8 11.5 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.7 10.7e 10.7e
Румъния 15.4 14.5 14.4 13.5 12.5 12.4 12.3 12.2 11.8 11.4e 11.1e 10.9
Словения 13.4 13.1 12.7 12.2b 12.0 11.6 11.2 10.9 10.5 10.1 9.8 9.6
Словакия 16.1 15.8 15.5 15.2 14.9 14.5 14.0 13.5 13.0 12.6 12.2 11.7
Финландия 12.4 12.5 12.5 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 11.9 11.7
Швеция 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.3 13.3 13.1 12.9 12.6 12.3 12.0
Великобритания 12.9 13.0 13.1 13.2 13.1 13.1 13.1 13.0 12.9 12.7 12.6e 12.4e
Исландия 14.7 14.6 14.5 14.7 14.8 14.7 14.7 14.8 14.7 14.5 14.3 14.1
Лихтенщайн 12.5 12.3 12.3 12.2 12.2 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9 11.7 11.6
Норвегия 12.2 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9 13.1 13.1 13.2 13.1 13.0 12.8
Швейцария 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9b 11.8 11.7 11.6 11.4 11.2
Черна гора 14.9 14.8 14.7 14.6 14.4 14.2 14.0 13.9 13.6 13.4 13.3 13.2
Бивша Югославска Република Македония 16.2 16.1 16.0 15.9 15.7 15.5 15.2 15.0 14.6 14.2 13.8 13.5
Албания 18.7 19.1 19.3 : : : : : : 16.8e 16.1 15.3
Сърбия 13.2 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 11.9b 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9
Турция 18.7 18.4 18.1 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.6 16.5 16.4
Андора 10.8 10.8 10.7 10.5 10.2 9.8 9.8 9.8 10.0 : : :
Беларус : 16.5 16.3 16.0 15.5 : 14.2 13.6 12.9 12.2 11.6 11.1
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : : 19.2
Молдова : 19.5 19.1 19.0 18.8 18.4 17.8 17.0 16.2 15.3 14.5 :
Русия : 17.0 16.7 16.2 15.4 14.6 14.4 : : 11.8 : :
Сан Марино : : : : : : : 8.9 8.9 : : :
Украйна : 15.8 15.6 15.4 14.9 14.3 13.7 13.0 12.4 11.8 11.3 10.7
Армения : 19.4 19.6 19.5 19.2 18.7 : : : : 14.8 13.8
Азарбайджан : 20.6 20.8 20.8 20.7 20.5 20.0 19.4 18.6 17.8 17.0 16.1
Грузия : 16.4 16.6 16.6 16.3 15.9 15.4 15.0 : 13.9 13.8 12.6

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 18.01.2018 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 25-49 години
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 36.4 36.3 36.2 36.1 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7bp 34.4bp 34.1bp
Европейски съюз (27 страни) 36.4 36.4 36.2 36.1 35.9 35.7b 35.4b 35.2b 34.9 34.7bp 34.4bp 34.1bp
Еврозона (19 страни) 36.8 36.7 36.6 36.5 36.2 35.9 35.6b 35.2b 34.9 34.5bp 34.0bp 33.7bp
Еврозона (18 страни) 36.6 36.5 36.4 36.2 36.0 35.7 35.3b 35.0b 34.6 34.3bp 33.8bp 33.5bp
Белгия 35.8 35.6 35.4 35.1 34.9 34.6 34.4b 34.1 33.8 33.6b 33.3 33.1
България 35.2 35.2 35.1 35.1 35.1 35.1 35.0 35.1 35.1 35.2 35.3 35.4
Чехия 36.9 36.9 36.9 36.9 37.0 37.1 37.2 37.2 37.3 37.1 37.0 36.9
Дания 35.4 35.1 34.7 34.4 34.0 33.7 33.4 33.1 32.8 32.5 32.3 32.1
Германия 36.7 36.5 36.3 36.0 35.7 35.3 34.6b 34.2 33.9 33.5b 33.1 32.9
Естония 35.2 35.1 35.0 34.9 34.8 34.7 34.6 34.4 34.5 34.7 34.8b 35.0
Ирландия 37.4 38.0 38.4 38.5 38.5 38.3 38.4 38.1 37.7 37.3p 36.8p 36.7b
Гърция 36.8 37.0 37.1 37.2 37.1 37.0 36.7 36.3 35.9 35.5 35.1 34.7
Испания 40.3 40.6 40.7 40.8 40.6 40.3 39.9 39.5 38.9 38.2 37.5 36.9
Франция 34.4 34.2 34.0 33.8 33.5 33.2 33.0 32.8b 32.5 32.2 32.0bp 31.7p
Франция (метрополия) 34.3 34.1 33.9 33.7 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 : : :
Хърватия 35.0 34.9 34.7 34.7 34.5 34.4 34.2 34.0 33.8 33.7 33.5 33.3
Италия 37.5 37.3 37.1 36.9 36.7 36.3 36.0 35.7 35.3 35.0 34.5 33.9
Кипър 35.8 36.0 36.1 36.3 36.5 36.7 36.9 37.5 37.6 37.5 36.9 36.6
Латвия 35.1 35.1 35.0 35.0 34.9 34.7 34.5 34.4 34.4 34.4 34.3 34.3
Литва 35.8 35.7 35.7 35.5 35.3 34.9 34.1 33.6 33.3 33.1 32.9 32.9
Люксембург 38.9 38.8 38.8 38.7 38.7 38.6 38.5 38.5b 38.5 38.4 38.3 38.3
Унгария 36.0 35.8 35.7 35.7 35.7 35.8 35.9 35.4b 35.5 35.6 35.7 35.8
Малта 34.9 34.6 34.5 34.5 34.4 34.3 34.0 33.9 33.8 33.9 34.1 34.4
Нидерландия 36.8 36.5 36.1 35.6 35.2 34.8 34.4 33.9 33.5 33.1 32.7 32.4
Австрия 37.8 37.7 37.6 37.4 37.2 36.9 36.5 36.2 35.8 35.5 35.1 34.9
Полша 36.1 36.0 36.0 36.0 36.1 35.9b 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5 36.7
Португалия 36.9 37.0 37.0 36.9 36.7 36.6 36.2 35.8 35.4 34.9 34.5e 34.0e
Румъния 36.2 36.0 36.0 35.8 35.6 35.6 35.7 35.8 36.3 36.8e 37.1e 37.2
Словения 38.0 38.0 37.8 37.6b 37.6 37.5 37.2 36.8 36.6 36.3 35.9 35.4
Словакия 37.8 37.8 37.8 37.9 37.9 38.0 38.1 38.2 38.2 38.2 38.1 38.1
Финландия 33.5 33.2 32.9 32.7 32.5 32.3 32.1 31.9 31.6 31.5 31.3 31.2
Швеция 33.4 33.3 33.2 33.0 32.9 32.9 32.8 32.8 32.8 32.8 32.7 32.7
Великобритания 35.3 35.3 35.3 35.2 35.1 34.9 34.7 34.4 34.2 33.9 33.7e 33.4e
Исландия 35.7 36.0 36.3 36.4 36.0 35.2 34.6 34.1 33.8 33.7 33.6 33.7
Лихтенщайн 39.7 39.4 39.0 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.8 35.2 34.8
Норвегия 35.5 35.2 35.0 34.9 34.8 34.7 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6
Швейцария 37.6 37.4 37.2 37.2 37.1 37.0 36.8b 36.7 36.4 36.2 35.9 35.7
Черна гора 35.4 35.3 35.2 35.2 35.0 34.9 34.9 34.8 34.8 34.7 34.5 34.4
Бивша Югославска Република Македония 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.1 37.2 37.2 37.4 37.5 37.4 37.4
Албания 33.7 33.7 33.7 : : : : : : 33.2e 33.8 34.5
Сърбия 34.1 34.0 33.9 34.0 34.0 34.1 33.8b 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Турция 36.2 36.5 36.8 37.0 37.3 37.3 37.3 37.5 37.4 37.4 37.2 36.9
Андора 46.1 46.1 46.0 45.9 45.7 44.9 43.9 43.9 43.2 : : :
Беларус : 37.7 37.6 37.6 37.6 : 36.9 36.9 36.8 36.8 36.8 36.8
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : : 34.3
Молдова : 36.9 36.6 36.7 36.8 37.0 37.3 37.6 38.1 38.6 39.1 :
Русия : 37.7 37.6 37.6 37.7 37.7 37.1 : : 37.4 : :
Сан Марино : : : : : : : 38.8 38.1 : : :
Украйна : 36.4 36.4 36.5 36.6 36.8 36.8 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4
Армения : 36.7 36.8 36.9 36.9 36.8 : : : : 35.9 36.3
Азарбайджан : 38.5 38.5 38.5 38.4 38.6 38.5 38.5 38.6 38.6 38.7 38.8
Грузия : 36.2 36.1 36.1 36.0 36.1 36.0 36.1 : 35.9 35.8 34.3

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 18.01.2018 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 50-64 години
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 18.0 18.2 18.4 18.7 18.9 19.2b 19.5b 19.6b 19.7 19.9bp 20.0bp 20.1bp
Европейски съюз (27 страни) 18.0 18.2 18.4 18.6 18.9 19.1b 19.4b 19.6b 19.7 19.8bp 20.0bp 20.1bp
Еврозона (19 страни) 17.9 18.0 18.2 18.4 18.6 18.9 19.3b 19.6b 19.8 20.0bp 20.3bp 20.4bp
Еврозона (18 страни) 17.8 17.9 18.0 18.3 18.5 18.8 19.2b 19.4b 19.7 19.9bp 20.1bp 20.3bp
Белгия 17.7 18.1 18.5 18.8 19.0 19.3 19.4b 19.5 19.6 19.7b 19.9 20.0
България 20.3 20.6 20.9 21.1 21.3 21.4 21.5 21.3 21.2 21.1 20.9 20.6
Чехия 20.9 21.1 21.3 21.4 21.2 20.9 20.8 20.4 20.0 19.8 19.7 19.5
Дания 19.7 19.9 20.0 19.9 19.8 19.6 19.4 19.2 19.1 19.1 19.2 19.3
Германия 18.5 18.4 18.4 18.6 18.9 19.3 20.1b 20.7 21.2 21.7b 22.0 22.1
Естония 18.0 18.2 18.2 18.4 18.8 19.2 19.6 19.9 20.0 20.0 19.8b 19.7
Ирландия 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.8 16.0 16.2 16.4 16.7p 16.9p 16.9b
Гърция 16.9 17.0 17.3 17.7 18.0 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4
Испания 16.4 16.5 16.7 16.9 17.1 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.2 19.6
Франция 17.6 17.9 18.3 18.6 18.9 19.1 19.4 19.4b 19.3 19.3 19.2bp 19.2p
Франция (метрополия) 17.7 18.0 18.4 18.8 19.0 19.2 19.5 19.5 19.4 : : :
Хърватия 18.9 19.2 19.5 19.7 20.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.4 21.5
Италия 18.5 18.5 18.6 18.7 18.9 19.1 19.5 19.5 19.7 19.9 20.2 20.6
Кипър 16.3 16.5 16.7 16.9 17.2 17.4 17.6 17.7 17.9 18.1 18.0 18.0
Латвия 17.7 17.8 17.8 17.9 18.3 18.8 19.5 20.0 20.4 20.6 20.6 20.7
Литва 16.5 16.7 16.9 17.1 17.5 18.2 19.0 19.7 20.2 20.6 20.8 21.1
Люксембург 16.7 16.9 17.1 17.3 17.5 17.8 18.1 18.2b 18.4 18.7 18.9 19.2
Унгария 19.7 20.1 20.4 20.4 20.5 20.3 20.4 21.0b 20.8 20.5 20.3 20.0
Малта 19.6 20.2 20.9 21.6 21.8 21.7 21.8 21.6 21.3 20.9 20.6 20.1
Нидерландия 18.7 19.0 19.4 19.7 19.9 20.1 20.4 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6
Австрия 17.8 17.6 17.6 17.8 18.0 18.3 18.9 19.4 19.7 20.0 20.4 20.6
Полша 17.6 18.2 18.9 19.6 20.2 21.0b 21.4 21.5 21.4 21.3 21.1 20.8
Португалия 17.5 17.8 18.0 18.3 18.6 18.8 19.1 19.4 19.8 20.0 20.2e 20.4e
Румъния 16.8 17.9 17.9 18.9 20.0 20.0 20.1 20.0 20.0 19.8e 19.3e 18.9
Словения 18.8 19.2 19.6 19.9b 20.0 20.3 20.9 21.2 21.4 21.5 21.6 21.7
Словакия 17.4 17.9 18.4 18.9 19.3 19.6 19.9 20.2 20.3 20.3 20.4 20.4
Финландия 20.7 21.1 21.1 21.5 21.6 21.7 21.6 21.3 21.0 20.7 20.5 20.3
Швеция 19.6 19.7 19.7 19.6 19.4 19.1 18.8 18.5 18.3 18.1 18.1 18.1
Великобритания 17.7 17.8 17.9 18.0 18.0 18.1 18.2 18.2 18.1 18.2 18.4e 18.5e
Исландия 15.5 15.9 16.3 16.5 16.7 17.1 17.5 17.7 17.9 18.1 18.2 18.3
Лихтенщайн 19.1 19.4 19.7 20.1 20.4 20.5 20.9 21.1 21.4 21.6 22.0 22.2
Норвегия 17.9 18.2 18.5 18.6 18.7 18.6 18.5 18.3 18.2 18.2 18.2 18.3
Швейцария 18.5 18.8 18.9 19.0 19.0 19.1 19.2b 19.4 19.5 19.7 20.0 20.3
Черна гора 16.4 16.7 17.1 17.5 18.0 18.5 19.1 19.4 19.7 19.9 20.0 20.0
Бивша Югославска Република Македония 16.2 16.6 17.0 17.3 17.6 18.0 18.4 18.8 19.0 19.1 19.3 19.4
Албания 12.7 13.0 13.3 : : : : : : 18.8e 19.3 19.7
Сърбия 19.7 20.0 20.4 20.7 21.0 21.4 22.7b 22.8 22.8 22.6 22.3 21.9
Турция 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.4 12.8 13.1 13.5 13.8 14.1 14.5
Андора 16.4 16.3 16.6 17.0 17.4 18.0 18.2 18.2 18.7 : : :
Беларус : 16.1 16.6 17.2 18.2 : 20.1 20.7 21.1 21.4 21.4 21.4
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : : 12.2
Молдова : 15.5 15.9 16.4 17.0 17.8 18.5 19.2 19.7 20.0 20.1 :
Русия : 16.6 17.0 17.7 18.7 19.7 20.5 : : 21.4 : :
Сан Марино : : : : : : : 19.6 20.0 : : :
Украйна : 17.2 17.4 17.8 18.5 19.1 19.9 20.4 20.7 20.9 20.8 20.7
Армения : 12.5 13.1 13.8 14.9 16.0 : : : : 19.2 19.4
Азарбайджан : 9.3 9.8 10.5 11.5 12.4 13.4 14.1 14.8 15.4 15.9 16.4
Грузия : 14.7 14.9 15.4 16.2 17.0 17.7 18.3 : 19.1 19.0 19.7

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 18.01.2018 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 65-79 години
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4bp 13.6bp 13.8bp
Европейски съюз (27 страни) 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7 12.8b 12.8b 12.9b 13.2 13.4bp 13.6bp 13.8bp
Еврозона (19 страни) 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.3 13.2b 13.3b 13.5 13.8bp 13.9bp 14.1bp
Еврозона (18 страни) 13.0 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2b 13.3b 13.5 13.7bp 13.9bp 14.0bp
Белгия 12.9 12.8 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1b 12.2 12.3 12.5b 12.6 12.8
България 14.2 14.2 14.1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.7 14.9 15.1 15.4 15.8
Чехия 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.7 11.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3
Дания 10.9 11.1 11.2 11.5 11.8 12.2 12.7 13.2 13.7 14.1 14.3 14.6
Германия 14.3 14.8 15.2 15.3 15.4 15.6 15.4b 15.4 15.4 15.5b 15.4 15.3
Естония 13.4 13.6 13.8 13.8 13.5 13.3 13.1 13.2 13.3 13.5 13.8b 13.9
Ирландия 8.5 8.3 8.2 8.2 8.3 8.5 8.7 9.0 9.3 9.6p 9.9p 10.1b
Гърция 14.3 14.3 14.2 14.1 14.1 14.0 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.8
Испания 12.4 12.3 12.1 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2 12.4 12.6 12.7
Франция 11.8 11.7 11.5 11.5 11.4 11.4 11.4 11.6b 11.9 12.3 12.6bp 13.0p
Франция (метрополия) 12.0 11.9 11.7 11.6 11.5 11.5 11.5 11.7 12.0 : : :
Хърватия 14.4 14.5 14.4 14.5 14.4 14.2 13.8 13.8 13.9 14.0 14.2 14.4
Италия 14.6 14.8 14.8 14.7 14.7 14.7 14.5 14.7 14.9 15.0 15.2 15.4
Кипър 9.4 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.3 10.8 11.4 11.8
Латвия 13.6 13.8 14.0 14.0 14.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.3 14.5 14.6
Литва 12.8 13.1 13.3 13.4 13.4 13.3 13.5 13.5 13.4 13.5 13.6 13.7
Люксембург 10.9 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1b 10.1 10.1 10.2 10.3
Унгария 12.3 12.3 12.3 12.5 12.5 12.7 12.7 12.9b 13.1 13.4 13.7 14.0
Малта 10.4 10.8 10.8 10.7 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.5 14.9
Нидерландия 10.5 10.7 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 12.1 12.6 13.1 13.4 13.8
Австрия 11.7 12.1 12.4 12.6 12.7 12.9 12.8 12.8 13.1 13.3 13.5 13.5
Полша 10.6 10.6 10.6 10.5 10.3 10.3b 10.1 10.3 10.6 11.0 11.4 11.8
Португалия 13.3 13.3 13.3 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 14.3 14.6e 14.8e
Румъния 12.1 12.2 12.2 12.4 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.6e 12.9e 13.2
Словения 12.3 12.4 12.5 12.7b 12.7 12.6 12.4 12.5 12.6 12.8 13.1 13.4
Словакия 9.3 9.4 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.5 10.9 11.3
Финландия 12.0 12.0 12.3 12.2 12.3 12.4 12.7 13.3 13.8 14.4 14.9 15.3
Швеция 11.9 11.9 12.0 12.2 12.4 12.8 13.2 13.6 13.9 14.3 14.5 14.7
Великобритания 11.6 11.5 11.5 11.5 11.6 11.7 11.9 12.1 12.5 12.8 13.0e 13.1e
Исландия 8.7 8.6 8.4 8.4 8.4 8.7 8.9 9.1 9.3 9.6 9.9 10.2
Лихтенщайн 8.3 8.7 8.9 9.3 9.8 10.3 10.7 11.2 11.7 12.2 12.6 13.1
Норвегия 10.1 10.1 10.0 10.0 10.1 10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2
Швейцария 11.4 11.5 11.6 11.7 11.9 12.0 12.2b 12.4 12.5 12.7 12.8 12.9
Черна гора 10.8 11.0 11.0 11.0 10.8 10.7 10.4 10.5 10.6 10.7 10.9 11.3
Бивша Югославска Република Македония 9.4 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.7
Албания 7.0 7.3 7.4 : : : : : : 9.9e 10.3 10.6
Сърбия 14.6 14.5 14.4 14.2 13.9 13.6 13.8b 13.7 13.8 14.1 14.3 14.7
Турция : : : 5.9 5.7 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.3 6.6
Андора 8.5 8.3 8.2 8.2 8.3 8.7 8.6 8.6 8.6 : : :
Беларус : 12.1 12.0 11.7 11.1 : 10.5 10.3 10.3 10.4 10.7 10.9
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : : 6.0
Молдова : 8.3 8.5 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.8 7.9 8.2 :
Русия : 11.8 11.7 11.3 10.6 10.1 9.8 : : 10.1 : :
Сан Марино : : : : : : : 12.4 12.5 : : :
Украйна : 13.5 13.5 13.2 12.7 12.3 11.8 11.7 11.7 11.9 12.2 12.4
Армения : 9.6 9.5 9.3 8.9 8.4 : : : : 8.3 8.4
Азарбайджан : 6.3 6.2 6.1 5.7 5.0 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9
Грузия : 12.2 12.3 12.1 11.4 10.9 10.4 10.3 : 10.3 10.3 11.2

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 18.01.2018 12:03

Диаграма2.3. Население по възрастови групи
Дял на населението на възраст 80 и повече години
Географска единица Период от време
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЕС (28 държави) 4.0 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1bp 5.3bp 5.4bp
Европейски съюз (27 страни) 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7b 4.8b 4.9b 5.0 5.1bp 5.3bp 5.4bp
Еврозона (19 страни) 4.3 4.4 4.6 4.7 4.9 5.0 5.2b 5.3b 5.4 5.5bp 5.7bp 5.8bp
Еврозона (18 страни) 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1b 5.3b 5.4 5.5bp 5.7bp 5.8bp
Белгия 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0b 5.2 5.3 5.3b 5.4 5.5
България 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7
Чехия 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0
Дания 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3
Германия 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 5.1 5.2b 5.3 5.4 5.4b 5.6 5.8
Естония 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.0b 5.1
Ирландия 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0p 3.1p 3.1b
Гърция 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5
Испания 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.0
Франция 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5b 5.6 5.7 5.8bp 5.9p
Франция (метрополия) 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 : : :
Хърватия 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8
Италия 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.4 6.5 6.7
Кипър 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 3.3
Латвия 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0
Литва 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3
Люксембург 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9b 3.9 3.9 4.0 4.0
Унгария 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.0b 4.1 4.2 4.2 4.3
Малта 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1
Нидерландия 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4
Австрия 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Полша 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3b 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1
Португалия 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7e 5.9e
Румъния 2.1 2.5 2.5 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0e 4.1e 4.2
Словения 3.0 3.2 3.4 3.6b 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.8 5.0
Словакия 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2
Финландия 3.9 4.0 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2
Швеция 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1
Великобритания 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8e 4.8e
Исландия 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7
Лихтенщайн 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4
Норвегия 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.2
Швейцария 4.4 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 4.7b 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0
Черна гора 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Бивша Югославска Република Македония 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3
Албания 1.3 1.4 1.4 : : : : : : 2.2e 2.1 2.2
Сърбия 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.4b 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3
Турция : : : 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7
Андора 3.5 3.5 3.6 3.8 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 : : :
Беларус : 2.5 2.6 2.8 3.0 : 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : : : : : 1.1
Молдова : 1.5 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 :
Русия : 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 : : 3.0 : :
Сан Марино : : : : : : : 5.2 5.3 : : :
Украйна : 2.7 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4
Армения : 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 : : : : 2.4 2.5
Азарбайджан : 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
Грузия : 2.1 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.4 : 3.6 3.6 3.1

База данни на Евростат
2.3. Население по възрастови групи
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
p = Временна стойност
e = Оценена стойност
Последно извличане - 18.01.2018 12:03

ДиаграмаСтраници