Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.78 101.98 103.01 103.32 103.83 103.95 103.61
Еврозона (19 страни) 101.71 102.14 102.24 102.31 102.68 101.78 101.98 103.01 103.32 103.83 103.95 103.61
Еврозона (18 страни) 101.70 102.13 102.22 102.29 102.67 101.76 101.96 103.00 103.30 103.82 103.94 103.60
Европейски съюз (променящ се състав) 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 102.27 102.49 103.25 103.60 104.07 104.18r 103.95
ЕС (28 държави) 101.96 102.34 102.48 102.62 102.96 102.27 102.49 103.25 103.60 104.07 104.18r 103.95
Белгия 104.64 104.15 104.44 104.61 105.08 103.82 105.53 105.56 106.01 106.38 106.68 105.93
България 100.03 99.81 99.94 100.21 100.88 101.08 101.31 101.13 101.45 101.84 102.34 103.41
Чехия 103.2 103.1 103.6 103.7 103.7 104.4 104.3 104.3 104.6 105.1 105.5 105.7
Дания 101.4 101.5 101.6 101.3 100.9 100.6 101.2 101.2 101.8 102.0 101.9 102.7
Германия 102.4 102.4 102.3 102.6 103.4 102.4 102.9 103.3 103.2 103.8 103.9 104.3
Естония 105.80 105.56 105.16 105.56 105.15 105.28 106.37 106.44 107.04 107.61 108.65 108.87
Ирландия 100.8 100.2 100.1 100.0 99.9 99.2 100.1 100.5 100.3 100.9 101.0 101.4
Гърция 100.77 101.93 101.80 100.90 101.24 100.00 100.09 101.26 102.23 102.33 103.29 101.87
Испания 101.15 101.77 102.40 102.73 102.74 101.22 101.37 102.59 103.36 104.32 104.56 103.31
Франция 101.74 101.58 101.70 101.80 102.16 102.06 102.05 103.22 103.43 103.92 103.93 103.80
Хърватия 101.00 101.32 101.43 101.29 100.95 100.75 100.62 101.09 102.00 102.27 103.06 103.20
Италия 100.2 102.0 102.0 101.8 102.1 100.6 100.1 102.4 102.9 103.2 103.4 102.0
Кипър 101.22 100.45 99.84 98.66 98.32 96.47 97.58 98.43 99.51 100.87 101.92 101.67
Латвия 102.90 103.07 103.44 103.54 103.57 103.49 103.72 105.06 105.35 105.83 106.59 105.75
Литва 104.45 105.28 105.42 105.69 105.82 105.87 105.73 106.15 106.92 107.42 107.33 106.82
Люксембург 102.58 102.61 102.79 102.80 102.83 101.90 103.14 103.15 103.60 104.22 104.53 103.63
Унгария 102.95 103.01 103.34 103.66 103.68 104.01 104.18 104.29 105.06 105.75 106.11 106.44
Малта 105.00 104.05 103.33 100.97 100.88 99.63 100.19 101.11 103.77 105.19 106.57 106.81
Нидерландия 102.18 101.75 101.97 101.57 101.49 101.12 101.84 102.06 102.99 103.41 102.85 103.96
Австрия 102.46 103.90 104.12 104.27 104.94 103.86 104.12 105.05 105.29 105.40 105.46 104.82
Полша 101.0 101.2 101.6 102.0 102.2 102.4 102.0 102.0 102.5 102.7 102.8 102.6
Португалия 102.12 103.15 103.64 102.53 102.37 101.15 100.51 102.69 103.68 104.55 104.57 104.16
Румъния 99.36 99.92 101.03 101.68 101.98 102.66 102.91 103.23 103.69 104.28 104.33 103.94
Словения 101.27 101.60 101.87 102.14 102.21 101.56 102.22 102.61 103.07 104.12 104.15 103.27
Словакия 100.88 101.05 101.40 101.73 101.71 102.59 102.75 102.95 103.56 103.57 103.70 103.53
Финландия 101.12 101.35 101.32 101.67 101.59 101.26 101.74 101.98 102.32 102.37 102.55 102.36
Швеция 103.37 103.51 103.40 103.63 104.05 103.10 103.93 104.25 104.66 104.95 105.21 105.82
Великобритания 103.8 104.1 104.2 104.6 104.9 104.4 104.9 105.0 105.4 105.8 105.8 105.8
Исландия 100.16 98.66 99.16 97.41 98.73 97.86 98.09 98.80 98.70 99.03 101.25 102.80
Норвегия 105.6 106.3 106.3 106.6 106.5 106.2 107.4 107.7 108.2 108.2 109.1 110.1
Швейцария 100.17 100.39 100.50 100.22 100.45 99.95 100.24 100.56 100.76 101.15 101.11 101.47
Бивша Югославска Република Македония 103.11d 103.20d 103.20d 103.12d 103.22d 102.96d 103.22d 103.45d 103.84d 105.59d 105.49d 105.08d
Сърбия 104.9d 104.9d 105.1d 105.0d 105.0d 105.3d 105.7d 105.8d 106.3d 107.1d 107.6d 107.1d
Турция 119.51d 120.29d 122.79d 124.62d 125.48d 126.76d 127.69d 128.96d 131.37d 133.50d 136.99d 137.74d
САЩ 102.42d 103.02d 102.78d 102.68d 102.54d 103.20d 103.75d 103.98d 104.44d 104.94d 105.08d 105.00d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 -0.3
Еврозона (19 страни) 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 -0.3
Еврозона (18 страни) 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 -0.9 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 -0.3
Европейски съюз (променящ се състав) 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.7 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1 -0.2
ЕС (28 държави) 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3 -0.7 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1 -0.2
Белгия 1.5 -0.5 0.3 0.2 0.4 -1.2 1.6 0.0 0.4 0.3 0.3 -0.7
България 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.7 0.2 0.2 -0.2 0.3 0.4 0.5 1.0
Чехия -0.2 -0.1 0.5 0.1 0.0 0.7 -0.1 0.0 0.3 0.5 0.4 0.2
Дания -0.4 0.1 0.1 -0.3 -0.4 -0.3 0.6 0.0 0.6 0.2 -0.1 0.8
Германия 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.8 -1.0 0.5 0.4 -0.1 0.6 0.1 0.4
Естония 0.4 -0.2 -0.4 0.4 -0.4 0.1 1.0 0.1 0.6 0.5 1.0 0.2
Ирландия 0.4 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7 0.9 0.4 -0.2 0.6 0.1 0.4
Гърция -0.3 1.2 -0.1 -0.9 0.3 -1.2 0.1 1.2 1.0 0.1 0.9 -1.4
Испания 0.2 0.6 0.6 0.3 0.0 -1.5 0.1 1.2 0.8 0.9 0.2 -1.2
Франция 0.6 -0.2 0.1 0.1 0.4 -0.1 0.0 1.1 0.2 0.5 0.0 -0.1
Хърватия 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 0.5 0.9 0.3 0.8 0.1
Италия 0.1 1.8 0.0 -0.2 0.3 -1.5 -0.5 2.3 0.5 0.3 0.2 -1.4
Кипър 1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -0.3 -1.9 1.2 0.9 1.1 1.4 1.0 -0.2
Латвия -0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 -0.1 0.2 1.3 0.3 0.5 0.7 -0.8
Литва 0.0 0.8 0.1 0.3 0.1 0.0 -0.1 0.4 0.7 0.5 -0.1 -0.5
Люксембург 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9 1.2 0.0 0.4 0.6 0.3 -0.9
Унгария 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.7 0.3 0.3
Малта 0.4 -0.9 -0.7 -2.3 -0.1 -1.2 0.6 0.9 2.6 1.4 1.3 0.2
Нидерландия 0.2 -0.4 0.2 -0.4 -0.1 -0.4 0.7 0.2 0.9 0.4 -0.5 1.1
Австрия 0.0 1.4 0.2 0.1 0.6 -1.0 0.3 0.9 0.2 0.1 0.1 -0.6
Полша -0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 -0.4 0.0 0.5 0.2 0.1 -0.2
Португалия 0.2 1.0 0.5 -1.1 -0.2 -1.2 -0.6 2.2 1.0 0.8 0.0 -0.4
Румъния -0.3 0.6 1.1 0.6 0.3 0.7 0.2 0.3 0.4 0.6 0.0 -0.4
Словения 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.6 0.6 0.4 0.4 1.0 0.0 -0.8
Словакия 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.9 0.2 0.2 0.6 0.0 0.1 -0.2
Финландия 0.2 0.2 0.0 0.3 -0.1 -0.3 0.5 0.2 0.3 0.0 0.2 -0.2
Швеция -0.2 0.1 -0.1 0.2 0.4 -0.9 0.8 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6
Великобритания 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 -0.5 0.4 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0
Исландия -0.8 -1.5 0.5 -1.8 1.4 -0.9 0.2 0.7 -0.1 0.3 2.2 1.5
Норвегия -0.8 0.7 0.0 0.3 -0.1 -0.3 1.1 0.3 0.5 0.0 0.8 0.9
Швейцария -0.1 0.2 0.1 -0.3 0.2 -0.5 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0 0.4
Бивша Югославска Република Македония 0.4d 0.1d 0.0d -0.1d 0.1d -0.3d 0.3d 0.2d 0.4d 1.7d -0.1d -0.4d
Сърбия 0.3d 0.0d 0.2d -0.1d 0.0d 0.3d 0.4d 0.1d 0.5d 0.8d 0.5d -0.5d
Турция 0.5d 0.7d 2.1d 1.5d 0.7d 1.0d 0.7d 1.0d 1.9d 1.6d 2.6d 0.5d
САЩ 0.3d 0.6d -0.2d -0.1d -0.1d 0.6d 0.5d 0.2d 0.4d 0.5d 0.1d -0.1d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 2.0 2.1
Еврозона (19 страни) 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 2.0 2.1
Еврозона (18 страни) 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.9 2.0 2.1
Европейски съюз (променящ се състав) 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.5 2.0 2.1r 2.2
ЕС (28 държави) 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.5 2.0 2.1r 2.2
Белгия 2.0 2.0 1.8 2.1 2.1 1.8 1.5 1.5 1.6 2.3 2.6 2.7
България 0.7 1.3 1.5 1.9 1.8 1.3 1.5 1.9 1.7 2.3 3.0 3.6
Чехия 2.4 2.5 2.8 2.5 2.2 2.1 1.6 1.6 1.8 2.0 2.4 2.2
Дания 1.5 1.6 1.4 1.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.7 1.0 1.1 0.9
Германия 1.8 1.8 1.5 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5 1.4 2.2 2.1 2.1
Естония 4.2 3.9 4.0 4.5 3.8 3.6 3.2 2.9 2.9 3.1 3.9 3.3
Ирландия 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.7 0.5 -0.1 0.7 0.7 1.0
Гърция 0.6 1.0 0.5 1.1 1.0 0.2 0.4 0.2 0.5 0.8 1.0 0.8
Испания 2.0 1.8 1.7 1.8 1.2 0.7 1.2 1.3 1.1 2.1 2.3 2.3
Франция 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.3 1.7 1.8 2.3 2.3 2.6
Хърватия 1.5 1.6 1.6 1.6 1.3 1.2 0.9 1.2 1.4 1.8 2.2 2.2
Италия 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.2 0.5 0.9 0.6 1.0 1.4 1.9
Кипър 0.5 0.1 0.4 0.2 -0.4 -1.5 -0.4 -0.4 -0.3 1.0 1.7 1.4
Латвия 3.2 3.0 2.7 2.7 2.2 2.0 1.8 2.3 2.1 2.4 2.7 2.7
Литва 4.6 4.6 4.2 4.2 3.8 3.6 3.2 2.5 2.2 2.9 2.6 2.3
Люксембург 2.3 2.0 2.0 2.0 1.6 1.3 1.1 1.1 1.3 2.1 2.4 2.5
Унгария 2.7 2.5 2.2 2.6 2.2 2.1 1.9 2.0 2.4 2.9 3.2 3.4
Малта 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 2.0 2.1
Нидерландия 1.5 1.4 1.3 1.5 1.2 1.5 1.3 1.0 1.0 1.9 1.7 1.9
Австрия 2.1 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3 2.3
Полша 1.4 1.6 1.6 2.0 1.7 1.6 0.7 0.7 0.9 1.2 1.4 1.4
Португалия 1.3 1.6 1.9 1.8 1.6 1.1 0.7 0.8 0.3 1.4 2.0 2.2
Румъния 0.6 1.3 2.0 2.6 2.6 3.4 3.8 4.0 4.3 4.6 4.7 4.3
Словения 1.4 1.4 1.3 1.4 1.9 1.7 1.4 1.5 1.9 2.2 2.3 2.1
Словакия 1.6 1.8 1.8 2.1 2.0 2.6 2.2 2.5 3.0 2.7 2.9 2.6
Финландия 0.8 0.8 0.5 0.9 0.5 0.8 0.6 0.9 0.8 1.0 1.2 1.4
Швеция 2.2 2.2 1.7 1.9 1.7 1.6 1.6 2.0 1.8 2.0 2.1 2.2
Великобритания 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5
Исландия -2.6 -2.7 -1.2 -2.2 -1.0 -0.7 -1.0 0.3 -0.7 0.0 1.4 1.9
Норвегия 1.3 1.6 1.0 1.0 1.5 1.6 2.3 2.2 2.6 2.3 2.7 3.5
Швейцария 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 0.5 0.7 0.4 1.0 0.9 1.2
Бивша Югославска Република Македония 2.5d 2.4d 2.7d 3.2d 3.5d 2.1d 3.0d 2.6d 2.3d 2.7d 2.0d 2.3d
Сърбия 2.6d 3.3d 2.8d 2.8d 3.0d 2.0d 1.6d 1.4d 1.0d 2.2d 2.5d 2.4d
Турция 10.7d 11.1d 11.7d 13.0d 11.9d 10.4d 10.3d 10.2d 10.9d 12.1d 15.4d 15.9d
САЩ 1.5d 1.9d 1.7d 1.9d 1.8d 1.7d 1.9d 2.1d 2.2d 2.6d 2.7d 2.8d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04 2018M05 2018M06 2018M07
Еврозона (променящ се състав) 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Еврозона (19 страни) 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Еврозона (18 страни) 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Европейски съюз (променящ се състав) 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7
ЕС (28 държави) 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7
Белгия 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0
България 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.9
Чехия 2.0 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Дания 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
Германия 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7
Естония 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6
Ирландия 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Гърция 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Испания 1.7 1.8 1.9 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6
Франция 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6
Хърватия 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5
Италия 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1
Кипър 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2
Латвия 2.4 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5
Литва 2.7 3.0 3.3 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4
Люксембург 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8
Унгария 2.0 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5
Малта 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5
Нидерландия 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.4
Австрия 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2
Полша 1.1 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Португалия 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4
Румъния 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2
Словения 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7
Словакия 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3
Финландия 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8
Швеция 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Великобритания 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7
Исландия -0.9 -1.2 -1.3 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -1.4 -1.0 -0.7
Норвегия 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 2.0
Швейцария 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Бивша Югославска Република Македония 1.3d 1.4d 1.6d 1.8d 2.1d 2.2d 2.4d 2.5d 2.6d 2.6d 2.6d 2.6d
Сърбия 2.8d 3.0d 3.1d 3.2d 3.3d 3.3d 3.1d 2.9d 2.6d 2.5d 2.4d 2.3d
Турция 9.7d 10.0d 10.3d 10.8d 11.1d 11.2d 11.2d 11.2d 11.1d 11.1d 11.5d 12.0d
САЩ 1.5d 1.6d 1.6d 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d 1.7d 1.8d 1.9d 2.1d

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

ДиаграмаСтраници