Общ ХИПЦ


1.7. Общ ХИПЦ
Index, 2015=100
Географска единица Период от време
IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017
Еврозона (променящ се състав) 100.15 100.51 100.68 100.12 100.21 100.60 100.85 100.76 101.31 100.46 100.84 101.65
Еврозона (19 страни) 100.15 100.51 100.68 100.12 100.21 100.60 100.85 100.76 101.31 100.46 100.84 101.65
Еврозона (18 страни) 100.14 100.51 100.68 100.12 100.21 100.60 100.85 100.76 101.30 100.45 100.83 101.64
Европейски съюз (променящ се състав) 100.11 100.43 100.59 100.17 100.25 100.55 100.80 100.77 101.28 100.63 101.06r 101.69
ЕС (28 държави) 100.11 100.43 100.59 100.17 100.25 100.55 100.80 100.77 101.28 100.63 101.06r 101.69
Белгия 101.65 102.04 102.40 101.30 102.59 102.15 102.56 102.46 102.96 102.03 104.00 103.99
България 98.12 98.14 98.27 99.25 99.29 98.55 98.46 98.36 99.10 99.77 99.80 99.28
Чехия 100.7 100.5 100.6 101.0 100.8 100.6 100.8 101.2 101.5 102.3 102.7 102.7
Дания 100.1 100.3 100.4 100.3 99.9 99.9 100.2 100.0 100.1 100.0 100.7 100.8
Германия 99.8 100.2 100.3 100.7 100.6 100.6 100.8 100.8 101.8 101.0 101.7 101.8
Естония 100.49 100.88 101.37 101.38 101.52 101.56 101.09 101.06 101.34 101.61 103.08 103.46
Ирландия 99.7 100.2 100.9 100.6 100.4 100.0 99.6 99.5 99.4 98.9 99.4 100.0
Гърция 100.07 100.08 101.38 100.16 100.18 100.88 101.33 99.85 100.27 99.79 99.69 101.06
Испания 99.65 100.17 100.59 99.25 99.21 99.93 100.71 100.95 101.50 100.50 100.16 101.29
Франция 100.18 100.65 100.80 100.39 100.74 100.50 100.54 100.55 100.90 100.57 100.73 101.47
Хърватия 99.23 99.49 99.77 99.72 99.55 99.70 99.84 99.72 99.69 99.51 99.70 99.92
Италия 100.3 100.6 100.8 98.9 98.8 100.7 100.9 100.7 101.1 99.4 99.6 101.5
Кипър 97.74 99.03 99.31 100.30 100.74 100.32 99.46 98.48 98.73 97.92 97.99 98.83
Латвия 99.91 100.65 100.71 100.41 99.74 100.09 100.71 100.79 101.38 101.45 101.86 102.74
Литва 101.13 101.14 101.13 100.31 99.86 100.63 101.16 101.46 101.94 102.15 102.49 103.58
Люксембург 99.64 100.17 100.60 99.33 100.32 100.59 100.77 100.82 101.24 100.59 102.05 101.98
Унгария 100.37 100.66 100.87 100.69 100.28 100.45 101.10 101.06 101.46 101.87 102.22 102.21
Малта 101.19 102.24 103.36 103.29 103.72 102.80 101.78 99.50 99.55 98.47 98.87 99.78
Нидерландия 100.51 100.75 100.20 100.50 100.67 100.31 100.67 100.02 100.27 99.64 100.58 101.03
Австрия 100.93 101.04 101.04 100.49 100.33 101.33 101.72 101.79 102.55 101.91 102.13 103.01
Полша 99.8 100.0 100.1 99.8 99.6 99.6 100.0 100.0 100.5 100.8 101.3 101.3
Португалия 100.93 101.33 101.50 100.87 100.83 101.49 101.69 100.71 100.74 100.05 99.85 101.86
Румъния 98.82 99.15 98.94 98.74 98.74 98.59 99.09 99.13 99.41 99.28 99.18 99.25
Словения 99.50 100.33 100.84 99.97 99.90 100.18 100.61 100.69 100.29 99.84 100.79 101.14
Словакия 99.74 99.69 99.82 99.41 99.27 99.30 99.58 99.67 99.75 100.02r 100.55r 100.42
Финландия 100.49 100.40 100.46 100.31 100.35 100.57 100.82 100.80 101.08 100.41 101.12 101.10
Швеция 100.86 101.08 101.19 101.27 101.13 101.29 101.69 101.73 102.28 101.50 102.25 102.25
Великобритания 100.2 100.4 100.6 100.6 100.9 101.1 101.2 101.4 101.9 101.4 102.1 102.5
Исландия 100.17 101.59 102.51 102.91 102.87 101.37 100.32 99.65 99.75 98.52 99.12 98.54
Норвегия 103.1 103.5 104.2 104.9 104.2 104.6 105.2 105.5 104.9 104.5 105.0 105.4
Швейцария 99.59 99.71 99.74 99.66 99.63 99.63 99.73 99.43 99.35 99.15 99.71 99.85
Черна гора 99.12d 99.72d 100.46d 101.02d : : : : : : : :
Сърбия 100.9d 101.0d 101.1d 101.2d 102.2d 101.5d 102.2 102.1d 101.9d 103.2d 104.0d 104.3d
Турция 105.99d 106.47d 106.76d 108.09d 107.96d 108.26d 109.94d 110.28d 112.11d 114.87d 115.80d 116.98d
САЩ 100.43d 100.87d 101.22d 100.88d 100.87d 101.09d 101.11d 100.77d : : : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.04.2017 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти
Географска единица Период от време
IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017
Еврозона (променящ се състав) 0.0 0.4 0.2 -0.6 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.5 -0.8 0.4 0.8
Еврозона (19 страни) 0.0 0.4 0.2 -0.6 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.5 -0.8 0.4 0.8
Еврозона (18 страни) 0.0 0.4 0.2 -0.6 0.1 0.4 0.2 -0.1 0.5 -0.8 0.4 0.8
Европейски съюз (променящ се състав) 0.1 0.3 0.2 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.0 0.5 -0.6 0.4r 0.6
ЕС (28 държави) 0.1 0.3 0.2 -0.4 0.1 0.3 0.2 0.0 0.5 -0.6 0.4r 0.6
Белгия 0.2 0.4 0.4 -1.1 1.3 -0.4 0.4 -0.1 0.5 -0.9 1.9 0.0
България -0.2 0.0 0.1 1.0 0.0 -0.7 -0.1 -0.1 0.8 0.7 0.0 -0.5
Чехия 0.6 -0.2 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.2 0.4 0.3 0.8 0.4 0.0
Дания 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.4 0.0 0.3 -0.2 0.1 -0.1 0.7 0.1
Германия -0.5 0.4 0.1 0.4 -0.1 0.0 0.2 0.0 1.0 -0.8 0.7 0.1
Естония 0.1 0.4 0.5 0.0 0.1 0.0 -0.5 0.0 0.3 0.3 1.4 0.4
Ирландия 0.3 0.5 0.7 -0.3 -0.2 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.5 0.5 0.6
Гърция 0.7 0.0 1.3 -1.2 0.0 0.7 0.4 -1.5 0.4 -0.5 -0.1 1.4
Испания 0.5 0.5 0.4 -1.3 0.0 0.7 0.8 0.2 0.5 -1.0 -0.3 1.1
Франция 0.1 0.5 0.1 -0.4 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.3 -0.3 0.2 0.7
Хърватия 0.4 0.3 0.3 -0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.2 0.2
Италия 0.2 0.3 0.2 -1.9 -0.1 1.9 0.2 -0.2 0.4 -1.7 0.2 1.9
Кипър 0.4 1.3 0.3 1.0 0.4 -0.4 -0.9 -1.0 0.3 -0.8 0.1 0.9
Латвия 0.4 0.7 0.1 -0.3 -0.7 0.4 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.9
Литва 0.7 0.0 0.0 -0.8 -0.4 0.8 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3 1.1
Люксембург 0.2 0.5 0.4 -1.3 1.0 0.3 0.2 0.0 0.4 -0.6 1.5 -0.1
Унгария 0.8 0.3 0.2 -0.2 -0.4 0.2 0.6 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0
Малта 2.6 1.0 1.1 -0.1 0.4 -0.9 -1.0 -2.2 0.1 -1.1 0.4 0.9
Нидерландия 0.1 0.2 -0.5 0.3 0.2 -0.4 0.4 -0.6 0.2 -0.6 0.9 0.4
Австрия 0.1 0.1 0.0 -0.5 -0.2 1.0 0.4 0.1 0.7 -0.6 0.2 0.9
Полша 0.3 0.2 0.1 -0.3 -0.2 0.0 0.4 0.0 0.5 0.3 0.5 0.0
Португалия 0.4 0.4 0.2 -0.6 0.0 0.7 0.2 -1.0 0.0 -0.7 -0.2 2.0
Румъния 0.0 0.3 -0.2 -0.2 0.0 -0.2 0.5 0.0 0.3 -0.1 -0.1 0.1
Словения 0.3 0.8 0.5 -0.9 -0.1 0.3 0.4 0.1 -0.4 -0.4 1.0 0.3
Словакия 0.4 -0.1 0.1 -0.4 -0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 -0.1
Финландия 0.3 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 -0.7 0.7 0.0
Швеция 0.0 0.2 0.1 0.1 -0.1 0.2 0.4 0.0 0.5 -0.8 0.7 0.0
Великобритания 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.5 -0.5 0.7 0.4
Исландия 0.3 1.4 0.9 0.4 0.0 -1.5 -1.0 -0.7 0.1 -1.2 0.6 -0.6
Норвегия 0.3 0.4 0.7 0.7 -0.7 0.4 0.6 0.3 -0.6 -0.4 0.5 0.4
Швейцария 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.3 -0.1 -0.2 0.6 0.1
Черна гора 0.5d 0.6d 0.7d 0.6d : : : : : : : :
Сърбия 0.4d 0.1d 0.1d 0.1d 1.0d -0.7d 0.7d -0.1d -0.2d 1.3d 0.8d 0.3d
Турция 0.6d 0.5d 0.3d 1.2d -0.1d 0.3d 1.6d 0.3d 1.7d 2.5d 0.8d 1.0d
САЩ 0.5d 0.4d 0.3d -0.3d 0.0d 0.2d 0.0d -0.3d : : : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.04.2017 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти
Географска единица Период от време
IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017
Еврозона (променящ се състав) -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 1.8 2.0 1.5
Еврозона (19 страни) -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 1.8 2.0 1.5
Еврозона (18 страни) -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 1.8 2.0 1.5
Европейски съюз (променящ се състав) -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 1.7 2.0r 1.6
ЕС (28 държави) -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 1.7 2.0r 1.6
Белгия 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 1.8 1.9 1.7 2.2 3.1 3.3 2.5
България -2.5 -2.5 -1.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.8 -0.5 0.4 0.9 1.0
Чехия 0.5 0.0 -0.1 0.5 0.6 0.5 0.8 1.6 2.1 2.3 2.6 2.6
Дания -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.0 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.7 0.9 0.9
Германия -0.3 0.0 0.2 0.4 0.3 0.5 0.7 0.7 1.7 1.9 2.2 1.5
Естония 0.0 0.0 0.4 0.8 1.1 1.7 1.0 1.4 2.4 2.8 3.4 3.0
Ирландия -0.2 -0.2 0.1 0.1 -0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2 0.2 0.3 0.6
Гърция -0.4 -0.2 0.2 0.2 0.4 -0.1 0.6 -0.2 0.3 1.5 1.4 1.7
Испания -1.2 -1.1 -0.9 -0.7 -0.3 0.0 0.5 0.5 1.4 2.9 3.0 2.1
Франция -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 1.6 1.4 1.4
Хърватия -0.9 -1.2 -1.2 -1.1 -1.5 -0.7 -0.3 0.2 0.7 0.9 1.4 1.1
Италия -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.5 1.0 1.6 1.4
Кипър -2.1 -1.9 -2.0 -0.4 -0.6 -0.4 -1.0 -0.8 0.1 0.7 1.4 1.5
Латвия -0.7 -0.8 -0.6 0.1 -0.1 0.5 1.1 1.2 2.1 2.9 3.2 3.3
Литва 0.8 0.2 0.4 0.0 0.5 0.6 0.7 1.1 2.0 2.5 3.2 3.2
Люксембург -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 -0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 2.5 2.7 2.5
Унгария 0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 0.7 1.1 1.1 1.8 2.4 2.9 2.7
Малта 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.5 0.8 1.0 1.4 1.2 1.2
Нидерландия -0.2 -0.2 -0.2 -0.6 0.1 -0.1 0.3 0.4 0.7 1.6 1.7 0.6
Австрия 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 1.4 1.5 1.6 2.1 2.4 2.2
Полша -0.5 -0.4 -0.4 -0.6 -0.5 -0.2 0.1 0.2 0.9 1.4 1.9 1.8
Португалия 0.5 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7 1.1 0.5 0.9 1.3 1.6 1.4
Румъния -2.6 -3.0 -0.7 -0.3 0.3 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.4
Словения -0.7 -0.5 0.0 -0.1 -0.2 0.2 0.7 0.7 0.6 1.5 2.5 2.0
Словакия -0.4 -0.7 -0.7 -0.9 -0.8 -0.5 -0.3 -0.2 0.2 0.8r 1.2r 1.0
Финландия 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1 0.9 1.4 0.9
Швеция 1.0 0.8 1.2 1.1 1.2 0.8 1.1 1.3 1.7 1.5 1.9 1.4
Великобритания 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 1.0 0.9 1.2 1.6 1.8 2.3 2.3
Исландия 0.4 1.5 1.6 1.1 0.7 1.1 0.3 0.6 -0.1 -0.6 -0.2 -1.4
Норвегия 3.5 3.7 4.1 5.0 4.5 4.1 4.1 3.9 3.8 2.9 2.7 2.5
Швейцария -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 0.0 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 0.3 0.7 0.5
Черна гора -0.2d -0.4d -0.8d -0.5d : : : : : : : :
Сърбия 0.9d 0.9d 0.3d 1.2d 1.4d 0.7d 1.6d 1.7d 1.7d 2.5d 3.4d 3.8d
Турция 6.6d 6.6d 7.0d 8.3d 7.9d 7.3d 7.2d 7.0d 8.5d 9.0d 9.9d 11.1d
САЩ 0.5d 0.3d 0.3d 0.0d 0.3d 0.8d 1.0d 1.0d : : : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.04.2017 12:03

Диаграма1.7. Общ ХИПЦ
Проценти change - 12-months average
Географска единица Период от време
IV.2016 V.2016 VI.2016 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017
Еврозона (променящ се състав) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7
Еврозона (19 страни) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7
Еврозона (18 страни) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7
Европейски съюз (променящ се състав) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7
ЕС (28 държави) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7
Белгия 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 2.1
България -1.0 -1.2 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3 -1.3 -1.1 -0.9
Чехия 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2
Дания 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Германия 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8
Естония 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5
Ирландия 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1
Гърция -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5
Испания -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.5 -0.5 -0.3 -0.1 0.3 0.5
Франция 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7
Хърватия -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2
Италия 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.3
Кипър -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -0.8 -0.5
Латвия 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.7 1.0
Литва -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.1 1.2
Люксембург 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7
Унгария 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0
Малта 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0
Нидерландия 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
Австрия 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3
Полша -0.4r -0.4 -0.4 -0.4 -0.4r -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.3
Португалия 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
Румъния -1.3 -1.7 -1.7 -1.6 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5
Словения -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 0.0 0.3 0.6
Словакия -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1
Финландия -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Швеция 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3
Великобритания 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1
Исландия 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.4
Норвегия 2.6 2.7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7
Швейцария -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1
Черна гора : : : : : : : : : : : :
Сърбия 1.7d 1.6d 1.5d 1.5d 1.4d 1.3d 1.3d 1.3d 1.3d 1.3d 1.4d 1.7d
Турция 7.9d 7.7d 7.7d 7.8d 7.9d 7.8d 7.8d 7.7d 7.7d 7.6d 7.7d 8.1d
САЩ -0.3d -0.2d -0.1d 0.0d 0.1d 0.2d 0.4d 0.5d : : : :

База данни на Евростат
1.7. Общ ХИПЦ
: = Липсват данни/ няма налични данни
r = Ревизирана стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.04.2017 12:03

ДиаграмаСтраници