Новини

вторник, 18 октомври 2016 - 13:25
На 19 октомври 2016 г. ще се състои заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на ЕС, по време на което Европейската комисия ще представи за обсъждане предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 - 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 - 2020 г., както и съпътстващата го оценка на въздействие.
понеделник, 17 октомври 2016 - 17:40
Националният статистически институт е домакин на четвъртото посещение с цел обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е по Компонент 4 „Статистика на хората с увреждания“ на проекта и e с продължителност пет дни (17 - 21 октомври 2016 година). Мисията е на тема „Европейско изследване на здравето и социалната интеграция“.
сряда, 21 септември 2016 - 11:33
Конференцията е най-важният форум в Европейския съюз за дискусии относно бъдещето и развитието на Европейската статистическа система (ЕСС). Тя се провежда ежегодно в една от държавите - членки на ЕС. Генералният директор на националната статистика на приемащата страна председателства конференцията. В нея участват ръководителите на европейските национални статистически служби, представители на Европейската комисия (Евростат), ООН и ОИСР.
вторник, 30 август 2016 - 17:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2016.001-2016.300.
вторник, 30 август 2016 - 11:32

В рамките на ESSnet проект за Big Data „Пилотни проекти за Big Data - I” Националният статистически институт започва работа по „извличане“ (web-scraping) на публична информация от уеб-сайтовете на българските фирми, които извършват електронна търговия и присъстват активно в социалните медии.

вторник, 2 август 2016 - 14:45
През август 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Установяване на процеса на производството на новия показател „индекс на производството в услугите“ - внедряване в краткосрочната бизнес статистика (КБС)” съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06131.2016.001-2016.218.
 
Планираните дейности, които ще бъдат изпълнени, за постигане на крайните цели по този проект са:
сряда, 20 юли 2016 - 17:15
НСИ започна провеждането на наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията за 2015 година, което е включено в Националната статистическа програма за 2016 г. със задължителен характер на участие.

Изследването се провежда веднъж на пет години във всички държави - членки на ЕС, по единна методология съгласно Регламент (ЕС) № 1153/2014.

понеделник, 4 юли 2016 - 14:07
Националният статистически институт е домакин на трето посещение с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е в областта на статистиката на туризма и е с продължителност 5 дни (4 - 8 юли 2016 година). Мисията е на тема „Най-добри международни практики и подобрение на статистиката на туризма“.
вторник, 28 юни 2016 - 13:42
На 27 юни 2016 г. Националният статистически институт чества 136 години от създаването на статистическата институция в България.

Отбелязването на годишнината съвпадна с посещението на председателя на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан Тахир Будагов, който е в България по повод на съвместния туининг проект Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти.

вторник, 28 юни 2016 - 11:15
В периода 27 юни - 1 юли 2016 г. Националният статистически институт е домакин на втората среща с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“.

Страници