Новини

вторник, 29 декември 2009 - 16:15
Единната входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите беше официално представена
На пресконференция на Националния статистически институт и Национална агенция за приходите беше представен съвместния проект за Единна входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите. На пресконференцията присъстваха доц. д-р Мариана Коцева – председател на НСИ и г-н Красимир Стефанов – изпълнителен директор на НАП.
петък, 18 декември 2009 - 14:20
Кръгли маси „Числата на променящия се свят”
В периода 14-17 декември 2009 г. в градовете Пловдив, Бургас, Варна и Русе от Националният статистически институт бяха проведени четири кръгли маси Под мотото „Числата на променящия се свят”.
В кръглите маси взеха участие областни управители, кметове и представители на общинските администрации, браншови организации и академичната общност в съответните региони.
сряда, 9 декември 2009 - 13:30

От 9 до 11 декември т.г. в гр. Агуаскалиентес, Мексико, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева ще участва в работна среща на Групата на приятелите на председателството по проблемите на статистическите показатели за измерване на насилието срещу жените.

вторник, 8 декември 2009 - 16:00
Националния статистически институт изпълнява проект по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос "Добро управление", Подприоритет 1.2 "Прозрачна и почтена държавна администрация".
Наименование на проекта: ”Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация”
Номер на договора: № А08-12-63-С/04.02.2009
Начална и крайна дата на проекта: 04.02.2009 – 04.02.2010
Целеви групи: Всички потребители на статистическа информация
вторник, 1 декември 2009 - 11:00
Семинар по проект “Осигуряване на качеството в Националната статистическа система”, 26-27 ноември 2009 г.
На 26 и 27 ноември 2009 година в Националния статистически институт се проведе семинар на тема “Осигуряване на качеството в Националната статистическа система”, финансиран от НСИ и Евростат в рамките на договор No 80201.2009.006-2009.318.
Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева откри форума и акцентира върху необходимостта от засилване на координацията и комуникацията при осигуряване на качеството и повишаване доверието към Националната статистическа система (НСС).
четвъртък, 19 ноември 2009 - 16:00
Трета среща на Комитета на Европейската статистическа система, Люксембург, 19 ноември 2009 г.

Председателят на НСИ, доц. д-р Мариана Коцева, ще вземе участие в Третата среща на Комитета на Европейската статистическа система, която ще се проведе на 19 ноември 2009 г. в Люксембург. Тя ще бъде придружавана от началника на отдел „Международно сътрудничество и европейски проекти” – г-жа Венета Петрова.

сряда, 7 октомври 2009 - 17:30

Председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева е на посещение в Будва, Черна гора, където се провежда годишната среща на Ръководната група за сътрудничество в областта на статистиката за страните от Европа, които не са членки на Европейския съюз. Поканени са за участие и Гърция, България и Румъния. На срещата се дискутират въпроси по присъединяването и програмите за сътрудничество в областта на статистиката. Г-жа Коцева се придружава от г-н Мустафа Зинал – заместник-председател на НСИ.

сряда, 7 октомври 2009 - 15:00
Българската статистика ще бъде домакин на 96-та Конференция на ръководителите на статистическите служби на страните членки на ЕС<br />(29 септември - 1 октомври 2010 г.)
На 95-та Конференция на ръководителите на статистическите служби на страните членки на Европейския съюз, провела се на 30 септември - 1 октомври 2009 г. в Малта, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева прие домакинството на следващата, 96-та годишна среща и на Шестото заседание на Комитета на Европейската статистическа система, (които ще се проведат на 29 септември - 1 октомври 2010 г.) от генералния директор на Статистическия офис на Малта г-н Майкъл Рос.
сряда, 9 септември 2009 - 11:00
Заключителен семинар по Туининг-проект "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ"
На 8 септември 2009 г. в София се проведе заключителен семинар по Туининг-проект BG 06/IB/FI/01 (BG 2006/ 018-343.08.04) "Устойчиво развитие на Националната статистическа система: Реорганизация на регионалната структура на НСИ".
понеделник, 25 май 2009 - 17:00
МВР и НСИ ще обменят информация в реално време

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и доц. д-р Мариана Коцева, председател на Националния статистически институт, подписаха рамково споразумение за взаимодействие и обмен на информация между МВР и НСИ. Взаимодействието между двете институции включва непрекъснат обмен в реално време на информация за социално-икономическите, демографските и други процеси в страната, както и оказване на експертна помощ и съдействие.

Страници