Новини

вторник, 24 октомври 2017 - 17:00
Националният статистически институт беше домакин на международен семинар на тема „Европейската статистическа система - провеждане на председателството на Съвета в рамките на ЕСС“.

Лектори бяха Ким Волдби Педерсен и Яни Ериксен от статистическата служба на Дания, които са се специализирали в провеждане на курсове в държави членки, преди да поемат ротационното председателство на Съвета на ЕС. Последните два курса са проведени в Малта и Естония.

петък, 20 октомври 2017 - 11:00
Уважаеми ученици и учители,

Националният статистически институт съвместно с Евростат и 11 държави - членки на ЕС, започна подготовката на Европейската олимпиада по статистика (ЕОС), която ще се проведе по време на Българското председателство на ЕС - от края на януари 2018 г. до средата на май 2018 година.

четвъртък, 19 октомври 2017 - 12:00
Повече от 60 години статистическите служби на държавите членки, работят заедно с Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, в Европейската статистическа система.
сряда, 18 октомври 2017 - 10:00
По случай Европейския ден на статистиката - 20 октомври, и откриването на конференцията на високо равнище „Силата на статистиката“ в Брюксел, Белгия, НСИ представя новата дигитална публикация Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет, която е достъпна за първи път на 24 езика.
вторник, 17 октомври 2017 - 16:35
На 20 октомври 2017 г. по случай Европейския ден на статистиката и 80-годишнината от началото на обучението по статистика в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, ще се проведе научнопрактическа конференция „Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения“. Научният форум е организиран от висшето училище в навечерието на неговия празник в партньорство с Националния статистически институт и отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, храните и горите.  
вторник, 17 октомври 2017 - 15:30
В периода 18 - 20 октомври в Националния статистически институт ще се състои международен семинар на тема: „Европейската статистическа система - провеждане на председателството на Съвета в рамките на ЕСС“.
вторник, 17 октомври 2017 - 11:30
На 18 и 19 октомври 2017 г. в Брюксел ще се проведе конференция на високо равнище под надслов „Сила, произтичаща от статистиката: данни, информация и знания“.
понеделник, 16 октомври 2017 - 10:00
Националният статистически институт е домакин на обучение на статистици от България, Хърватия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция, организирано съвместно с Евростат. Лектори са Дарио Буоно и Енрико Инфанте от Евростат. Курсът се провежда в периода 17 - 19 октомври 2017 г. в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч.
четвъртък, 12 октомври 2017 - 16:30
През 2017 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“ (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна). След проведения през миналата година курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“, на който присъстваха 12 млади статистици от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан, тази година географията на участващите страни беше разширена.
четвъртък, 12 октомври 2017 - 14:30
Националният статистически институт е партньор по проект „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)“ (SME Innovation Capacity Boost - SMEInnoBoost), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020) и е насочен към повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в региона.

Проектът стартира на 1.08.2017 г. и е с продължителност 24 месеца.

Страници