Новини

понеделник, 5 декември 2016 - 09:45
На 6 декември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще участва в заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз, по време на което ще се обсъжда предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013 - 2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018 - 2020 година.
вторник, 29 ноември 2016 - 09:40
Във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз в периода 30 ноември - 1 декември 2016 г. председателят на НСИ Сергей Цветарски ще осъществи работно посещение по подготовка и провеждане на председателството в Националния статистически институт на Италия (Istat) в Рим. По време на посещението Сергей Цветарски ще се запознае с богатия опит на Италия в председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета.
петък, 25 ноември 2016 - 16:07
На заседанието на Националния статистически съвет (НСС), проведено на 24 ноември 2016 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2016 година. В отчета е направен детайлен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2016 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.
сряда, 23 ноември 2016 - 10:36
Под председателството на проф. Христина Вучева на 24 ноември 2016 г. от 14.00 ч. в сградата на НСИ ще бъде проведено заседание на Националния статистически съвет, който е висшият консултативен орган в областта на статистиката на национално ниво.
 
На заседанието ще бъде представен и обсъден Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 година.
 
вторник, 22 ноември 2016 - 14:22
Уважаеми потребители,

Европейската статистическа система (ЕСС) стартира своята Facebook страница „European statistics“. На потребителите е предоставен достъп до европейската статистическа информация по лесен и разбираем начин.

ЕСС включва 28-те държави - членки на ЕС, и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. В партньорство членовете на ЕСС са отговорни за разработването, производството и разпространението на европейската статистическа информация.

петък, 18 ноември 2016 - 15:53
• 20 ноември е обявен за световен ден на детето през декември 1954 г. от ООН и ЮНЕСКО.
• На 20 ноември 1959 г. на 14-ата сесия на Генералната асамблея на ООН е приета Декларация за правата на детето.
• На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето, подписана от лидерите на 54 държави.
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите актуални статистически данни, които разкриват някои аспекти от живота на децата в Р България.
 
понеделник, 14 ноември 2016 - 16:37
От 14.11.2016 г. Националният статистически институт започва провеждането на наблюдение „Изследване на образованието и обучението на населението на възраст 18-69 години“. Изследването се провежда веднъж на 5 години във всички държави-членки на ЕС по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) № 1175/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година. Анкетирането ще се проведе до средата на месец януари 2017 г., като специално обучени анкетьори ще посетят 4 812 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната.  
понеделник, 14 ноември 2016 - 09:14
На 17 ноември 2016 г. ще се проведе последното за годината редовно заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС). Комитетът ще обсъди и гласува предложението за регламент на Европейската комисия за приемане на спецификациите на допълнителния модул за 2018 г. относно съвместяването на работата със семейния живот.
понеделник, 24 октомври 2016 - 16:16
Експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан са на петдневно посещение (24 - 28 октомври 2016 г.) с цел обучение в Националния статистически институт в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е на тема „Показатели за качество и подготовка за самооценки“ по Компонент 1 на проекта „Система за управление на качеството в статистиката“.
четвъртък, 20 октомври 2016 - 10:15
Уважаеми потребители,

Тази година за първи път отбелязваме Европейския ден на статистиката - 20 октомври, който ще премине под мотото „По-добри данни, по-добър живот“.

По този повод Ви предлагаме инфографиката „Аз в ЕС” на български език.

Страници