Новини

сряда, 3 февруари 2010 - 18:00
Красимир Иванов, национален експерт в ЕВРОСТАТ, представи стандарта за обмен на статистически данни и метаданни SDMX
На 3 февруари 2010 година в Националния статистически институт се проведе работна среща на тема “Внедряване и развитие на стандарта SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) за обмен на статистически данни и метаданни” с Красимир Иванов - директор на дирекция ИНТРАСТАТ в НАП, командирован национален експерт в ЕВРОСТАТ.
сряда, 3 февруари 2010 - 15:00
Министерски съвет прие Отчета за дейността на Националния статистически институт и органите на статистиката през 2009 г. и Националната статистическа програма за 2010 г.
257 изследвания ще направи Националният статистически институт (НСИ) през т. г. според утвърдената от правителството Национална статистическа програма за 2010 г. Резултатите от тях ще осигурят подробна информация за явленията и процесите в демографската и социалната област, макриокономиката, бизнеса, селското стопанство, околната среда и др.
петък, 29 януари 2010 - 11:00
Ден на отворените врати на 28 януари
28 януари 2010 година в Националния статистически институт и Териториалните статистически бюра беше обявен за Ден на отворените врати. Стотици посетители имаха възможност да видят как се събират и изчисляват данните за инфлацията, разгледаха Дигиталната библиотека в Интернет и получиха актуална статистическа информация.
В НСИ беше експонирана пътуваща изложба по случай 130-та годишнина от създаването на Българската статистика.
четвъртък, 14 януари 2010 - 16:00
Калкулатор на личната инфлация
На 14 януари 2010 г. на пресконференция в Националния статистически институт беше представен On-line Калкулатор на личната инфлация.
Чрез него всеки може да изчисли своята лична инфлация чрез въвеждането на собствените си месечни и годишни разходи за 24 групи стоки и услуги. Така може да се получи по-добро разбиране за това, как промяната на цените се отразява върху хората и как се изчислява процентът на инфлация.
четвъртък, 14 януари 2010 - 11:00
Поредица от кръгли маси „Числата на променящия се свят”
Националният статистически институт проведе поредица от шест кръгли маси под мотото „Числата на променящия се свят” в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Враца и София, В кръглите маси взеха участие областни управители, кметове и представители на общинските администрации, бизнес организации и академичната общност в съответните региони.
понеделник, 11 януари 2010 - 14:30
НСИ стартира 130-та си годишнина с пътуваща фотоизложба
Националният статистически институт започва новата 2010 година с пътуваща фотоизложба „130 години българска статистика”. 25-те фотоса обхващат цялата история на статистиката в България и представят ценни статистически изследвания, издания, графики и карти, исторически документи. Сред снимките любопитните посетители на изложбата ще намерят Указ №296 от 25 юни 1880 г. за създаването на Статистическо-организационно отделение при Министерството на финансите.
четвъртък, 7 януари 2010 - 13:30
Съвместна пресконференция на НАП и НСИ
На 7 януари от 11.00 часа в сградата на Националната агенция за приходите на бул. "Дондуков" 52 се проведе съвместна пресконференция на НАП и НСИ по повод Единната входна точка при подаването на Годишните отчети за дейността през 2009 г. От страна на НСИ участие взе Диана Янчева - директор на дирекция "Бизнес статистика".
Г-жа Янчева обясни какво е общото и различното в сравнение с минали години. Тя представи основни характеристики на Информационна система „Бизнес статистика” и предимства при работата с нея.
вторник, 29 декември 2009 - 16:15
Единната входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите беше официално представена
На пресконференция на Националния статистически институт и Национална агенция за приходите беше представен съвместния проект за Единна входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите. На пресконференцията присъстваха доц. д-р Мариана Коцева – председател на НСИ и г-н Красимир Стефанов – изпълнителен директор на НАП.
петък, 18 декември 2009 - 14:20
Кръгли маси „Числата на променящия се свят”
В периода 14-17 декември 2009 г. в градовете Пловдив, Бургас, Варна и Русе от Националният статистически институт бяха проведени четири кръгли маси Под мотото „Числата на променящия се свят”.
В кръглите маси взеха участие областни управители, кметове и представители на общинските администрации, браншови организации и академичната общност в съответните региони.
сряда, 9 декември 2009 - 13:30

От 9 до 11 декември т.г. в гр. Агуаскалиентес, Мексико, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева ще участва в работна среща на Групата на приятелите на председателството по проблемите на статистическите показатели за измерване на насилието срещу жените.

Страници