Новини

четвъртък, 8 април 2010 - 13:50
Презентация на доц. д-р Мариана Коцева по случай Международния ден на ромите
На 8 април 2010 година се проведе официално отбелязване на петата годишнина от инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г. "Организатори на форума са Министерство на труда и социалната политика, Институт "Отворено общество" - София и Постоянното представителство на Световната банка в България.
четвъртък, 1 април 2010 - 12:20
НСИ обучава експерти от Статистическите служби на Република Македония и Република Сърбия
На 25 и 26 март 2010 г. Националният статистически институт проведе обучение на експерти от Статистическите служби на Република Македония и Република Сърбия за овладяване на цялостния процес на кандидатстване и работа по европейски проекти и грантове. Двете държави за първи път ще кандидатстват за пряко усвояване на субсидии от Европейската комисия (ЕК), Главна дирекция Евростат в рамките на програма IPA 2009.
вторник, 30 март 2010 - 10:40
Пресконференция на НСИ по проект на ОПАК
„Прозрачна и достъпна информация - прозрачна, достъпна и ефективна администрация”, това е темата, по която ръководството на Националния статистически институт ще даде пресконференция на 31.03.2010 от 11.00 ч в сградата на НСИ, ул. „Панайот Волов” № 2. На нея ще бъдат отчетени резултатите от мащабен едногодишен проект, целящ:
- разширяване на обхвата на публичната статистическа информация за управленски, административни и нуждите на бизнеса
четвъртък, 25 март 2010 - 09:40
Председателят на НСИ – доц. д-р Мариана Коцева, ще вземе участие в първото за 2010 г. редовно заседание на Групата за партньорство, което ще се проведе на 26 март в Дъблин.
Председателят на НСИ бе избран за член на Групата за партньорство на ЕСС, която подпомага дейността на Комитета на ЕСС и разработва стратегически документи в областта на статистиката в ЕС.
вторник, 23 март 2010 - 12:24
Пресконференция на НСИ
На 24 март 2010 г. от 11.00 часа в сградата на НСИ на ул. "Панайот Волов" 2 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени данни за "Население и демографски процеси през 2009 година"
понеделник, 22 март 2010 - 11:30
Посещение на делегация на НСИ в Румъния
По покана на председателя на румънската статистика - г-н Вергил Войнягу делегация на Националния статистически институт, водена от председателя г-жа Мариана Коцева, посети Националния статистически институт на Румъния. В делегацията участваха и г-н Мустафа Зинал – първи заместник-председател на НСИ, г-н Цветан Нанов – директор на дирекция „Разпространение на информацията”, Милена Ковчазова - началник на отдел „НИРД иновации и информационно общество” и г-жа Соня Златанова – експерт в дирекция „Разпространение на информацията”.
петък, 19 март 2010 - 10:51
Посещение на делегация на Статистическата служба на Полша
Делегация на Статистическата служба на Полша, водена от нейния председател г-н Юзеф Оленски, ще посети Националният статистически институт в България от 21 до 24 март 2010 година. В делегацията ще участват и директорите на Териториалните статистически бюра в Краков и Вроцлав, г-н Кршиштоф Якобик и г-н Станислав Камински, и началника на международния отдел г-н Марек Мрочковски.
сряда, 17 март 2010 - 11:40
Пътуващата фотоизложба, посветена на 130-та годишнина от създаването на  Българската статистика беше открита във Велико Търново
На 16 март пътуващата фотоизложба, посветена на 130-та годишнина от създаването на Българската статистика беше официално открита от главния секретар на НСИ г-н Веселин Василев в сградата на Община Велико Търново. Тя е включена в програмата на проявите, предшестващи празника на град Велико Търново - 22 март.
понеделник, 8 март 2010 - 12:35
8 Март - Международен ден на жените: Статистическа перспектива за жените и мъжете в ЕС27
• Колко по-голяма е очакваната продължителност на живота при жените в сравнение с мъжете?
• Каква ще бъде очакваната продължителност на живота през 2030 г.?
• По-висок ли е коефициентът на безработица при жените отколкото при мъжете?
• А какъв е коефициентът на заетост при жените и мъжете?
понеделник, 8 март 2010 - 12:31
Националният Статистически Институт Ви уведомява, че от днес 08.03.2010 г., на сайта е открита рубрика FAQ. В нея можете да прочетете отговорите на най-често задаваните въпроси относно подаването и попълването на годишните отчети за дейността и работата с Информационна Система „Бизнес стаиститика”. Към момента броят на предприятията подали отчети чрез системата е 43365. Винаги проверявайте първо в тази рубрика преди да се свържете с нашите служители, защото е много вероятно отговорът, който търсите да е между тези редове.

Страници