Новини

четвъртък, 10 януари 2019 - 10:45
Националният статистически институт започна работа по проект Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността 2018 в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831416-2018-BG-CRIME-STATS.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на статистическите данни в областта на статистиката на правосъдието и престъпността на национално ниво чрез подпомагане на стартиралите вече дейности, свързани с:

сряда, 9 януари 2019 - 10:45
Националният статистически институт започна работа по проект „Развитие на структурната бизнес статистика“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 830985-2018-BG-В2949-SBSDev.

 

Основните цели на проекта са:

Област 1 „По-нататъшно развитие на предприятията с висок растеж“

Модул 1.1 - Растеж на микропредприятията

петък, 4 януари 2019 - 09:30
Националният статистически институт започва работа по проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831517-2018-BG-ICT ENT.

Основната цел на проекта е да осигури надеждна и международно съпоставима информация за наличието и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предприятията през 2019 година. В рамките на проекта ще бъде проведено статистическо наблюдение, което ще обхваща следните теми:

петък, 4 януари 2019 - 09:20
Националният статистически институт започва работа по проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 година“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831507-2018-BG-ICT HH IND.

Основната цел на проекта е да осигури надеждна и международно съпоставима информация за наличието и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година. В рамките на проекта ще бъде проведено статистическо наблюдение, което ще обхваща следните теми:

понеделник, 17 декември 2018 - 18:00
През 2018 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за засилване на регионалното сътрудничество. Интегрирането на Западните Балкани беше един от приоритетите на Българското председателство на ЕС.
петък, 14 декември 2018 - 09:30
През декември 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) започна работа по проект „Установяване процесите на производство на нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване качеството на КБС“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 828974-2018-BG-2791-STS.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

Област 1. Установяване процеса на производство и разпространение на обема на търговията на едро и обема на търговията и ремонта на моторни превозни средства на ниво група по КИД - 2008;

сряда, 12 декември 2018 - 16:40
В изпълнение на договореностите, постигнати на неформалната среща на ръководителите на статистическите служби на страните от Балканския регион, състояла се на 30 август 2018 г. в Учебния център - Сливек, Националният статистически институт е домакин на обучение на млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора. В курса участват и млади статистици от България. Обучението се организира съвместно с Университета за национално и световно стопанство – София в периода 10 - 14 декември 2018 г.
сряда, 5 декември 2018 - 14:00
В зала „Тържествена“ на Университета за национално и световно стопанство - София, бяха връчени дипломите на 26 бакалаври и магистри от  специалност „Статистика и иконометрия“. На тържественото събитие присъства и главният секретар на НСИ Цветан Нанов. Той поздрави младите статистици и връчи дипломите на част от тях заедно с ръководителя на катедрата и заместник-ректор проф. Валентин Гоев и преподаватели от университета.
вторник, 4 декември 2018 - 09:15
В периода 28 - 30 ноември 2018 г. в Учебно-квалификационния център - Сливек, Националният статистически институт проведе обучения на учители и директори на училища, които ще бъдат ментори на отбори във втората Европейска олимпиада по статистика за ученици и в Международния конкурс за статистически плакат. Обученията бяха осъществени в две групи, разделени на териториален принцип - за учители от Северна България и за учители от Южна България.
сряда, 28 ноември 2018 - 14:00
Днес на свое редовно заседание Министерският съвет одобри проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В закона се регламентира подготовката, организацията и провеждането на мероприятията по преброяването през 2021 година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.

Страници