Новини

понеделник, 18 декември 2017 - 13:30
На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, се състоя официална среща, на която статистическата служба на Естония предаде на Националния статистически институт председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз в присъствието на представители на статистиката на Австрия и Евростат.
сряда, 13 декември 2017 - 09:45
На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, делегация от Националния статистически институт, водена от председателя Сергей Цветарски, ще участва в среща, на която настоящият председател на Работна група „Статистика“ и заместник-председател на статистическата служба на Естония г-жа Тууликки Силлайое ще предаде председателството на Съвета на Европейския съюз в областта на статистиката. В срещата ще участват и представители на статистическата служба на Австрия като партньори от триото председателства на Съвета на ЕС Естония - България - Австрия.
петък, 1 декември 2017 - 17:30
На заседанието на Националния статистически съвет (НСС), проведено на 1 декември 2017 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2017 година. През изминалата година НСИ проведе 257 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 44. В отчета е направен детайлен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2017 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.
вторник, 28 ноември 2017 - 17:32
Заключителна конференция по повод приключването на туининг проект „Подкрепа на Държавния статистически комитет за хармонизиране на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ се проведе на 24 ноември 2017 г. в Баку. В проекта Националният статистически институт на България участва като младши партньор, а водещ партньор беше Федералната статистическа служба на Германия. Продължителността на проекта беше 25 месеца (23 октомври 2015 - 27 ноември 2017 г.), а общата стойност - 1 178 763 евро.
четвъртък, 23 ноември 2017 - 12:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на качеството на Наблюдението на работната сила”. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.003-2017.590.
петък, 17 ноември 2017 - 09:00
През 2016 г. в Република България са регистрирани 7 404 пътнотранспортни произшествия. Броят им се увеличава за последните пет години общо с 10%, въпреки че спрямо 2007 г. се наблюдава намаление на убитите и ранените на пътя. Повече информация можете да намерите в инфографиката, подготвена от Националния статистически институт по повод Световния ден в памет на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 19 ноември 2017 година:
 
петък, 17 ноември 2017 - 09:00
В периода 15 - 17 ноември 2017 г. Националният статистически институт е домакин на тридневно обучение, на което експерти от дирекция „Методологично-учебен център“ запознават македонските си колеги с българския опит в областта на управлението на качеството в НСИ. Обучението се провежда в рамките на Многонационалната програма за сътрудничество в областта на статистиката IPA 2014.
вторник, 14 ноември 2017 - 11:25
Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 35-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 16 ноември 2017 г. в Евростат, Люксембург.

Комитетът ще обсъди и гласува предложението за регламент за изпълнение на Комисията за приемане на спецификациите на допълнителния модул за 2019 г. относно организацията на работата и работното време към извадковото наблюдение на работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета.

сряда, 8 ноември 2017 - 15:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейското здравно интервю“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 07154.2017.002-2017.494.
 
Целта на проекта е качествено и количествено тестване на нови променливи, които да бъдат включени в бъдещите вълни на изследването Европейско здравно интервю. Ще бъдат тествани въпроси от следните области:
 
- Хора с увреждания;
- Детско здраве;
петък, 27 октомври 2017 - 15:25
В периода 30 - 31 октомври 2017 г. във Виена, Австрия, ще се проведе координационна среща на триото председателства на Съвета на Европейския съюз Естония - България - Австрия, по време на която председателят на НСИ Сергей Цветарски, заместник-председателят Диана Янчева и началникът на отдел „Международно сътрудничество“ Йорданка Анастасова ще обсъдят със своите колеги от статистическите служби на Австрия и Естония актуалното състояние на отворените законодателни актове в областта на статистиката.

Страници