Новини

сряда, 7 февруари 2018 - 10:15
На 6 февруари на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бяха представени резултатите от изпълнението на  проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В пресконференцията участваха Сергей Цветарски - председател на НСИ,  Диана Янчева - зам.-председател на НСИ,  Юрий Стаменов - директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ в НСИ и ръководител на проекта, както и членовете на екипа.

понеделник, 5 февруари 2018 - 16:20
На 31 януари и 1 февруари 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на международен семинар за разработване на въпросник и методология за провеждане на статистическо изследване на иновационната дейност на малките и средните предприятия (МСП).
понеделник, 5 февруари 2018 - 12:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на използването на данни от административни източници (ESS.VIP ADMIN WP6), пилотни изследвания и приложения“.

Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07112.2017.007-2017.441.

Главната цел на проекта е изграждане на стандартизирана система за рефериране към географски координати на статистически данни чрез използване на адресите на недвижимите имоти в страната на базата на информация от национални регистри.

понеделник, 5 февруари 2018 - 11:11
На 6 февруари, вторник, от 11.00 часа в сградата на Националния статистически институт ще се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект  „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, № BG05SFOP001-1.002-0008-C01 / 31.01.2017 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В пресконференцията ще участват:

четвъртък, 1 февруари 2018 - 10:00
Националният статистически институт стартира провеждането на наблюдение на читалищната дейност през 2017 г., което обхваща всички читалища на територията на Република България. Изследването се провежда веднъж на пет години и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година.

Отчетните единици получават уведомително писмо по електронна поща от Централното управление на Националния статистически институт или по обикновена поща от отдел „Статистически изследвания“ към съответните териториални статистически бюра.

вторник, 30 януари 2018 - 11:45
Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, са заявили желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Участниците от единайсетте европейски страни, в които ще се проведе състезанието са общо 6300, разпределени в 2366 отбора.

Според регламента на олимпиадата отборите са съставени най-много от трима ученика, но е позволено дори самостоятелно участие. Важно е всеки отбор да има учител ментор. 16 български ученици са изявили желание да се състезават сами.

понеделник, 29 януари 2018 - 17:32
Председателят на НСИ Сергей Цветарски председателства първото за Българското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз на 24 януари в Брюксел, Белгия.
сряда, 24 януари 2018 - 14:00

По случай 25 януари - Деня на Българското радио, НСИ представя статистически данни за радиоразпространението в България от 1939 г. до наши дни.

 
сряда, 24 януари 2018 - 10:15
На своето редовно заседание на 11 януари 2018 г. Министерският съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и Националната статистическа програма за 2018 година.
вторник, 16 януари 2018 - 13:30
Националният статистически институт стартира работата по проект на тема „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08352.2017.004-2017.775.

Страници