Новини

понеделник, 11 септември 2017 - 14:30
Националният статистически институт започна работа по проект „Наблюдение на работната сила - допълнителен модул „Съвместяване на работа със семеен живот - 2018 година“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07131.2017.001-2017.181.

Целта на проекта е да се осигури международно съпоставима информация, която да позволи:

- да се установи в каква степен наличността на подходящи услуги за гледане на деца или за възрастни, нуждаещи се от грижи, влияе върху участието на хората на пазара на труда;

вторник, 29 август 2017 - 14:38
На 31 август (четвъртък) от 11.00 часа в София в сградата на Националния статистически институт на ул. „Панайот Волов“ № 2 ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени предварителни данни за

Дейността на предприятията през 2016 година

Представената информация ще включва:

1. Дейност на нефинансовите предприятия - обхват, заети лица, оборот, произведена продукция, добавена стойност

сряда, 23 август 2017 - 10:00
Делегация от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан е на петдневно посещение (21 - 25 август 2017 г.) с цел обучение в Националния статистически институт в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е на тема: „Модернизация на Националната статистическа система чрез институционално преструктуриране, обмен на практиката на България“.
понеделник, 17 юли 2017 - 10:00
На 19 юли 2017 г. в Брюксел, Белгия, ще се състои първото за Естонското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз, което е и първо за триото Естония – България - Австрия.

По време на заседанието ще се обсъжда предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011.

вторник, 11 юли 2017 - 12:10
През юли 2017 г. Националният статистически институт стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на недвижими имоти“ съгласно споразумение за субсидия на Европейската комисия № 04151.2016.005-2016.604.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

понеделник, 26 юни 2017 - 17:00
На 26 юни 2017 г. Националният статистически институт отбеляза 137-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България.

На официално тържество, на което присъстваха близо 250 гости, председателят на НСИ Сергей Цветарски представи актуална информация за дейността на института. Той направи кратка презентация и чрез нея отговори на няколко основни въпроса: „Откъде идваме?“, „През какво сме преминали?“, „Къде сме?“ и „Къде искаме да отидем?“.

понеделник, 26 юни 2017 - 16:40
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!
ПРИЯТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ!
СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА!

На 25 юни 2017 г. се навършиха 137 години от създаването на Статистическо отделение към Министерство на финансите.

С княжески указ  от 25 юни 1880 г. е поставено началото и само година по-късно отделението прераства в самостоятелно Статистическо бюро – създадена е Държавната статистическа институция на България!

петък, 23 юни 2017 - 11:55
Заместник-председателят на Националния статистически институт и определена за заместник-председател на Работна група B.8 „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз  Диана Янчева ще представлява страната при приемането на предстоящото председателство в областта на статистиката на триото Естония - България - Австрия от настоящото трио Нидерландия - Словакия - Малта. Церемонията за предаване на председателството, на която ще присъстват и представители на Европейската комисия (Евростат), ще се проведе на 27 юни в Малта.
вторник, 20 юни 2017 - 16:30
В периода 19 - 21 юни 2017 г. в гр. Женева, Швейцария, ще се проведе 65-ата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици (КЕС). Организатор на събитието е Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).

Конференцията предоставя платформа за координиране на международната статистическа дейност в региона на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), за решаване на възникващите проблеми и разработване на методологически указания и препоръки за подобряване на националните статистики и тяхната международна сравнимост.

понеделник, 19 юни 2017 - 13:00
Националният статистически институт представя адаптираната на български език рубрика „Статистика за начинаещи“, която е част от wiki базираната енциклопедия на Евростат - Statistics explained. България е втората държава - членка на ЕС, след Нидерландия, която предоставя на потребителите на статистически данни възможността да ползват рубриката на родния си език.

Страници