Новини

понеделник, 30 април 2018 - 16:00
На 30.04.2018 г. в Националния статистически институт се проведе работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF).
петък, 20 април 2018 - 12:05
Фокусът на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 19 април 2018 г., беше върху предложението на ЕК за рамков регламент за европейската бизнес статистика.

Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Председателството компромисни текстове по членове от 1 до 27 на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS).

четвъртък, 12 април 2018 - 16:30
На 11 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно интегрираната земеделска статистика.

Приемането на този регламент се очакваше още през 2017 г. от държавите членки и Евростат предвид предстоящото провеждане на земеделски преброявания. Целта на регламента е да осигури единна методология и обхват на статистическите наблюдения в областта на селското стопанство в ЕС.

сряда, 11 април 2018 - 11:45
На 10 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (GNI).
четвъртък, 5 април 2018 - 10:40
Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, заявиха желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Състезанието за България се състоя в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории - Категория А: ученици от Х - ХII клас и Категория Б: ученици от VIII - IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, а във втория всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация.

понеделник, 2 април 2018 - 11:00
На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България по предложение на проф. Марин Дринов - съосновател на Българската академия на науките, поради географското разположение и потенциала за социално-икономически и културен растеж.

Днес, 139 години по-късно, София вече е и символична столица на Европейския съюз по случай Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

сряда, 28 март 2018 - 14:40
През март 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Методологията на изследването обхваща следните тематични области:

четвъртък, 22 март 2018 - 12:00
Подготвени са тристранни преговори по два други регламента

Три законодателни предложения бяха разгледани на 21 март по време на третото за Българското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз.

сряда, 21 март 2018 - 12:00
От началото на април 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Страници