Новини

четвъртък, 12 април 2018 - 16:30
На 11 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно интегрираната земеделска статистика.

Приемането на този регламент се очакваше още през 2017 г. от държавите членки и Евростат предвид предстоящото провеждане на земеделски преброявания. Целта на регламента е да осигури единна методология и обхват на статистическите наблюдения в областта на селското стопанство в ЕС.

сряда, 11 април 2018 - 11:45
На 10 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (GNI).
четвъртък, 5 април 2018 - 10:40
Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, заявиха желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Състезанието за България се състоя в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории - Категория А: ученици от Х - ХII клас и Категория Б: ученици от VIII - IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, а във втория всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация.

понеделник, 2 април 2018 - 11:00
На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България по предложение на проф. Марин Дринов - съосновател на Българската академия на науките, поради географското разположение и потенциала за социално-икономически и културен растеж.

Днес, 139 години по-късно, София вече е и символична столица на Европейския съюз по случай Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

сряда, 28 март 2018 - 14:40
През март 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Методологията на изследването обхваща следните тематични области:

четвъртък, 22 март 2018 - 12:00
Подготвени са тристранни преговори по два други регламента

Три законодателни предложения бяха разгледани на 21 март по време на третото за Българското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз.

сряда, 21 март 2018 - 12:00
От началото на април 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
вторник, 6 март 2018 - 17:00
На годишния форум на статистическите служби в Ню Йорк под егидата на ООН беше представен докладът на Open Data Watch, според който България е на осмо място в света по разпространение на статистически данни в отворен формат. Неправителствената организация, разработила анализа, следи за напредъка и предоставя информация за развитието и прилагането на системите за отворени данни.
четвъртък, 1 март 2018 - 17:00
В периода от 6 до 9 март 2018 г. в централата на ООН, Ню Йорк, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще вземе участие в работата на най-авторитетния форум в световната статистическа система - 49-ата сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН).

Страници