Новини

сряда, 23 май 2018 - 17:25
Националният статистически институт беше домакин на неформална среща на ръководителите на статистическите служби от европейските страни. Събитието се проведе на 22 и 23 май в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и беше организирано  съвместно от Генерална дирекция „Евростат“ на Европейската комисия и Националния статистически институт на Република България.
понеделник, 21 май 2018 - 17:20
Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество между двете институции. Основната цел на документа е създаването на устойчива цялостна система за наблюдение на ситуацията на децата в Република България.
четвъртък, 17 май 2018 - 14:40
Националният статистически институт съвместно със Статистическия институт на Белгия беше домакин и съорганизатор на международна конференция, на която бяха представени резултатите от проект ESSnet за Big Data. В събитието, което се проведе на 14 - 15 май 2018 г. в София, взеха участие председателят на НСИ Сергей Цветарски, генералният директор на Евростат Мариана Коцева, председателят на Статистическия институт на Полша Доминик Розкрут и координаторът на ESSnet Big Data Питър Стройс.
сряда, 9 май 2018 - 17:25
На 8 май посланиците на ЕС потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат), относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства.
понеделник, 30 април 2018 - 16:00
На 30.04.2018 г. в Националния статистически институт се проведе работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF).
петък, 20 април 2018 - 12:05
Фокусът на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 19 април 2018 г., беше върху предложението на ЕК за рамков регламент за европейската бизнес статистика.

Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Председателството компромисни текстове по членове от 1 до 27 на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS).

четвъртък, 12 април 2018 - 16:30
На 11 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно интегрираната земеделска статистика.

Приемането на този регламент се очакваше още през 2017 г. от държавите членки и Евростат предвид предстоящото провеждане на земеделски преброявания. Целта на регламента е да осигури единна методология и обхват на статистическите наблюдения в областта на селското стопанство в ЕС.

сряда, 11 април 2018 - 11:45
На 10 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (GNI).
четвъртък, 5 април 2018 - 10:40
Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, заявиха желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Състезанието за България се състоя в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории - Категория А: ученици от Х - ХII клас и Категория Б: ученици от VIII - IX клас. В първия етап учениците решаваха тест, а във втория всеки отбор трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация.

понеделник, 2 април 2018 - 11:00
На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България по предложение на проф. Марин Дринов - съосновател на Българската академия на науките, поради географското разположение и потенциала за социално-икономически и културен растеж.

Днес, 139 години по-късно, София вече е и символична столица на Европейския съюз по случай Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Страници