Новини

петък, 23 юни 2017 - 11:55
Заместник-председателят на Националния статистически институт и определена за заместник-председател на Работна група B.8 „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз  Диана Янчева ще представлява страната при приемането на предстоящото председателство в областта на статистиката на триото Естония - България - Австрия от настоящото трио Нидерландия - Словакия - Малта. Церемонията за предаване на председателството, на която ще присъстват и представители на Европейската комисия (Евростат), ще се проведе на 27 юни в Малта.
вторник, 20 юни 2017 - 16:30
В периода 19 - 21 юни 2017 г. в гр. Женева, Швейцария, ще се проведе 65-ата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици (КЕС). Организатор на събитието е Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).

Конференцията предоставя платформа за координиране на международната статистическа дейност в региона на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), за решаване на възникващите проблеми и разработване на методологически указания и препоръки за подобряване на националните статистики и тяхната международна сравнимост.

понеделник, 19 юни 2017 - 13:00
Националният статистически институт представя адаптираната на български език рубрика „Статистика за начинаещи“, която е част от wiki базираната енциклопедия на Евростат - Statistics explained. България е втората държава - членка на ЕС, след Нидерландия, която предоставя на потребителите на статистически данни възможността да ползват рубриката на родния си език.
петък, 16 юни 2017 - 15:50
На 15 юни 2017 г. от 14.00 ч. в сградата на НСИ под председателството на проф. Христина Вучева се проведе първото за годината  заседание на Националния статистически съвет. Националният статистически съвет е висш консултативен орган в областта на статистиката на национално ниво.

На заседанието председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски информира членовете на НСС относно срещата на Комитета на Европейската статистическа система, проведена в Люксембург на 17.05.2017 г. и 18.05.2017 година.

петък, 16 юни 2017 - 11:35
Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат, публикува на сайта си нова секция, посветена на експерименталната статистика. Изпълняващият длъжността генерален директор на Евростат Мариана Коцева заяви: „Това е голяма крачка напред за Евростат. Сега даваме достъп до инициативите на Евростат за иновации и развитие, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители.
сряда, 31 май 2017 - 16:30
На 31 май 2017 г., на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бе представен проект „Реализиране на ЦАИС1 „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
вторник, 30 май 2017 - 14:15
На 29 май 2017 г. Националният статистически институт беше домакин на работна среща между експерти от статистическите служби на Хърватия и България.
понеделник, 22 май 2017 - 15:43
Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски подписаха Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация между двете институции.
понеделник, 22 май 2017 - 15:00
На 24 май в България се чества празникът на просветата, културата и създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий през IX век.

Националният статистически институт отбелязва празника и представя кратка статистическа информация за културата в България като икономически сектор.

 
вторник, 16 май 2017 - 11:50
Първите отбори, които вече  се регистрираха за участие в състезанието, са от Русе, Варна, Пловдив, Гоце Делчев, Попово, Кнежа, Клисура, Самоков и други.

Турнирът се провежда за първи път в България и е подготвителен етап от Европейската олимпиада по статистика, която е предвидено да се състои през 2018 г. по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Страници