Малките и средните предприятия в Република България, 2001 - 2004 г.