Статистически данниПрессъобщения

петък, 27 март 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през февруари 2009 г. са 269 732 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 10.6%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г., когато те са били 378 310 броя, като през февруари 2009 г. достигат 312 112 броя.

петък, 27 март 2009 - 11:00

През март 2009 г. общият показател на бизнес климата отбелязва повишение с 2.8 пункта в сравнение с февруари 2009 г. след отчетените понижения през последните няколко месеца.

сряда, 25 март 2009 - 11:00

Въз основа на обработените данни през периода 1.06.- 31.12.2008 г. броят на емигриралите лица през цялата година от страната (български и чужди граждани) се оценява на повече от 10 хиляди. Основната част от тях (над 90%) са български граждани.

сряда, 25 март 2009 - 11:00

Към края на 2008 г. населението на България е 7 606.6 хил. души и спрямо предходната година намалява с близо 34 хил. души. През 2008 г. са регистрирани 77 712 живородени деца, които са с 2 363 повече в сравнение с 2007 година. Броят на умрелите лица е 110 523 души и е с 2 481 по-малък от този през 2007 година.

петък, 20 март 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2008 година разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 19.1 % спрямо четвърто тримесечие на 2007 година.

петък, 20 март 2009 - 11:00

През февруари 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са 1 194.6 хил. т или с 3.5% повече в сравнение с предходния месец, докато превозените пътници намаляват със 7.8% до 2 437.4 хиляди.

четвъртък, 19 март 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ 1 352 хил. български граждани са пътували в страната и в чужбина през четвъртото тримесечие на 2008 г.

понеделник, 16 март 2009 - 11:00

През 2008 г. броят на икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години е 3 504.7 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.5 пункта.

понеделник, 16 март 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо същият месец на 2008 г. нараства с 12.9% до 276.66 лв.

четвъртък, 12 март 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2009 г. спрямо януари 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2009 г. спрямо януари 2009 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.
По окончателни данни на НСИ, индексът на потребителските цени за януари 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
По окончателни данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

Страници