Статистически данниПрессъобщения

петък, 14 август 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през юни 2009 г. е 305.23 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 9.9%.

сряда, 12 август 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юли 2009 г. спрямо юни 2009 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за юли 2009 г. спрямо юни 2009 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1%.

вторник, 11 август 2009 - 11:00

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - юни 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 26,6 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33,4%.

вторник, 11 август 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на юни 2009 г. намаляват с 0.4% спрямо края на март 2009 година и достигат до 2.4 милиона. През второ тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата нараства с 4.4% до 588 лв. спрямо първо тримесечие на 2009 година.

понеделник, 10 август 2009 - 11:00

Приходите от продажби за юни 2009 г. по предварителни данни намаляват с 16.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

понеделник, 10 август 2009 - 11:00

През юни 2009 г. общата строителна продукция се увеличава с 10.6% в сравнение с предходния месец. Сградното строителство нараства с 9.6%, а при гражданското/инженерното строителство увеличението достига 12.4%.

понеделник, 10 август 2009 - 11:00

По предварителни данни през юни 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 18.7% в сравнение с юни 2008 година, а в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 6.9%.

петък, 7 август 2009 - 11:00

Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт през юли 2009 г., показва повишаване на общия показател „доверие на потребителите” с 5.5 пункта, като относително повече нараства „доверието” на населението в селата - увеличение на показателя с 6.4 пункта при 5.0 пункта за населението в градовете.

четвъртък, 30 юли 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юни 2009 г. е с 0.2% над равнището на май 2009 г., а в сравнение със съответния месец на 2008 година намалява с 5.1%. Общият индекс на цени на производител е с 0.5% над равнището на предходния месец, спрямо съответния месец на предходната година намалява със 7.3%.

вторник, 28 юли 2009 - 11:00

През юли 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо предходния месец в резултат на негативното развитие на бизнес конюнктурата в промишлеността и търговията на дребно.

Страници