Формуляри и указания


  • Статистически наръчник на търговеца
  • Указания за попълване на Интрастат декларация за 2011 г.
  • Декларация за търговията със стоки със страните-членки на ЕС за 2011 г. - Пристигания
  • Декларация за търговията със стоки със страните-членки на ЕС за 2011 г. - Изпращания
  • Коригираща декларация за търговията със стоки за 2011 г. - Пристигания
  • Коригираща декларация за търговията със стоки за 2011 г. - Изпращания

Страници

Страници