Формуляр "Отчет за екологичните стоки и услуги през 2015 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за екологичните стоки и услуги през 2015 година”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2016 година.

Отчетът се съставя от фирми, поделения на фирми, стопански организации, общински администрации, министерства, ведомства и други, които произвеждат стоки и услуги с екологична цел.

Екологична цел означава, че технологията, стоката или услугата е била произведена с оглед:
 предотвратяване, намаляване на замърсяването или изчерпването на природни ресурси;
 възстановяване на екологични щети: въздух, води, отпадъци, шум, биологично разнообразие и ландшафт;
 извършване на други дейности – напр. управление, администриране, оценка и мониторинг, контрол, научноизследователска и развойна дейност, образование, обучение и информация, свързани  с опазването на околната среда и/или управлението на ресурсите.
 
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ по един от следните начини:
 Чрез формуляр на хартиен носител
 Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответното Териториално статистическо бюро в срок до 10 май 2016 година.

Ако се нуждаете от повече информация, може да я получите на следните телефони:
За въпроси по съдържанието и методологията на попълване на отчета – Румяна Иванова, тел. 02/9857/761; Албена Стоева, тел. 02/9857/108
За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Елена Стефанова, тел. 02/9857/645

Отговорници по отдели „Статистически изследвания” в съответната област:

№ ОСИ
Отдел „Статистически изследвания”
Тел. код
Тел.№
Име и фамилия
електр.поща за изпращане
на файловете с данни в отдел
„Статистически изследвания” към ТСБ
01
ОСИ Благоевград
073
8896534;
8896535;
0877904425
Драга Котева
02
ОСИ Бургас
056
851927
Женета Русинова
03
ОСИ Варна
052
575258     
575250     
575247
Цветелина Маринова  
Гергана Илиева  
Мартина Патрикова
04
ОСИ Велико Търново
062
614534
Йонка Кабадаева
05
ОСИ Видин
094
609 264
Васил Томов
06
ОСИ Враца
092
668667
Златка Вутова
07
ОСИ Габрово
066
819737
Марияна Драганова
08
ОСИ Кърджали
0361
67037
Елена Кирова
09
ОСИ Кюстендил
078
559647
Роза Ризова
10
ОСИ Ловеч
068
686073
Даниела Цветкова
11
ОСИ Монтана
096
391817
Илия Илиев
12
ОСИ Пазарджик
034
402728
Тодорка Караджова
13
ОСИ Перник
076
688654
Людмила Никифорова
14
ОСИ Плевен
064
890433
Димитра Лазос
15
ОСИ Пловдив
032
658736
Десислава Хаджиева
16
ОСИ Разград
084
616115
Ани Стоименова
17
ОСИ Русе
082
811436
Ивелина Калчева
18
ОСИ Силистра
086
818312 
818315
Мария Пенева Веселина Атанасова
19
ОСИ Сливен
044
613415
Мая Петрова
20
ОСИ Смолян
0301
67435
Марияна Якимова
21
ОСИ София-град
02
9857 472
Поля Върбанова
22
ОСИ София-окръг
02
9857 186
Катя Борисова
23
ОСИ Стара Загора
042
619415
Калина Бакърджиева
24
ОСИ Добрич
058
655314
Жени Вълчева
25
ОСИ Търговище
0601
69425
Марияна Терзиева
26
ОСИ Хасково
038
608875
Веселина Андонова
27
ОСИ Шумен
054
850621
Мария Божинова-Борисова
28
ОСИ Ямбол
046
686315
Величка Кръстева