Дейност на нефинансовите предприятия

Подсистема

Методолог

Телефон

Дейност на нефинансовите предприятия

 

 

- промишленост

Аделина Балабанова

02/ 9857 135

Мая Божилова

02/ 9857 157

- строителство

Станка Димитрова

02/ 9857 175

Олга Костадинова

02/ 9857 165

- търговия

Лиляна Ралинска

02/ 9857 128

Мариана Кръстева

02/ 9857 174

- услуги

Стела Стайкова

02/ 9857 137