Формуляр "Отчет за източниците на емисии в атмосферата за 2016 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за източници на емисии в атмосферата за 2016 година”.

Наблюдението се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2017 година. Отчетът се попълва от всички стопански субекти, съставна част от чиято дейност са:

 - процесите за производство на енергия;

- процесите при производство на друга продукция (обхваната чрез произведена продукция, използване на разтворители, добив и дистрибуция на горива).

Списъкът на тези процеси, както и измерителните единици, в които се попълват данните, е поместен в Приложение 1 (Номенклатура на източници на емисии в атмосферата). Приложението е включено както в електронния вариант, така и във варианта на хартиен носителна който също може да бъде попълнен формулярът. Указанията за попълване на формуляра се съдържат във варианта на хартиен носител.

Отчетът се попълва по местонамиране на дейността на стопанските субекти – в колкото населени места има такива процеси, толкова броя отчети се попълват.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла Instrukcia.doc. Необходимите номенклатури за попълване се съдържат във файла emis.xls. Името на отчетната единица се въвежда в съответното поле.

Ако са изпълнени логическите и аритметичните контроли с натискане на бутона «формиране на файл за НСИ» в първи раздел се създава файл с име Е_ЕИК на Вашето предприятие_ЕКАТТЕ (код на населеното място на Вашето предприятие).

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Ралица Радовска телефон 9857478 , а за попълване на формуляра - към Румен Руменов на телефони 9857541 и 9857499.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ до 25 април 2017 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

№ ОСИ
Отговорници
Тел код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за изпращане на файловете с данни в отдел статистически изледвания към ТСБ
01
ОСИ Благоевград
073
0877904428
8896516
Валентина Миджова
02
ОСИ Бургас
056
851926
Медиха Карагьозова
03
ОСИ Варна
052
575241
575253 
575248
Наталия Петрова     
Ивелина Хараламбиева
Златина Минева
04
ОСИ Велико Търново
062
614522
Светлана Братоева
05
ОСИ Видин
094
609279
Валерия Лещарска
06
ОСИ Враца
092
668680
Кети Иванова
07
ОСИ Габрово
066
819743
Николета Валачева
08
ОСИ Кърджали
0361
67037
Елена Кирова
09
ОСИ Кюстендил
078
559647
Роза Ризова
10
ОСИ Ловеч
068
686066
Димитринка Пешева
11
ОСИ Монтана
096
391828
Маргарита Езекиева
12
ОСИ Пазарджик
034
402737
Мариела Кочева
13
ОСИ Перник
076
688656
Таня Попова
14
ОСИ Плевен
064
890416
Емилия Тодорова
15
ОСИ Пловдив
032
658726
Светлана Атанасова
16
ОСИ Разград
084
616129
Радостина Петкова
17
ОСИ Русе
082
811436
Ивелина Калчева
18
ОСИ Силистра
086
818321
Ивелина Славова
19
ОСИ Сливен
044
613431
Анна Попова
20
ОСИ Смолян
0301
67414
Димка Дариткова
21
ОСИ София-град
02
9857 639,
9857 629
Зорка Борисова
Йорданка Илиева
22
ОСИ София-област
02
9857 636
Цветанка Попова
23
ОСИ Стара Загора
042
619415
Калина Бакърджиева
24
ОСИ Добрич
058
655323
Маргарита Василева
25
ОСИ Търговище
0601
69425
Марияна Терзиева
26
ОСИ Хасково
038
608851
Николинка Делчева
27
ОСИ Шумен
054
850621
Мария Божинова-Борисова
28
ОСИ Ямбол
046
686332
Ралица Танева