Приходи за социална защита


Динамичен ред: Social_1.1.xls

ПРИХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2015
Млн.лв
    Всички схеми Схема
1
Схема
2
Схема
3
Схема
4
Схема
5
Схема
6
Схема
7
Схема
8
Схема
9
2000000 Общо приходи  16 956.64 8 210.76 341.51 170.20 824.32 227.84 53.81 120.61 1 184.35 3 133.35
2100000 Социално осигурителни вноски  8 610.50 3 576.16 0.00 170.20 824.32 227.44 38.39 93.91 989.47 2 110.51
2110000 Осигурителни вноски от работодатели  5 330.04 2 123.89 0.00 170.20 517.64 147.78 38.39 93.91 519.61 1 182.43
2110100 Реални  4 793.85 2 123.89 0.00 170.20 517.64 147.78 38.39 93.91 519.61 1 182.43
2110101 Корпорации  3 040.86 1 368.240   120.830 342.220 97.710 1.720 86.010 321.160 702.970
2110102 Централно правителство  769.83 386.060   22.050 83.750 23.910 5.960 3.960 71.530 172.610
2110103 Държавно и местно правителство  315.32 142.420   9.600 34.080 9.720 30.560 0.120 23.630 65.190
2110104 Социално осигурителни фондове  9.94 6.030   0.340 1.390 0.400 0.000 0.000 0.540 1.240
2110105 Домакинства  615.06 200.400   16.220 51.530 14.710 0.070 3.790 98.490 229.850
2110106 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  39.18 19.040   1.010 4.240 1.210 0.080 0.030 3.870 9.700
2110107 Останал свят  3.66 1.700   0.150 0.430 0.120 0.000 0.000 0.390 0.870
2110200 Импутирани  536.19 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2110201 Корпорации  536.19                  
2110202 Централно правителство  0.00                  
2110203 Държавни и местно правителство  0.00                  
2110204 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2110205 Домакинства  0.00                  
2110206 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  0.00                  
2110207 Останал свят  0.00                  
2120000 Осигуриелни вноски от осигурените лица  3 280.46 1 452.265 0.00 0.000 306.684 79.660 0.000 0.00 469.86 928.08
2121000 Наети  2 563.67 1 116.720 0.00 0.000 251.694 71.680 0.000 0.00 397.82 681.85
2121005 Домакинства  2 563.67 1 116.720     251.694 71.680     397.820 681.845
2121007 Останал свят  0.00                  
2122000 Самонаети  459.70 219.730 0.00 0.000 35.370 2.398 0.000 0.00 71.68 130.52
2122005 Домакинства  459.70 219.730     35.370 2.398     71.680 130.521
2122007 Останал свят  0.00                  
2123000 Пенсионери и други  257.10 115.815 0.00 0.000 19.620 5.582 0.000 0.00 0.36 115.72
2123005 Домакинства  255.88 114.917     19.620 5.582     0.041 115.719
2123007 Останал свят  1.22 0.898     0.000 0.000     0.32  
 
2200000 Вноски на централното правителство  8 036.46 4 578.007 341.51 0.000 0.000 0.400 0.000 0.00 0.00 978.28
2210000 Резервни фондове  0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2210002 Централно правителство  0.00                  
2210003 Държавни и местно правителство  0.00                  
2210004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2220000 Общи приходи  8 036.46 4 578.007 341.51 0.000 0.000 0.400 0.000 0.00 0.00 978.28
2220002 Централно правителство  7 822.16 4 578.007 341.510     0.400       978.279
2220003 Държавни и местно правителство  214.29                  
2220004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2300000 Трансфери от други схеми  62.62 32.260 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 27.22
2310000 Социални осигуровки пренасочени от други схеми  0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2310005 Домакинства  0.00                  
2310007 Останал свят  0.00                 0.002
2320000 Други трансфери от други резидентни схеми  62.62 32.260               27.220
2400000 Други приходи  309.68 24.337 0.00 0.000 0.000 0.000 15.418 26.70 194.88 17.34
2410000 Доход от собственост  242.83 5.976 0.00 0.000 0.000 0.000 15.413 21.63 192.16 0.01
2410001 Корпорации  227.42 5.976           21.625 192.160 0.008
2410002 Централно правителство  15.41           15.413      
2410003 Държавни и местно правителство  0.00                  
2410004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2410005 Домакинства  0.00                  
2410006 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  0.00                  
2410007 Останал свят  0.00                  
2420000 Други   66.85 18.361 0.00 0.000 0.000 0.000 0.005 5.07 2.72 17.33
2420001 Корпорации  54.92 18.361         0.005 5.071 2.721 17.331
2420002 Централно правителство  0.00                  
2420003 Държавни и местно правителство  0.00                  
2420004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2420005 Домакинства  0.00                  
2420006 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  0.00                  
2420007 Останал свят  11.94                  
ПРИХОДИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
БЪЛГАРИЯ
отчетна година: 2015
Млн.лв
    Всички схеми Схема
10
Схема
11
Схема
12
Схема
13
Схема
14
Схема
15
Схема
16
Схема
17
Схема
18
2000000 Общо приходи  16 956.64 48.48 549.91 591.25 181.06 204.34 43.44 22.16 575.69 536.19
2100000 Социално осигурителни вноски  8 610.50 43.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.19
2110000 Осигурителни вноски от работодатели  5 330.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.19
2110100 Реални  4 793.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101 Корпорации  3 040.86                  
2110102 Централно правителство  769.83                  
2110103 Държавно и местно правителство  315.32                  
2110104 Социално осигурителни фондове  9.94                  
2110105 Домакинства  615.06                  
2110106 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  39.18                  
2110107 Останал свят  3.66                  
2110200 Импутирани  536.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.19
2110201 Корпорации  536.19                 536.185
2110202 Централно правителство  0.00                  
2110203 Държавни и местно правителство  0.00                  
2110204 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2110205 Домакинства  0.00                  
2110206 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  0.00                  
2110207 Останал свят  0.00                  
2120000 Осигуриелни вноски от осигурените лица  3 280.46 43.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121000 Наети  2 563.67 43.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121005 Домакинства  2 563.67 43.909                
2121007 Останал свят  0.00                  
2122000 Самонаети  459.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2122005 Домакинства  459.70                  
2122007 Останал свят  0.00                  
2123000 Пенсионери и други  257.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2123005 Домакинства  255.88                  
2123007 Останал свят  1.22                  
 
2200000 Вноски на централното правителство  8 036.46 0.00 528.92 591.25 181.06 201.19 38.00 22.16 575.69 0.00
2210000 Резервни фондове  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210002 Централно правителство  0.00                  
2210003 Държавни и местно правителство  0.00                  
2210004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2220000 Общи приходи  8 036.46 0.00 528.92 591.25 181.06 201.19 38.00 22.16 575.69 0.00
2220002 Централно правителство  7 822.16   528.915 591.253 181.060 201.191 37.996 22.157 361.394  
2220003 Държавни и местно правителство  214.29               214.294  
2220004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2300000 Трансфери от други схеми  62.62 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2310000 Социални осигуровки пренасочени от други схеми  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2310005 Домакинства  0.00                  
2310007 Останал свят  0.00                  
2320000 Други трансфери от други резидентни схеми  62.62         3.139        
2400000 Други приходи  309.68 4.57 20.99 0.00 0.00 0.01 5.44 0.00 0.00 0.00
2410000 Доход от собственост  242.83 2.24 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2410001 Корпорации  227.42 2.238 5.412              
2410002 Централно правителство  15.41                  
2410003 Държавни и местно правителство  0.00                  
2410004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2410005 Домакинства  0.00                  
2410006 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  0.00                  
2410007 Останал свят  0.00                  
2420000 Други   66.85 2.34 15.58 0.00 0.00 0.01 5.44 0.00 0.00 0.00
2420001 Корпорации  54.92 2.335 9.087     0.005        
2420002 Централно правителство  0.00                  
2420003 Държавни и местно правителство  0.00                  
2420004 Социално осигурителни фондове  0.00                  
2420005 Домакинства  0.00                  
2420006 Нетърговски институции, обслужващи домакинствата  0.00                  
2420007 Останал свят  11.94   6.495       5.440      
26.09.2017
ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИКА НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА (ESSPROS) - Приходи и разходи за социална защита
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на доходите, разходите на домакинствата и качеството на живот“

Лице за контакт

Цвета Цонкова

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул.“П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

ttsonkova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 607

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) е специфичен инструмент за статистическо наблюдение на социалните плащания за целите на социалната защита и тяхното финансиране в страните членки на Европейския съюз.

Системата за социална защита се състои от три модула - основен, за бенефициентите на пенсии и за нетните социални обезщетения.

В основния модул се формират годишни данни за приходите и разходите по схеми на социална защита и за изплатените обезщетения и помощи по функции „Болест/Здравна грижа“, „Инвалидност“, „Навършена възраст“, „Семейство/Деца“, „Наследници“, „Безработица“, „Жилищни нужди“ и „Социално изключване“.

Използвани класификации

· Класификация на приходите на схемите за социална защита по тип;

· Класификация на институционалните сектори, от които произлизат приходите на схемите за социална защита;

· Класификация на разходите на схемите за социална защита по тип;

· Класификация на функциите за социална защита;

· Класификация на обезщетенията и помощите по функции.

Обхват

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита включва следните схеми за социална защита в Република България:

 • Фонд „Пенсии“;
 • Фонд „Пенсии несвързани с трудова дейност“;
 • Фонд „Трудова злополука и професионално заболяване“;
 • Фонд „Общо заболяване и майчинство“;
 • Фонд „Безработица“;
 • Учителски пенсионен фонд;
 • Професионални пенсионни фондове;
 • Универсални пенсионни фондове;
 • Национална здравно-осигурителна каса;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Здравни грижи пряко финансирани от държавата;
 • Подпомагане на семейства с деца и закрила на детето;
 • Социално подпомагане;
 • Социална интеграция на хората с увреждания;
 • Активни мерки за заетост;
 • Социални стипендии;
 • Социални услуги предоставяни от общините;
 • Директни социални плащания на работодателите.
Понятия и дефиниции

Социалната защита обхваща всички интервенции от обществени или частни органи и

организации, насочени към облекчаване на домакинствата или лицата от тежестта на определени рискове или нужди, при условие, че не се включват нито едновременни реципрочни, нито индивидуални мерки.

Схемата за социална защита е обособена система от правила, подкрепяни от една или повече институционални единици, управляващи осигуряването на обезщетения за социална защита и тяхното финансиране.

Статистическа единица

Схема за социална защита.

Статистическа съвкупност

Европейската система за социална защита събира и представя информация за всички помощи и тяхното финансиране, като разходи и приходи на единиците, които са отговорни за предоставянето на социална защита.

Географски обхват (територия)

За територията Република България.

Времеви обхват

2005 - 2011 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент 458/2007 на Европейския парламент и Съвета от 25 април 2007 относно Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита;

· Регламент 1322/2007 на Европейската комисия за формата за предаване на данните, изпращане на резултатите и критериите за оценка на качеството на Основния модул и модула за бенефициентите на пенсии от 12/11/2007 година;

· Регламент 10/2008 на Европейската комисия за дефинициите, подробните класификации и обновяване на правилата за разпространение на данните от основния модул и модула за бенефициентите на пенсии от 08/01/2008 година;

· Регламент 110/2011 на Европейската комисия за подходящите форми за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила;

· Регламент 263/2011 на Европейската комисия по отношение на пристъпването към цялостно събиране на данните за ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила;

· Закон за статистиката.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Не се прилага.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните за европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) са публикувани на интернет сайта на НСИ в раздел Социални дейности, в съгласие със Закона за статистиката (глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и предоставяйки данните по обективен, професионален и прозрачен начин, третирайки всички потребители равностойно.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Приходи и разходи за социална защита

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за социална защита са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Социални дейности: http://www.nsi.bg/bg/node/4061

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Ръководство по ESSPROS 1996 (издадена от Евростат) - за периода 1999-2005 година;

· Ръководство по Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, публикувана през 2008 г. (Евростат) - за периода след 2005 година.

Документация за качеството

Качествена информация по схеми и видове помощи.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита е годишно изследване, което се провежда в рамките на Регламент №458/2007 на ЕП и Съвета за Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита, на Регламент №1322/2007 на Европейската комисия по отношение на използваните формати за предаване на данните, резултатите и критериите за измерване на качеството и Регламент №10/2008 на Европейската комисия по отношение на дефинициите, подробните класификации и правилата за разпространение.

Оценка на качеството

Данните са съпроводени с качествена информация за всяка схема за социална защита както и подробно описание на отделните видове предоставяни помощи.

Всяка година се изготвя доклад за качеството.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основните потребители на данни от ESSPROS са:

 • Институционални потребители като други дейности на Комисията, други европейски институции, национални административни органи (предимно тези, отговарящи за мониторинга на социалната защита) или други международни организации;
 • Евростат, министерства и държавни агенции;
 • Изследователски организации и институции;
 • Крайни потребители – вкл. пресата – интересуващи се от приходите и разходите за социална защита в ЕС.
Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

ESSPROS обхваща всички интервенции от обществени или частни органи и организации, насочени към облекчаване на домакинствата или лицата от тежестта на определени рискове или нужди, при условие, че не се включват нито едновременни реципрочни, нито индивидуални мерки.

Точност и надеждност
Обща точност

Тъй като данните, използвани за ESSPROS се основават на множество източници (административни, извадкови, преброяване и други), стандартните показатели за измерване на точността не са директно приложими. Следователно, точността е оценена чрез отчитане на неизвадкови грешки в източниците на данни.

Извадкови грешки

ESSPROS не е извадково изследване.

Неизвадкови грешки

Ограничения в обхвата и проблеми при измерването, оценка на използвания метод за оценка и ревизии.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Според графика за предоставяне на данните от ESSPROS, определен от Регламент 458/2007, данните се предоставят с разлика от 18 месеца.

Точност на представяне

Целевата дата за предоставяне на данните от основния модул на ESSPROS се определя от Европейския парламент и Регламент (ЕО) № 458/2007 на Съвета (приложение 1, точки 1.3 и 2.3), според който количествените данни на ниво всички схеми , както и качествената информация за година N трябва да се разпространят от Евростат не по-късно от 31 октомври на година N+2.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Схемите за социална защита се различават значително в отделните страни. Има големи различия в броя и относителното значение на тези схеми. В някои страни броят на схемите за социална защита е много голям, а в други, обикновено тези с малък брой бенефициенти, схемите са само частично покрити от източниците на данни.

Сравнимост във времето

Има малко промени по отношение на схемите, източниците на данни, навременността и обхвата на данните в различните страни, което означава, че данните от различните години са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Доколкото е възможно трябва да съществува съгласуваност между количествените данни и качествената информация. Когато помощите са класифицирани в определена схема, тяхното описание трябва да бъде налично в качествената информация и обратно, освен в случаите, когато схема, описана в качествената информация все още не е влязла в сила (т.е. не са предоставени помощи през съответната година) или е изтекла (т.е. схемата е разделена на две отделни схеми, обединена е с друга схема или е окончателно премахната).

Съгласуваност трябва да се осигури доколкото е възможно и между основния модул и модула за бенефициентите на пенсии. Ако има помощи, класифицирани в определен пенсионен елемент за една схема, броят на бенефициентите трябва да бъде намерен в съответния елемент на модула за бенефициентите на пенсии и обратно.

Разходи и натовареност

Данните се събират от административни източници.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Възможна е ревизия на данните по различни причини – например смяна на използваните източници на данни, смяна на използваните методи за оценка на данните, поради корекции в използваните понятия и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източниците на данни за системата за социална защита са следните административни регистри и информационни системи:

 • Регистър „Пенсии“;
 • Персонален регистър на НОИ;
 • Подробният годишен отчет за разходите за пенсии, краткосрочните разходи и приходите от осигуровки на ДОО;
 • Подробният годишен отчет за приходите и разходите на НЗОК;
 • Агрегиран отчет за приходите на здравно-осигурителните компании;
 • Справки за изплатените обезщетения и получените премии от здравно-осигурителните компании по вид на услугата;
 • Подробният годишен отчет за приходите и разходите на Министерство на здравеопазването;
 • База данни за изпълнението на консолидираната фискална програма на Министерство на финансите;
 • Информационната система на Агенцията за социално подпомагане;
 • Подробният годишен отчет за приходите и разходите на Агенцията за интеграция на хората с увреждания;
 • Информационната система на Агенцията по заетостта;
 • Информационната система на Министерство на образованието и науката.

Освен това се използват следните данни от статистически наблюдения:

 • Данни за изплатените обезщетения в обхвата на ESSPROS от справката за заетите, изплатените заплати и други разходи за труд;
 • Данни за приходите, разходите и изплатените обезщетения на универсалните и професионалните пенсионни фондове от годишното изследване на пенсионно-осигурителните дружества.
Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

· Файлове с данни от административни регистри и информационни системи;

· Електронен формуляр за някои схеми за социална защита;

· Данни от статистически изследвания в електронен вид.

Валидиране на данни

Някои от схемите трябва да са балансирани, т.е. общите разходи да са равни на общите приходи.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • вторник, 26 септември 2017 - 11:00

  През 2015 г. България е отделила 15 811.6 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са отделени 8 036.5 млн.лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 8 610.5 млн.лв.

 • понеделник, 26 септември 2016 - 11:00

  През 2014 г. България е отделила 15 490.8 млн. лв. за социална защита. За финансирането на социалната защита в страната са отделени 8 199.0 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 8 282.1 млн. лева.

 • петък, 25 септември 2015 - 11:00

  През 2013 г. България е отделила 14 452.6 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са отделени 7 690.8 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 7 746.0 млн. лева.

 • четвъртък, 25 септември 2014 - 11:00
  През 2012 г. България е отделила 13 597.7 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са отделени 7 430.4 млн.лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 6 854.8 млн.лв.
   
 • вторник, 29 октомври 2013 - 11:00

  През 2011 г. от държавния бюджет са отделени 7 167.1 млн. лв. за финансирането на социалната защита в страната, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 6 661 млн. лева.

 • петък, 28 септември 2012 - 11:00

  През 2010 г. България е отделила 12 732.6 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са отделени 6 718.5 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 5 349.8 млн.лв.

 • понеделник, 31 октомври 2011 - 11:00

   

 • понеделник, 26 октомври 2009 - 11:00

  Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) е специфичен инструмент за получаване на сравними, актуални и точни данни за социалните плащания и тяхното финансиране на ниво Европейски съюз.
  От 2006 г. в страната започна въвеждане на интегрираната статистика на социалната защита (ESSPROS) с данни за 2005 г. Внедряването на системата на национално ниво е в съответствие с основния Регламент 458/2007 на Европейската комисия и Съвета, Регламент 1322/2007 на Европейската комисия за формата за предаване на данните, изпращане на резултатите и критериите за оценка на качеството на Основния модул и модула за бенефициентите на пенсии и Регламент 10/2008 на Европейската комисия за дефинициите, подробните класификации и обновяване на правилата за разпространение на данните от основния модул и модула за бенефициентите на пенсии.
  По дефиниция статистическата единица в ESSPROS се нарича схема за социална защита. Схемите следва да осигуряват закрила срещу определен риск или потребност и/или да обхващат определени специфични групи бенефициенти. Поддържат се от институционални единици, като самата институционална единица може да оказва съдействие на повече от една схема за социална защита, в случай че администрират и осигуряват много различни типове социални обезщетения.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Страници