Престъпления, завършили с осъждане по глави от наказателния кодекс и по области


Динамичен ред: JST_1.4.xls

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, ПО ГЛАВИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ПРЕЗ 2017 Г. И ПО ОБЛАСТИ
Брой
Глави от Наказателния кодекс Области общо Престъпления, делата по които са свършени с:
ефективно осъждане условно осъждане
Общо 26 753 11482 15271
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 1 745 945 800
Престъпления против правата на гражданите 261 131 130
Престъпления против брака, семейството и младежта 749 502 247
Престъпления против собствеността 5 692 3691 2001
Престъпления против стопанството 2 009 807 1202
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 141 38 103
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 681 517 1 164
Престъпления против спорта 1 - 1
Документни престъпления 1 035 430 605
Компютърни престъпления 1 1 -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 597 372 225
Общоопасни престъпления 12 837 4048 8789
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления 4 - 4
Престъпления против мира и човечеството - - -
Граждански съдилища - общо 1 26 692 11470 15222
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 1 743 944 799
Престъпления против правата на гражданите 261 131 130
Престъпления против брака, семейството и младежта 749 502 247
Престъпления против собствеността 5 676 3688 1988
Престъпления против стопанството 2 005 806 1199
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 141 38 103
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 680 517 1163
Престъпления против спорта 1 - 1
Документни престъпления 1 029 427 602
Компютърни престъпления 1 1 -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 596 371 225
Общоопасни престъпления 12 810 4045 8765
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Благоевград 1 288 496 792
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 83 33 50
Престъпления против правата на гражданите 13 8 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 74 56 18
Престъпления против собствеността 216 140 76
Престъпления против стопанството 89 30 59
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 107 38 69
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 55 30 25
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 10 6 4
Общоопасни престъпления 639 155 484
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Бургас 1 731 648 1083
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 86 45 41
Престъпления против правата на гражданите 24 11 13
Престъпления против брака, семейството и младежта 43 27 16
Престъпления против собствеността 320 210 110
Престъпления против стопанството 79 29 50
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 235 50 185
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 36 16 20
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 5 2
Общоопасни престъпления 897 253 644
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Варна 1 122 568 554
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 63 35 28
Престъпления против правата на гражданите 13 5 8
Престъпления против брака, семейството и младежта 32 18 14
Престъпления против собствеността 260 189 71
Престъпления против стопанството 66 35 31
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 23 8 15
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 21 15 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 66 26 40
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 9 5 4
Общоопасни престъпления 569 232 337
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Велико Търново 826 369 457
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 51 26 25
Престъпления против правата на гражданите 2 1 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 11 8 3
Престъпления против собствеността 202 129 73
Престъпления против стопанството 44 14 30
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 - 6
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 38 23 15
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 34 19 15
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 27 19 8
Общоопасни престъпления 411 130 281
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Видин 522 242 280
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 47 26 21
Престъпления против правата на гражданите 6 3 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 21 18 3
Престъпления против собствеността 115 83 32
Престъпления против стопанството 42 17 25
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 72 17 55
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 14 1 13
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 2 4
Общоопасни престъпления 199 75 124
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Враца 942 453 489
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 58 44 14
Престъпления против правата на гражданите 5 1 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 20 17 3
Престъпления против собствеността 219 136 83
Престъпления против стопанството 123 81 42
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 21 11 10
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 25 13 12
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 16 3
Общоопасни престъпления 451 134 317
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Габрово 535 244 291
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 27 20 7
Престъпления против правата на гражданите 2 2 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 12 10 2
Престъпления против собствеността 114 78 36
Престъпления против стопанството 50 22 28
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 2 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 8 6 2
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 14 7 7
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 6 5 1
Общоопасни престъпления 298 92 206
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Добрич 858 350 508
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 39 29 10
Престъпления против правата на гражданите 10 4 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 15 10 5
Престъпления против собствеността 179 110 69
Престъпления против стопанството 63 41 22
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 9 2 7
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 99 17 82
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 40 13 27
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 8 4 4
Общоопасни престъпления 396 120 276
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Кърджали 397 120 277
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 22 11 11
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 6 3 3
Престъпления против собствеността 54 36 18
Престъпления против стопанството 26 6 20
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 16 9 7
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 25 6 19
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 5 2 3
Общоопасни престъпления 239 46 193
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Кюстендил 670 286 384
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 48 25 23
Престъпления против правата на гражданите 5 2 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 27 15 12
Престъпления против собствеността 156 99 57
Престъпления против стопанството 40 11 29
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 24 13 11
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 21 9 12
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 19 9 10
Общоопасни престъпления 330 103 227
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Ловеч 653 305 348
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 35 25 10
Престъпления против правата на гражданите 8 5 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 16 10 6
Престъпления против собствеността 140 91 49
Престъпления против стопанството 64 32 32
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 19 14 5
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 16 6 10
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 14 10 4
Общоопасни престъпления 341 112 229
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Монтана 668 308 360
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 29 17 12
Престъпления против правата на гражданите 5 2 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 37 30 7
Престъпления против собствеността 143 101 42
Престъпления против стопанството 50 15 35
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 1 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 20 9 11
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 26 17 9
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 5 3 2
Общоопасни престъпления 351 113 238
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Пазарджик 924 346 578
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 72 40 32
Престъпления против правата на гражданите 22 12 10
Престъпления против брака, семейството и младежта 47 24 23
Престъпления против собствеността 119 69 50
Престъпления против стопанството 101 34 67
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 2 4
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 32 15 17
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 38 16 22
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 16 7 9
Общоопасни престъпления 471 127 344
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Перник 398 140 258
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 26 15 11
Престъпления против правата на гражданите 5 3 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 19 17 2
Престъпления против собствеността 61 36 25
Престъпления против стопанството 21 7 14
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 13 7 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 7 4 3
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 5 3 2
Общоопасни престъпления 241 48 193
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Плевен 1 336 677 659
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 83 50 33
Престъпления против правата на гражданите 12 6 6
Престъпления против брака, семейството и младежта 26 21 5
Престъпления против собствеността 230 141 89
Престъпления против стопанството 188 102 86
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 38 21 17
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 34 19 15
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 33 20 13
Общоопасни престъпления 691 297 394
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Пловдив 2 368 1041 1327
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 163 89 74
Престъпления против правата на гражданите 31 15 16
Престъпления против брака, семейството и младежта 55 37 18
Престъпления против собствеността 500 315 185
Престъпления против стопанството 177 58 119
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 12 5 7
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 84 50 34
Престъпления против спорта 1 - 1
Документни престъпления 59 26 33
Компютърни престъпления 1 1 -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 66 33 33
Общоопасни престъпления 1 219 412 807
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Разград 665 306 359
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 60 28 32
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 11 3
Престъпления против собствеността 189 97 92
Престъпления против стопанството 38 15 23
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 18 4 14
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 40 32 8
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 30 10 20
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 28 17 11
Общоопасни престъпления 245 91 154
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Русе 932 364 568
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 58 27 31
Престъпления против правата на гражданите 9 2 7
Престъпления против брака, семейството и младежта 15 8 7
Престъпления против собствеността 248 153 95
Престъпления против стопанството 75 20 55
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 1 - 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 128 18 110
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 46 12 34
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 24 10 14
Общоопасни престъпления 328 114 214
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Силистра 423 165 258
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 17 8 9
Престъпления против правата на гражданите 2 1 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 9 7 2
Престъпления против собствеността 64 40 24
Престъпления против стопанството 38 17 21
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 14 3 11
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 33 9 24
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 12 7 5
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 1 - 1
Общоопасни престъпления 233 73 160
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Сливен 958 506 452
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 84 52 32
Престъпления против правата на гражданите 9 4 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 28 14 14
Престъпления против собствеността 292 208 84
Престъпления против стопанството 37 19 18
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 5 4 1
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 9 3 6
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 41 20 21
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 12 -
Общоопасни престъпления 441 170 271
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Смолян 318 118 200
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 23 14 9
Престъпления против правата на гражданите 3 1 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 7 3 4
Престъпления против собствеността 37 28 9
Престъпления против стопанството 27 9 18
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 2 - 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 15 6 9
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 4 3 1
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 6 1
Общоопасни престъпления 193 48 145
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
София (столица) 1 991 941 1050
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 148 73 75
Престъпления против правата на гражданите 10 5 5
Престъпления против брака, семейството и младежта 14 9 5
Престъпления против собствеността 655 439 216
Престъпления против стопанството 106 22 84
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 - 6
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 62 37 25
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 121 57 64
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 71 54 17
Общоопасни престъпления 798 245 553
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
София 1 224 391 833
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 62 36 26
Престъпления против правата на гражданите 1 1 -
Престъпления против брака, семейството и младежта 31 22 9
Престъпления против собствеността 150 100 50
Престъпления против стопанството 62 15 47
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 6 - 6
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 165 25 140
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 44 10 34
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 15 10 5
Общоопасни престъпления 688 172 516
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Стара Загора 1 529 695 834
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 102 49 53
Престъпления против правата на гражданите 20 7 13
Престъпления против брака, семейството и младежта 80 47 33
Престъпления против собствеността 356 234 122
Престъпления против стопанството 102 49 53
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 7 3 4
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 21 10 11
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 68 29 39
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 36 27 9
Общоопасни престъпления 737 240 497
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Търговище 412 162 250
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 45 23 22
Престъпления против правата на гражданите 3 2 1
Престъпления против брака, семейството и младежта 10 3 7
Престъпления против собствеността 90 54 36
Престъпления против стопанството 40 15 25
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 3 1 2
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 10 7 3
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 24 7 17
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 12 8 4
Общоопасни престъпления 175 42 133
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Хасково 1 254 443 811
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 41 22 19
Престъпления против правата на гражданите 25 21 4
Престъпления против брака, семейството и младежта 30 21 9
Престъпления против собствеността 215 144 71
Престъпления против стопанството 118 26 92
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 1 3
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 257 30 227
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 78 14 64
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 7 5 2
Общоопасни престъпления 479 159 320
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Шумен 780 376 404
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 81 52 29
Престъпления против правата на гражданите 6 3 3
Престъпления против брака, семейството и младежта 31 24 7
Престъпления против собствеността 143 92 51
Престъпления против стопанството 80 49 31
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 4 - 4
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 22 9 13
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 34 21 13
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 25 17 8
Общоопасни престъпления 354 109 245
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Ямбол 637 265 372
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 31 14 17
Престъпления против правата на гражданите 4 2 2
Престъпления против брака, семейството и младежта 19 12 7
Престъпления против собствеността 181 115 66
Престъпления против стопанството 44 12 32
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 67 15 52
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 15 7 8
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 10 7 3
Общоопасни престъпления 266 81 185
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Специализиран наказателен съд 331 145 186
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 59 16 43
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - -
Престъпления против собствеността 28 21 7
Престъпления против стопанството 15 4 11
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 4 1 3
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 2 2 -
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 93 49 44
Общоопасни престъпления 130 52 78
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления - - -
Престъпления против мира и човечеството - - -
Военни съдилища - общо 61 12 49
Престъпления против Републиката - - -
Престъпления против личността 2 1 1
Престъпления против правата на гражданите - - -
Престъпления против брака, семейството и младежта - - -
Престъпления против собствеността 16 3 13
Престъпления против стопанството 4 1 3
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - - -
Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции 1 - 1
Престъпления против спорта - - -
Документни престъпления 6 3 3
Компютърни престъпления - - -
Престъпления против реда и общественото спокойствие 1 1 -
Общоопасни престъпления 27 3 24
Престъпления против отбранителната способност на Републиката,против информацията представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация - - -
Военни престъпления 4 - 4
Престъпления против мира и човечеството - - -

1 Вкл. Специализирания наказателен съд.
16.07.2018
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Адриана Тетевенска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

1038 София, ул. „П. Волов“ № 2

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 592

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване16 юли 2018 г.
Дата на публикуване16 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране16 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистиката на престъпленията, обвиняемите и осъдените лица осигурява данни за извършените престъпления по изход на делата; престъпленията, завършили с осъждане; обвиняемите и осъдените лица. Данните са представени по видови престъпления (съгласно Наказателния кодекс), годината на извършване, по пол, възраст, брой извършители, брой извършени престъпления, по вида и размера на наложените наказания.

Използвани класификации
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
Обхват

Обхваща аспекти от дейността на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция „Митници”, Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Понятия и дефиниции

В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година

Обвиняемите лица включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.

Осъдените лица включват всички осъдени на някакво наказание лица, включително и условно осъдените.

Престъпленията, завършили с осъждане, включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.

При съучастие престъплението се счита за завършило с осъждане дори когато само едно от обвиняемите лица е осъдено или условно осъдено.

Престъпление, извършено при съучастие, завършва с оправдаване, когато всички лица са оправдани.

Престъплението завършва с прекратяване, когато спрямо извършителя или всички извършители делото е прекратено.

В броя на опитите за извършени престъпления са включени и приготовленията.

Когато едно лице е осъдено за няколко престъпления, лицето се отнася към най-тежкото наказуемо деяние, а всяко престъпление поотделно - към съответния вид престъпление. Ако според изхода на делата престъпленията са завършили с осъждане, условно осъждане, оправдаване или прекратяване, за всяко престъпление е отразен съответният резултат.

Например ако едно лице е извършило грабеж на собственост, кражба на собственост и измама и за първите две престъпления лицето е осъдено, а за третото - оправдано, осъденото лице се приема като осъдено за грабеж на собственост (най-тежкото наказуемо деяние), а престъпленията се отчитат съответно: първото - като грабеж на собственост, второто - като кражба на собственост, и третото - като измама, завършила с оправдателна присъда.

Когато няколко лица извършват едно престъпление, престъплението се отчита само един път, а всяко лице поотделно - в зависимост от изхода на делото.

Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.

При териториалното разпределение на осъдените лица се има предвид мястото, където е извършено най-тежкото наказуемо престъпление, или районът, в който са извършени престъпните действия.

Извършените престъпления в чужбина, подсъдни на съдилищата в Република България, се включват в общия брой на престъпленията.

Престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица се отнасят по области, общини, градове и села съгласно административното деление на страната.

Всички показатели, които характеризират осъдените лица, се отнасят към момента на извършване на престъплението.

Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетни лица са лицата, навършили 14, но ненавършили 18 години.

В случаите, когато осъденото лице е извършило повече от едно престъпление, в таблицата по наложени наказания е посочено наложеното наказание по съвкупност.

Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените, независимо че данните за непълнолетните лица са обособени в самостоятелен раздел.

От данните за престъпленията и осъдените лица са изключени деянията, амнистирани със законите за амнистия, приети от Народното събрание през май, ноември и декември 1990 г. и обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 37, 91 и 99/1990 година.

Данните за престъпленията, завършили с осъждане и за осъдените лица с влезли в сила присъди от 2008 г. до 2016 г., са получени на база статистическа информация от Националния статистически институт и административен източник (Единна информационна система за противодействие на прастъпността).

Статистическа единица

Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. и дейността на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.

Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.

Статистическа съвкупност

Изчерпателно - съдилищата на територията на страната.

Географски обхват (територия)

За територия на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2017

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
 • Закон за статистиката;
 • Наказателен кодекс.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Данните се разпространяват 1 път годишно.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg

Достъп на потребителите

Данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Ежегодно на датата, обявена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Публикации
 • Електронна публикация „Престъпления и осъдени лица“;
 • „Статистически годишник“;
 • „Статистически справочник“;
 • Публикации на Евростат.
Онлайн база данни

Подробни данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Правосъдие и престъпност - Престъпления, обвиняеми и осъдени лица: http://www.nsi.bg

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Данните се предоставят от структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната по установена процедура и при спазване на изискванията за качество.

Документация за качеството

Съгласно установените критерии за качество на статистическите данни.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изпълняват се критериите за качество на статистическите данни.

Оценка на качеството

Извършва се оценка в НСИ в контекста на изпълнение на критериите за качество на статистическите данни.

Приложимост
Потребности на потребителите

Потребностите са обусловени от провеждане на политика за превенция на престъпността в страната и информираността на обществото за тенденциите в сферата на наказаната престъпност.

Удовлетвореност на потребителите

Извършват се периодични оценки за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Пълен обхват на Наказателния кодекс.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+6 месеца.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните са сравними.

Сравнимост във времето

Данните са сравними.

Съгласуваност между предметни области

Данните са съгласувани.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани.

Разходи и натовареност

Основната натовареност е на структурните звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната, които са източник на данните.

В НСИ - на експертите, отговарящи за провеждане на наблюдението в ТСБ и ЦУ.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Структурни звена на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратура на Република България, Министерство на отбраната, Агенция "Митници", Държавна агенция за национална сигурност и съдилищата на територията на страната.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно наблюдение чрез статистически формуляри „Карта за обвиняемо лице (1-СС), попълвана от органите на досъдебното и съдебното производство и информация от административен източник (ЕИСПП).

Валидиране на данни

На национално ниво - в ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Обработката на данните е централизирана, на национално ниво.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Престъпления и осъдени лица 2017
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2017 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Престъпления и осъдени лица 2016
  Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

Страници