Формуляр "Разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2015 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2015.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2016 година.

Отчетът се попълва от фирми, поделения на фирми, общински администрации, научни институти, фондации, министерства, агенции и техните структурни поделения и други организации и ведомства, които през отчетната година са изразходвали средства за:
•  ново строителство;
•  реконструкция;
•  поддържане и експлоатация на ДМА - ЕП;
•  мероприятия за околната среда
 
Има възможност отчетът да бъде представен в ТСБ по един от следните начини:
•  Чрез формуляр и указания на хартиен носител
•  Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел „Статистически изследвания„ /бивше ТСБ/ във Вашата област в срок до 12 април 2016 година.

Ако се нуждаете от повече информация, може да я получите на следните телефони:
За въпроси по съдържанието и методологията на попълване на отчета – Румяна Иванова, тел. 02/9857/761 и Албена Стоева, тел. 02/9857/108
За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Елена Стефанова, тел. 02/9857/645
 
Отговорници по отдели „Статистически изследвания” в съответната област:
№ ОСИ
Отдел „Статистически изследвания”
Тел. код
Тел.№
Име и фамилия
електр.поща за изпращане на файловете с данни в отдел „Статистически изследвания” към ТСБ
01
ОСИ Благоевград
073
0877904428 8896516
Валентина Миджова
02
ОСИ Бургас
056
851939
Дечка Славчева
03
ОСИ Варна
052
575242              575252
Вера Тодорова
Валя Савова
04
ОСИ Велико Търново
062
614528
Таня Денчева
05
ОСИ Видин
094
609279
Валерия Лещарска
06
ОСИ Враца
092
668685
Кети Иванова
07
ОСИ Габрово
066
819737
Марияна Драганова
08
ОСИ Кърджали
0361
67047
Мария Кириванова
09
ОСИ Кюстендил
078
559647
Роза Ризова
10
ОСИ Ловеч
068
686074
Рени Минкова
11
ОСИ Монтана
096
391817
Илия Илиев
12
ОСИ Пазарджик
034
402737
Валентина Пейчинова
13
ОСИ Перник
076
688659
Людмила Никифорова
14
ОСИ Плевен
064
890419
Атанаска Ганчева
15
ОСИ Пловдив
032
658730
Полина Костадинова
16
ОСИ Разград
084
616126
Галина Георгиева
17
ОСИ Русе
082
811436
Ивелина Калчева
18
ОСИ Силистра
086
818315
Веселина Атанасова
19
ОСИ Сливен
044
613431
Анна Попова
20
ОСИ Смолян
0301
67414
Димка Дариткова
21
ОСИ София-град
02
9857 250
Зорка Борисова
Галина Боянова
22
ОСИ София-окръг
02
9857 636
Цветанка Попова
23
ОСИ Стара Загора
042
619434
Станимира Демирева
24
ОСИ Добрич
058
655314
Жени Вълчева
25
ОСИ Търговище
0601
69431
Диян Дянков
26
ОСИ Хасково
038
608853
Тонка Тончева
27
ОСИ Шумен
054
850621
Мария Божинова-Борисова
28
ОСИ Ямбол
046
686317
Красимира Георгиева