Доходи, разходи и потребление на домакинствата


  • петък, 15 ноември 2013 - 11:00
    Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. е 1242 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 10.9%.  
     
    Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. е 1145 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 10.8%.
     
    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.
     
  • четвъртък, 15 август 2013 - 11:00

    Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 168 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 9.0%.

    Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 059 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 9.5%.

    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.

  • четвъртък, 16 май 2013 - 11:00

    Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1 108 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 15.5%.

    Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2013 г. е 1 023 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 15.2%.

    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година.

  • вторник, 16 април 2013 - 11:00

    През 2012 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 4 541 лв., което е с 15.3% повече спрямо 2011 година.
    През 2012 г. българските домакинства са изразходвали 4 058 лв. средно на лице, което е с 16.1% повече от 2011 година.
    Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на българските домакинства.

  • петък, 15 февруари 2013 - 11:00

    Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 1 157 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 16.1%.

    Общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 1 058 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 13.4%.

    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година.

  • четвъртък, 15 ноември 2012 - 11:00

    Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2012 г. е 1 120 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 14.5%.
    Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2012 г. е 1033 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 12.6%.
    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през третото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година.

  • четвъртък, 16 август 2012 - 11:00

    Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е 1 071 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 13.8%.

    Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е 967 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 11.2%.

    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година.

  • сряда, 16 май 2012 - 11:00

    Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2012 г. е 960 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 10.6%.

    Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2012 г. е 888 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 14.7%.

    Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през първото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година.

  • вторник, 17 април 2012 - 11:00

    През 2011 г. средният годишен доход общо на лице от домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3% повече спрямо 2010 година.

    През 2011 г. българските домакинства са изразходвали 3 494 лв. средно на лице, което е с 6.6% повече от 2010 година.

    Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на българските домакинства.

  • четвъртък, 29 март 2012 - 11:00

     

Страници

  • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2010 година
    Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2001 - 2010 година
  • Статистически годишник 2010
    Статистически годишник 2010
    Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
    В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
  • Статистически годишник 2009
    Статистически годишник 2009
    Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
  • България 2009 - статистическа панорама
    Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
  • Бюджети на домакинствата в Република България 2009
    Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2009".
    Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 1999 - 2009 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
  • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992 - 2009 година
  • България 2008 - статистическа панорама
    България 2008 - статистическа панорама
    Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
    В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
  • Бюджети на домакинствата в Република България 2008
    Бюджети на домакинствата в Република България 2008
    Излезе от печат публикацията на Националния статистически институт "Бюджети на домакинствата в Република България 2008".
    Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2000 - 2008 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание.
  • Статистически справочник 2009
    Статистически справочник 2009
    Уважаеми читатели,
    Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
    Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
     
    Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
  • Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992 - 2008 година
    Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992 - 2008 година

Страници