Пожари


Динамичен ред: Crisis1.11.xls

ПОЖАРИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 2 448 1 061 11 - - - 6
Благоевград 30 30 - - - - -
Бургас 6 20 - - - - -
Варна 109 - - - - - -
Велико Търново 91 14 5 - - - 5
Видин 34 - - - - - -
Враца 88 73 - - - - -
Габрово 20 10 - - - - -
Добрич 332 - - - - - -
Кърджали 43 70 6 - - - -
Кюстендил 97 - - - - - -
Ловеч - - - - - - -
Монтана 112 - - - - - -
Пазарджик 4 - - - - - -
Перник 3 1 - - - - 1
Плевен 253 6 - - - - -
Пловдив - - - - - - -
Разград 47 254 - - - - -
Русе 70 - - - - - -
Силистра - - - - - - -
Сливен - - - - - - -
Смолян 47 50 - - - - -
София (столица) - - - - - - -
София 310 202 - - - - -
Стара Загора 741 125 - - - - -
Търговище - - - - - - -
Хасково 11 206 - - - - -
Шумен - - - - - - -
Ямбол - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 83 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2017