Наводнения


Динамичен ред: Crisis1.10.xls

НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Наводнения - общо 266 171 032 22 665 18 502 3 840 311 5 204
Благоевград 3 384 - - - - 88
Бургас 14 136 129 11 128 8 465 2 662 1 2 061
Варна 47 3 548 2 245 1 884 327 34 72
Велико Търново 3 2 061 448 448 - - 3
Видин - - - - - - -
Враца 5 635 985 318 667 - -
Габрово - - 620 613 - - -
Добрич 2 1 951 60 60 - - 1
Кърджали 13 2 418 122 84 33 - 124
Кюстендил 17 1 016 884 884 - - 69
Ловеч - - - - - - -
Монтана 2 19 - - - - -
Пазарджик 2 - 76 76 - - -
Перник 4 1 140 140 - - 3
Плевен 31 2 592 110 110 - - 228
Пловдив 7 1 416 1 481 1 205 - 276 386
Разград - - - - - - -
Русе 23 4 152 473 473 - - 450
Силистра - - - - - - -
Сливен 36 1 335 406 406 - - 929
Смолян 29 9 248 2 645 2 494 151 - 537
София (столица) - - - - - - -
София 7 740 150 150 - - -
Стара Загора 11 1 686 - - - - -
Търговище - - - - - - -
Хасково 7 225 692 692 - - 253
Шумен 3 1 476 - - - - -
Ямбол - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените отчети от115 Постоянни общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2016