Свлачища


Динамичен ред: Crisis1.12.xls

СВЛАЧИЩА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 71 9 632 3 791 3 357 234 200 468
Благоевград 10 835 - - - - 44
Бургас 1 100 - - - - -
Варна 1 200 200 - - 200 -
Велико Търново 1 96 350 350 - - 350
Видин - - - - - - -
Враца 3 - 1 930 1 930 - - -
Габрово - - - - - - -
Добрич 3 - 434 200 234 - -
Кърджали 21 3 250 - - - - -
Кюстендил 12 274 245 245 - - 2
Ловеч 1 359 359 359 - - -
Монтана - - - - - - -
Пазарджик - - - - - - -
Перник - - - - - - -
Плевен - - - - - - -
Пловдив - - - - - - -
Разград - - - - - - -
Русе 1 11 - - - - -
Силистра - - - - - - -
Сливен 2 72 - - - - 72
Смолян 15 4 435 273 273 - - -
София (столица) - - - - - - -
София - - - - - - -
Стара Загора - - - - - - -
Търговище - - - - - - -
Хасково - - - - - - -
Шумен - - - - - - -
Ямбол - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 83 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2017