Земетресения


Динамичен ред: Crisis1.13.xls

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Земетресения - общо 1 - - - - - -
Благоевград - - - - - - -
Бургас - - - - - - -
Варна - - - - - - -
Велико Търново - - - - - - -
Видин - - - - - - -
Враца - - - - - - -
Габрово - - - - - - -
Добрич - - - - - - -
Кърджали - - - - - - -
Кюстендил - - - - - - -
Ловеч - - - - - - -
Монтана - - - - - - -
Пазарджик - - - - - - -
Перник - - - - - - -
Плевен - - - - - - -
Пловдив - - - - - - -
Разград - - - - - - -
Русе - - - - - - -
Силистра - - - - - - -
Сливен 1 - - - - - -
Смолян - - - - - - -
София (столица) - - - - - - -
София - - - - - - -
Стара Загора - - - - - - -
Търговище - - - - - - -
Хасково - - - - - - -
Шумен - - - - - - -
Ямбол - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените отчети от115 Постоянни общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2016