Специализирано статистическо изследване за възникналите кризисни събития