Формуляри "Водопотребление” за 2015 година

Изследването за водопотреблението се провежда в съответствие с Националната статистическа програма 2016 г.

Разработени са два отделни електронни формуляри според дейността на предприятията:

1. VEC_2015.zip - електронен формуляр за отчитане на водоползването, производството и мощността на водноелектрическите централи (ВЕЦ) през 2015 година. В един електронен формуляр (VEC2015.xls) се въвеждат данни за всички централи, експлоатирани от предприятието.

2. VOD_2015.zip -електронен формуляр за отчитане на водоползването от дейността на други предприятия, независимо от икономическата дейност, през 2015 година. Електронният формуляр (VODOP.xls) е предназначен за въвеждане на данни за водоползването в едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то за всяко едно се попълва отделен формуляр.

Всеки пакет съдържа съответния електронен формуляр, ръководство за инсталация/ въвеждане на данни (HELP) и инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel. В електронния формуляр са приложени подробни указания (дефиниции, примери за попълване и др.).

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Попълнените формуляри се изпращат в срок до 21 март 2016 г. на отдел „Статистически изследвания“ към съответната област. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.
Област
Тел.
код
Телефон
Отговорни експерти в отдел
„Статистически изследвания“
към статистическите бюра
Електронна поща за изпращане
на файловете с данни
Благоевград
073
8896534
8896535
0877904417
Поля Тичева
Бургас
056
851931
Живка Пенчева
Варна
052
575258       
575252       
575248
575229
Цветелина Маринова
Валя Савова
Златина Минева
Диана Костадинова (ВЕЦ)
Велико Търново
062
614515
Даниела Дончева
Видин
094
609 279
Валерия Лещарска
Враца
092
668685
Магдалена Йотова
Габрово
066
819737
Марияна Драганова
Добрич
058
655325
Антоанета Петкова
Кърджали
0361
67047
Мария Кириванова
Кюстендил
078
559647
Роза Ризова
Ловеч
068
686074
Рени Минкова
Монтана
096
391817
391828
Илия Илиев
Маргарита Езекиева (ВЕЦ)
Пазарджик
034
402716
402728
Валентина Пейчинова
Силвия Генова (ВЕЦ)
Перник
076
688656
Таня Попова
Плевен
064
890415
Пламен Петков
Пловдив
032
658733
Мирослав Стаматов
Разград
084
616115
Ани Стоименова
Русе
082
811436
Ивелина Калчева
Силистра
086
818320
Николай Йорданов
Сливен
044
613431
Анна Попова
Смолян
0301
67433
Мария Василева
София (столица)
02
9857 501
Веселина Андреева
София
02
9857 636
Цветанка Попова
Стара Загора
042
619435
Румен Славов
Търговище
0601
69425
Марияна Терзиева
Хасково
038
608853
Тонка Тончева
Шумен
054
850633
Диянка Иванова
Ямбол
046
686316
Ваня Лазарова