Достъп до обществена информация по ЗДОИ

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация,
отдел "Връзки с потребителите и е-услуги",
дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите"
 
София 1038,
ул. "П. Волов" № 2,
Приемна за потребители, Информационен коридор,
работно време: понеделник - петък, 9:00 - 17:00 ч.