Формуляр "Реализация на енергийни продукти" – годишен

Формулярът се попълва от предприятия, които произвеждат, внасят, изнасят, или изкупуват продукция с цел реализация на потребители.
Наблюдението е годишно - изчерпателно.
 
REALIZACIA.zip трябва да бъде записан на компютъра Ви чрез еднократно кликване върху файла, като в прозорец File Download се избира Save. Съдържащите се в него формуляр Realizacia.xls и помощен файл EKATTE.xls трябва да бъдат разархивирани в една директория.   
Техническите указания за работа с файл “Realizacia.xls” се намират във файл HELP_REA.doc.
Подробни указания за попълване на формуляр “Реализация на енергийни продукти” се намират в sheet “Ukazania” на файл “Realizacia.xls”.
Номенклатурата на горивата и енергията се намира  в sheet “Nomenklatura” на файл “Realizacia.xls”.
 
За въвеждане на данните се използва празен електронен формуляр “Realizacia.xls”. Заложени са логически условия. В случай, че те не бъдат изпълнени, няма да е възможно изготвянето на файл за НСИ.
След като бъде попълнен и се натисне бутон “Формиране на файл за НСИ”, автоматично ще се създаде файл с данните с име:
R_номер на отдел СИ_Вашия БУЛСТАТ.xls.
Попълнените електронни формуляри трябва да изпратите на съответния отдел „Статистически изследвания”. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.
 
Срокът за изпращане на попълнените формуляри е до 31-ви март.
Отдел "Статистически изследвания"
Е-mail адрес за
изпращане на отчетите
Телефони
Лице за контакт
Благоевград
073 / 889 65 26
Спасова
Бургас
056 / 85 19 28
Александрова
Варна
052 / 57 52 18
Драчкова
Велико Тьрново
062 / 61 45 32; 61 45 51
Добрева, Кръстева
Видин
094 / 60 92 69
Симеонова
Враца
092 / 66 86 69
Атанасова
Габрово
066 / 81 97 32
Цонева
Кьрджали
0361 / 6 70 54
Стефанова
Кюстендил
078 / 55 96 50
Кашкин
Ловеч
068 / 68 60 73
Цветкова
Монтана
096 / 39 18 17
Илиев
Пазарджик
034 / 40 27 22
Иванова
Перник
076 / 68 86 64
Феодорова
Плевен
064 / 89 04 25; 89 04 26
Спасова
Пловдив
032 / 65 87 38
Данова
Разград
084 / 61 61 29
Костова
Русе
082 / 81 14 24
Лазарова
Силистра
086 / 818 314
Пенева
Сливен
044 / 61 34 25
Влайкова
Смолян
0301 / 6 74 27
Молова
София град
02 / 985 76 38
Петрова
София окръг
02 / 985 77 02
Петкова
Стара Загора
042 / 61 94 23
Петрова
Добрич
058 / 65 53 30
Колев
Търговище
0601 / 6 94 31
Христова
Хасково
038 / 60 88 76
Делчева
Шумен
054 / 85 06 17
Кръстева
Ямбол
046 / 68 63 15
Събева