Брутен вътрешен продукт (БВП)


 • Брутен вътрешен продукт (БВП) - ЕСС 2010
  • Годишни данни
  • Тримесечни данни
  • Тримесечни данни - експресни оценки
   • БВП - Производствен метод и разходи за крайно потребление - национално ниво
 • сряда, 11 март 2009 - 11:00

  През 2008 година БВП възлиза на 66 728.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 34 117.5 млн., като на човек се падат 4 454.1 Евро. В реално изражение БВП нараства спрямо 2007 г. с 6.0 процента.

 • понеделник, 16 февруари 2009 - 11:00

  Експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2008 година показват ръст на икономиката с 3,6% спрямо съответния период на предходната година. През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% спрямо предходната година.

Страници

Страници