Бизнес наблюдения


 • петък, 28 септември 2012 - 11:00

  През септември 2012 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като влошаване на стопанската конюнктура се наблюдава единствено в сектора на услугите.

 • вторник, 28 август 2012 - 11:00

  През август 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта спрямо юлското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • понеделник, 6 август 2012 - 11:00

  През юли 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” се покачва със 7.8 пункта спрямо априлското равнище, като при населението в градовете увеличението е 9.1 пункта, а сред населението в селата - 4.6 пункта.

 • петък, 27 юли 2012 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през юли 2012 г. се увеличава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване.

 • четвъртък, 28 юни 2012 - 11:00

  През юни 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно.

 • понеделник, 28 май 2012 - 11:00

  През май 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.8 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • четвъртък, 10 май 2012 - 11:00

  През април 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” запазва януарското си равнище.

 • петък, 27 април 2012 - 11:00

  Проведените през април 2012 г. бизнес наблюдения показват известно подобряване на стопанската конюнктура в страната, като общият показател на бизнес климата се повишава с 3.2 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • четвъртък, 12 април 2012 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2012 г., осигури информация за реализираните от тях инвестиции през 2011 г. и инвестиционните им планове за тази година.

 • сряда, 28 март 2012 - 11:00

  През март 2012 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата се покачва с 2.3 пункта спрямо равнището си от февруари поради по-благоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите.

Страници