Бизнес наблюдения


 • петък, 15 април 2011 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2011 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези предприятия през 2010 г. и инвестиционните им планове за 2011 година.

  През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността са в номинално изражение с 21.1% по-малко спрямо предходната година.

 • понеделник, 28 март 2011 - 11:00

  Стопанската конюнктура в страната през март 2011 г. отбелязва негативна промяна. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското си равнище поради по-неблагоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в промишлеността, строителството и услугите.

 • понеделник, 28 февруари 2011 - 11:00

  През февруари 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.7 пункта спрямо предходния месец и се отдръпва с 9.3 пункта от най-ниската си стойност за последните две години, но все още остават 8.3 пункта, за да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя.

 • петък, 4 февруари 2011 - 11:00

  През януари 2011 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 1.5 пункта спрямо равнището си през октомври м.г. и е само с 3.3 пункта под средната си стойност за последните десет години. Това подобрение за последните три месеца се дължи на повишаването на потребителското доверие сред населението в селата. При градското население равнището на показателя не се променя.

 • петък, 28 януари 2011 - 11:00

  През януари 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.9 пункта спрямо декември 2010 г. и вече е с 6.6 пункта над най-ниската си стойност за последните две години. Все още не е достигнато дългосрочното средно равнище на показателя с 11.0 пункта.

 • вторник, 28 декември 2010 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през декември 2010 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита леко подобрение на стопанската конюнктура в промишлеността и сектора на услугите и влошаване в строителството и търговията на дребно.

 • петък, 26 ноември 2010 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през ноември 2010 г. отчита минимално увеличение от 0.3 пункта спрямо нивото от предходния месец. Анкетата регистрира влошаване на стопанската конюнктура единствено в сектора на услугите, докато в промишлеността, строителството и търговията на дребно равнището на бизнес климата се повишава.

 • четвъртък, 18 ноември 2010 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на октомври 2010 г., показва, че промишлените предприемачи очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 26.4% по-малко в сравнение с предходната 2009 година.

 • петък, 5 ноември 2010 - 11:00

  През октомври 2010 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с 3.0 пункта спрямо юлското си равнище, което се дължи както на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 1.9 пункта), така и сред населението в селата (с 5.6 пункта).

 • четвъртък, 28 октомври 2010 - 11:00

  Стопанската конюнктура в страната през октомври се подобрява. Общият показател на бизнес климата се покачва с 1.9 пункта спрямо септемврийското си равнище поради по-благоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в търговията на дребно и услугите.

Страници