Ръководителите на статистическите служби на държавите от ООН ще обсъждат целите за устойчиво развитие

Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и изпълнението на заложените цели ще са акцент в дискусията на ръководителите на статистическите служби от държавите - членки на ООН. Срещата ще се състои в Ню Йорк от 5 до 8 март т.г.  Статистическата комисия на ООН (СКООН) ще заседава за 50-и път, а в работата й ще участва председателят на НСИ Сергей Цветарски. 

Статистическата комисия на ООН е най-висшият орган за вземането на решения в областта на международните статистически дейности. Тя определя стандартите и методологическите принципи за работа на световната статистическа общност от 1947 г. насам. Сесиите й се провеждат веднъж годишно.

И през настоящата година най-авторитетният статистически форум в света ще протече под мотото „По-добри данни. По-добър живот“, а редовната 50-а сесия ще бъде съпроводена от голям брой съпътстващи събития - семинари, тематични срещи на групи на високо равнище, конференции, регионални дискусии. Председателят на НСИ Сергей Цветарски ще проведе двустранни срещи с ръководителите на статистическите служби на страните от ОНД и Западните Балкани, на които ще обсъди разширяване на сътрудничеството и обученията, които НСИ провежда за статистиците от тези страни. Той ще участва в срещата на председателите на статистическите служби от Европейския съюз и в дискусии с ръководителите на сродни институции от целия свят.

За повече информация: