Националният статистически институт на Република България и Националното статистическо бюро на Република Молдова подписаха Споразумение за статистическо сътрудничество

На 29 януари 2019 г. в гр. Кишинев, Република Молдова, беше подписано Споразумение за статистическо сътрудничество между Националния статистически институт на Република България и Националното статистическо бюро (НСБ) на Република Молдова. От българска страна споразумението подписа г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, а от страна на Молдова - г-н Витали Валков, генерален директор на Националното статистическо бюро.

На подписването от българска страна присъстваха г-н Климент Пръмов, съветник, завеждащ политическа служба, заместник-ръководител на мисията, и г-н Бронислав Денев, съветник, завеждащ служба по търговско-икономически въпроси, а от страна на Молдова - г-н Юри Мокану, заместник генерален директор на Националното статистическо бюро, и г-жа Елена Малеру, старши съветник, отдел „Статистическа координация и международно сътрудничество“.

Българо-молдовското сътрудничество ще се осъществява в следните области: помощ в процеса на реформиране на статистическата система на Република Молдова; насърчаване на развитието на статистическите системи на страните в съответствие с принципите на законодателството на ЕС в областта на статистиката, както и на  интегрираната система за управление на метаданните; организиране на консултации, съвместни семинари и конференции с цел изучаване на новите тенденции и прогресивния опит в дейността на официалните статистически органи; внедряване и прилагане на международните стандарти и методи, особено на Европейския съюз.

Генералният директор на НСБ г-н Витали Валков заяви, че подписването на споразумението е добър старт за бъдещо взаимноизгодно сътрудничество и благодари за оказаната подкрепа. От своя страна председателят на Националния статистически институт г-н Сергей Цветарски добави, че сътрудничеството със статистическите служби на страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“, е един от приоритетите на НСИ и че всъщност то е продължение на вече съществуващото сътрудничество с НСБ. Той подчерта, че България подпомага Националното статистическо бюро на Република Молдова, като организира курсове за обучение на млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

В историята на двустранните отношения между двете институции това е първо посещение на председател на Националния статистически институт в Молдова. Подписването на споразумението ще създаде добра основа за перспективно и ползотворно сътрудничество в различни статистически области.