Съвместното обучение на млади статистици - път към интеграция на статистическите служби от Балканския регион

През 2018 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за засилване на регионалното сътрудничество. Интегрирането на Западните Балкани беше един от приоритетите на Българското председателство на ЕС.

В периода 10 - 14 декември Националният статистически институт беше домакин на обучение на 21 млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора. В обучението участваха и млади статистици от България. Курсът „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“, проведен в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч, беше реализиран в рамките на програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ на Министерството на външните работи на Р България.

Програмата на обучението беше разработена и изпълнена съвместно с Университета за национално и световно стопанство - София.

В продължение на два дни младите статистици имаха възможност да се запознаят с основните понятия в статистическата теория и организацията на извадковите статистически изследвания, както и с програмата за обработка на статистически данни SPSS, представени от доц. д-р Александър Найденов от УНСС. Изнесените лекции предизвикаха голям интерес сред участниците.

През останалите три дни експерти от НСИ споделиха опита си в провеждането на статистическите изследвания. Любомира Стоилова, Расим Рюстем, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров и д-р Галя Статева разказаха за своята работа в областта на краткосрочната бизнес статистика, статистиката на доходите и условията на живот, макроикономическата статистика и използването на алтернативни източници на данни (Big Data). Разнообразието от теми и добрата подготовка на лекторите създадоха необходимата атмосфера за обучение и активно участие на младите статистици.

В края на заниманията д-р Богдан Богданов, заместник-председател на НСИ, проведе кръгла маса, посветена на различни теми, представляващи интерес за младите статистици - Националната статистическа система на Република България, доверието в официалната статистика, възможностите за кариерно развитие в статистическите служби.

Обучението приключи с тест за оценка на придобитите знания, като всички участници се справиха отлично.

Курсът беше закрит от г-н Сергей Цветарски, председател на НСИ, който връчи сертификати на всички участници, подписани от него и ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В заключение г-н Цветарски представи своите виждания за бъдещото развитие на европейската статистика, бъдещия образ на младия статистик, нуждата от развитие на сътрудничеството в нашия регион и необходимостта от постоянно самоусъвършенстване на младите статистици като гаранция за успешно професионално развитие.

Всички участници благодариха за сърдечното посрещане и интересните лекции, както и за възможността да се запознаят с България при посещенията си в Ловеч, Велико Търново и София. Те оцениха високо предоставената им възможност както да обогатят своите знания, така и да открият красотата на българската природа и важни моменти от българската история.