НСИ - домакин на обучение на млади статистици от Балканския регион

В изпълнение на договореностите, постигнати на неформалната среща на ръководителите на статистическите служби на страните от Балканския регион, състояла се на 30 август 2018 г. в Учебния център - Сливек, Националният статистически институт е домакин на обучение на млади статистици от страните от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора. В курса участват и млади статистици от България. Обучението се организира съвместно с Университета за национално и световно стопанство – София в периода 10 - 14 декември 2018 г. в Учебно-квалификационния център „Сливек“ на НСИ.

Целта на курса е да запознае младите експерти от страните от Западните Балкани и България с основните понятия на статистическата теория, организацията на извадковите статистически изследвания, програмите за обработка на статистически данни SPSS, статистическите изследвания в областта на бизнес статистиката, макроикономическата статистика, демографската и социалната статистика, Big data и алтернативните източници на данни.

Теоретичната част на обучението е фокусирана върху:
- Същност и видове статистически изследвания;
- Извадкови изследвания - същност, основни характеристики и видове.

По време на обучението участниците ще се запознаят с практическите аспекти на провежданите в България статистически изследвания в областта на демографската, макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни, в това число т.нар. Big Data. 

Настоящият курс е продължение на политиката на НСИ за засилване на регионалното сътрудничество в областта на статистиката. Тази политика е заложена и в Многогодишната статистическа програма на Евростат за периода 2013 - 2020 г. и има за цел да доведе до синхронизиране на статистиката в тези страни с европейските стандарти.

Обучението се реализира в рамките на програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ на Министерството на външните работи на Р България. Целта на програмата е оказване на подкрепа за укрепване на институционалния и административния капацитет на страните партньори от Западните Балкани и Черноморския регион.