Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС

В зала „Тържествена“ на Университета за национално и световно стопанство - София, бяха връчени дипломите на 26 бакалаври и магистри от  специалност „Статистика и иконометрия“. На тържественото събитие присъства и главният секретар на НСИ Цветан Нанов. Той поздрави младите статистици и връчи дипломите на част от тях заедно с ръководителя на катедрата и заместник-ректор проф. Валентин Гоев и преподаватели от университета.

„Вие, младите статистици, трябва да излезете от университета с твърдата увереност, че статистиката може да даде отговор на изключително много въпроси от различни области на обществено-политическия и културния живот“ - отбеляза г-н Нанов, като изтъкна нарастващата роля на статистиката в съвременното общество и подчерта, че „спазвайки основните принципи на статистическата дейност - професионална независимост, безпристрастност, обективност и надеждност, прилагайки наученото, ще станете професионалисти“.

В края на обръщението си той покани младите специалисти да кандидатстват за работа в НСИ като институция, където могат да приложат своите знания на практика и да се утвърдят като експерти в своята област.