НСИ проведе обучения на учители ментори във втората Европейска олимпиада по статистика и Международния конкурс за статистически плакат

В периода 28 - 30 ноември 2018 г. в Учебно-квалификационния център - Сливек, Националният статистически институт проведе обучения на учители и директори на училища, които ще бъдат ментори на отбори във втората Европейска олимпиада по статистика за ученици и в Международния конкурс за статистически плакат. Обученията бяха осъществени в две групи, разделени на териториален принцип - за учители от Северна България и за учители от Южна България.

На срещите бяха разяснени регламентите на двете инициативи, дадени бяха примери и насоки за подготовка на учениците, литература, която могат да използват, и идеи за по-доброто им представяне на състезанията, които ще се проведат през 2019 г., но регистрацията на участниците вече започна.

Учителите проявиха засилен интерес към предстоящите събития, поставиха редица въпроси и направиха предложения за използване на статистиката в учебния процес по различни предмети.

През януари 2019 г. предстои среща с учители от столичните училища.