НСИ участва в две европейски събития на високо равнище в областта на статистиката

В периода 10 - 12 октомври 2018 г. в Букурещ, Румъния, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 104-тата годишна Конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS) и в 38-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС).

Темата на тазгодишното издание на DGINS, което ще се проведе на 10 и 11 октомври, e „Нови статистически възможности и производствени модели, произтичащи от цифровизацията на обществата и големите данни“. DGINS е основният форум за обмяна на мнения по стратегически въпроси, свързани с развитието на Европейската статистическа система (ЕСС).

Непосредствено след DGINS - на 12 октомври, ще се състои редовно заседание на КЕСС, на което Комитетът ще обсъди и гласува шест предложения за регламенти и решения на Европейската комисия, включително в областта на статистиката на земеделските стопанства, статистиката за доходите и условията на живот, както и трудовите злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата.

Комитетът също така ще даде становището си по проекта на стратегически приоритети за Годишната работна програма за 2020 г. и по Споразумението на ЕСС относно статистиката за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство. Освен това КЕСС ще обсъди концепцията за третия кръг от партньорски проверки и ще изслуша доклад за напредъка на Австрийското председателство на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз.

За повече информация:
• Относно DGINS 2018 (на английски език): http://www.dgins2018.ro
• Относно КЕСС (на английски език): https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/ess-governance-bodies/essc