НСИ отново е домакин на обучение на млади статистици от шест страни

Националният статистически институт за втори път е домакин на обучение на 24 млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна, организирано съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София. Обучението се реализира в рамките на програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ на Министерството на външните работи на Р България.  

Обучителният курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ се провежда в периода 23 септември - 4 октомври 2018 г. в сградата на Университета за национално и световно стопанство в София (23 - 26 септември 2018 г.) и в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч (26 септември - 4 октомври 2018 година).

Целите на курса са младите експерти от шестте страни да се запознаят с основните понятия на статистическата теория, както и с организацията на определени емпирични изследвания в съответствие с европейските стандарти в областта на статистиката.

Теоретичната част на обучението е фокусирана върху:
- Същност и видове статистически изследвания
- Извадкови изследвания - същност, основни характеристики и видове.

През втората част на обучението участниците ще се запознаят с практическите аспекти на провежданите от НСИ статистически изследвания в областта на демографската, макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни, в това число т.нар. Big Data. 

Националният статистически институт има двустранни споразумения за сътрудничество в областта на статистиката с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Украйна и с Република Молдова (одобрено от Министерския съвет, предстои неговото подписване). За първи път подобен курс за млади статистици от Азербайджан беше проведен през 2016 година. Настоящото обучение е продължение на политиката на НСИ за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство на Европейския съюз. Тази политика е заложена и в Многогодишната статистическа програма на Евростат за периода 2013 - 2020 г. и има за цел да доведе до синхронизиране на статистиката в тези страни с европейските стандарти.