Неформална среща на ръководителите на статистическите служби от Балканския регион

На 30 август 2018 г. в учебния център на Националния статистически институт в с. Сливек, област Ловеч, по покана на председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски се проведе неформална среща на ръководителите на статистическите служби на страните от Балканския регион. В срещата участваха председателите на статистическите служби на Албания - Делина Ибрахимай, на Босна и Херцеговина -  Велимир Юкич, на Гърция - Атанасиос Танопулос, на Македония - Апостол Симовски, както и началниците на отделите за международно сътрудничество на Сърбия - Славко Капуран, и на Черна гора - Майда Савичевич. Специален гост на срещата беше и бившият председател на Асоциацията на балканските статистици (АБС) проф. Фотис Нанопулос.

Участниците обсъдиха перспективите за засилване на регионалното сътрудничество в областта на статистиката. Специално внимание беше отделено на възможността за възстановяване на дейността на Асоциацията.

Асоциацията е създадена през 1994 г. с цел да подпомага развитието на статистическата практика и сближаването на статистиците от региона, както и да запознава широката общественост с тяхната работа. Асоциацията преустановява своята дейност през 2004 година.

По време на срещата беше постигнато принципно съгласие относно възобновяването на дейността на Асоциацията,  за нейната визия, целите, както и средствата за тяхното постигане. Бяха договорени и обучения за млади статистици от Западните Балкани.

В рамките на срещата беше подписан и Меморандум за сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Статистическата служба на Република Сърбия.