Националният статистически институт на Република България и Националният статистически комитет на Република Беларус подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката

На 19 юли 2018 г. в гр. Минск, Република Беларус, беше подписано Споразумение между Националния статистически институт на Република България и Националния статистически комитет на Беларус (Белстат) за сътрудничество в областта на статистиката. От българска страна споразумението подписа г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, а от белоруска - г-жа Инна Медведева, председател на Националния статистически комитет на Беларус.

На подписването от българска страна присъстваха първият секретар на Посолството на Република България в Минск Димо Карадимов и завеждащият търговско-икономическата служба в посолството Лъчезар Николов, а от белоруска - заместник-председателите на Националния статистически комитет на Република Беларус Ирина Кангро, Олга Довнар и Елена Кухаревич, както и ръководители на структурните дирекции на Белстат.

По време на подписването двете страни изразиха взаимен интерес от развитие на сътрудничеството в областта на статистиката, разширяване на обмена на информация и засилване на взаимодействието в работата на двете институции. Беше договорено развитие на сътрудничеството в редица области като методология на статистическите изследвания, класификации, система за национални сметки, бизнес статистика, статистика на цените, демографска и социална статистика, преброяване на населението, информационни технологии, регионална статистика, разпространение на статистическата информация.

Българо-белоруското сътрудничество ще се осъществява чрез обмен на публикации в областта на статистиката, обмен на добри практики, разработване на съвместни проекти в областта на статистическите изследвания, съвместни дейности по подготовка на преброяването на населението, съвместно участие в международни програми и проекти, както и обучения на експерти от различни области на статистиката.

Това е първото посещение на председател на Националния статистически институт в Беларус и с него ще бъде положено началото на едно перспективно и ползотворно сътрудничество. Подписването на споразумението е продължение на водената от НСИ политика за развитие на двустранното сътрудничество със страните от Европейската политика на добросъседство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна). Досега са подписани двустранни споразумения с пет от страните (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия и Украйна), в процес на подготовка е подписването на споразумение с Република Молдова.