Развитие на сътрудничеството между НСИ и УНИЦЕФ

На 16 юли 2018 г. председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски се срещна с новата представителка на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита.

Това беше първата работна среща след подписването на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между двете институции през май 2018 година. Двамата обсъдиха партньорството между Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Националния статистически институт и набелязаха конкретни дейности за подобряване на наблюдението на ситуацията на децата в Република България, свързани с координацията и взаимодействието при събирането и обмяната на данни в области като здравеопазване, образование, закрила, правосъдие, достъп до социални услуги.