България предаде на Австрия председателството на Съвета на ЕС в областта на статистиката

На 26 юни 2018 г. в Пловдив председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски официално предаде председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз на генералния директор на Статистическата служба на Австрия д-р Конрад Пезендорфер.

Господин Цветарски направи преглед на основните резултати от работата на Българското председателство по законодателните предложения в областта на статистиката, като постави акцент върху последните тристранни преговори с Европейския парламент и Европейската комисия и възможните следващи стъпки за постигане на напредък по отворените досиета.

От своя страна д-р Конрад Пезендорфер представи плановете, приоритетите и екипа на Австрийското председателство, което ще се проведе в периода от 1 юли до 31 декември 2018 година.

В срещата също така взеха участие заместник-председателите на НСИ г-жа Диана Янчева и на Статистическата служба на Естония г-жа Тууликки Силлайое, експерти от трите страни и представител на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз.

Равносметката за Българското председателство показва, че от петте законодателни предложения, които са били наследени от Естонското председателство в началото на годината, едно е затворено, а по останалите четири е постигнат значителен или добър напредък.

По-конкретно, Регламент (ЕС) 2018/643 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст) беше приет и публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 2 май 2018 година.

По предложението за интегрирана статистика за земеделските стопанства (IFS) беше постигнато тристранно споразумение с Парламента и Комисията, което беше одобрено от КОРЕПЕР и предстои да бъде гласувано на пленарно заседание на ЕП в началото на юли тази година.

По предложението за интегрирана европейска социална статистика (IESS) и Регламента за БНД бяха постигнати предварителни тристранни споразумения.

Българското председателство отвори дискусиите по предложението за европейска бизнес статистика (FRIBS) в рамките на работната група и постигна предварително съгласие между държавите членки по голяма част от членовете.

Общо по време на Българското председателство бяха проведени шест заседания на Работна група „Статистика“ към Съвета, както и осем триалога и девет технически срещи, на които бяха обсъдени IESS, IFS и Регламентът за БНД. Освен това България беше домакин на една техническа среща на триото председателства на Съвета на ЕС Естония - България - Австрия и на неформален семинар на генералните директори на националните статистически служби на държавите членки на тема „Следващ кръг от партньорски проверки“.