Конференция „По-добро сътрудничество, по-добри данни“ за потребителите на европейска статистическа информация в България се проведе в София

Националният статистически институт съвместно с Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, беше домакин на Конференция за потребителите на европейска статистическа информация в България на тема „По-добро сътрудничество, по-добри данни“, която се състоя на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София.

Събитието се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България.

Конференцията беше официално открита от председателя на НСИ Сергей Цветарски, който поздрави участниците и им благодари за партньорството, подчерта важността на статистическата информация, отбеляза като изключително успешно Българското председателство на Съвета на ЕС и изтъкна новата роля на статистиците - да бъдат консултанти, да измерват, анализират и гарантират качеството на информацията.

Генералният директор на Евростат Мариана Коцева също поздрави участниците и в своята презентация „Потребителите на първо място“ запозна аудиторията със съвременните начини за предоставяне на данни от европейския статистически офис.

Г-н Олег Петков - зам.-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 произнесе приветствие по случай 138-ата годишнина от създаването на българската статистика и поздрави участниците в конференцията.

На форума бяха наградени победителите в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици 2018, в която участваха 527 ученици от цяла България, разпределени в 194 отбора. На първо място в категория А (ученици от Х - ХII клас) се класира отбор IntelYRF от Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в гр. Плевен, а в категория Б (ученици от VIII - IX клас) - отбор Омега от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в гр. Пазарджик. Проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор на УНСС, приветства наградените и обяви решението на Академичния съвет на УНСС да признае оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит за кандидатстване за специалност „Статистика и иконометрия“ за учебната 2018/2019 и 2019/2020 година на първенците в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика. 

По време на първата сесия на конференцията на тема „Официалните статистически данни - обективно за реалността“ презентации направиха Георг Георгиев - заместник-министър на външните работи, Антоанета Илкова и Арслан Ахмедов от НСИ и Лиляна Банчева от Българската народна банка.

Във втората сесия, посветена на „Ползата от европейската статистическа информация при изготвяне на анализи, вземане на решения и мониторинг - добри практики“, участие взеха Серги Сергиев, директор на Data Science Society, Боян Захариев, програмен директор на институт „Отворено общество“, Ангелина Иванова, преподавател по математическа лингвистика, Явор Алексиев, основател и главен редактор на Инфограф, гл. ас. д-р Стоянка Черкезова от ИИНЧ към БАН и Михаела Малеева, изпълнителен директор на Асоциация на специалистите по комуникация в общините.

По време на конференцията бяха представени добри практики в областта на разпространението, интерпретирането и анализа на статистическите данни, като беше подчертана ролята и значението на европейската статистическа информация за развитието на държавата, бизнеса, науката, неправителствения сектор и цялото общество.

В края на деня на празничен коктейл по случай 138-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България с грамота и плакет бяха наградени дългогодишни служители на Националния статистически институт.

Всички презентации могат да бъдат намерени на сайта на конференцията: http://www.nsi.bg/bg/node/16153.