Конференция на потребителите на европейска статистическа информация в България - 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София, България

Националният статистически институт и Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Конференцията на потребителите на европейска статистическа информация в България под наслов „По-добро сътрудничество, по-добри данни“, която ще се проведе на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София, България.

Конференцията е форум, на който ще се срещнат производителите и потребителите на статистическа информация и ще имат възможност да обсъдят идеи и да представят добри практики, както и да споделят своите изисквания и очаквания относно предоставяните статистически данни. Ще бъдат представени статистическите продукти и услугите, до които потребителите имат безплатен, неограничен достъп чрез сайта на Евростат, дейността на българския център за подпомагане на потребителите на европейска статистическа информация, както постигнатите резултати в областта на сътрудничеството между двете институции при подготовката на потребителски ориентирани продукти и услуги.

Краен срок за регистрация: 5 юни 2018 г. (или до регистриране на максималния брой участници - 150).

За повече информация можете да се обърнете към нас на: events@nsi.ng

 

Регистрационна форма

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

(Проект)

8.30 - 9.00 Регистрация на участниците

9.00 - 9.20 Официално откриване на конференцията от г-н Сергей Цветарски - председател на НСИ

9.20 - 9.50 Приветствие и презентация на г-жа Мариана Коцева - генерален директор на Евростат

9.50 - 10.00 Поздравителни адреси и други приветствия

10.00 - 10.30 Награждаване на победителите в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за ученици

10.30 - 11.00 Кафе-пауза

11.00 - 12.15 Сесия I „Официалните статистически данни - обективно за реалността“

12.15 - 13.30 Обяд

13.30 - 16.30 - Сесия II „Ползата от европейската статистическа информация при изготвяне на анализи, взимане на решения и мониторинг“ - добри практики

(в два блока с кафе пауза)